Hoofdnavigatie

Naar content

Duurzaamheid bij NS

Mobiliteit levert Nederland veel op, op economisch en sociaal gebied, maar kost ook het nodige aan milieu en gezondheid door uitstoot van CO2 en fijnstof. Om in de toekomst te kunnen blijven reizen en Nederland mobiel te houden, is duurzaam reizen belangrijk.

Duurzaam nieuws

Met dagelijks meer dan 1,5 miljoen reizen met de trein en bus, en ongeveer evenveel bezoeken aan onze stations, heeft NS in Nederland een grote impact op de maatschappij: in mobiliteit, veiligheid, emissies en bestedingen.

Klimaatvriendelijk en aangenaam vervoer wordt van ons verwacht. Milieuvriendelijkheid is voor met name vaste klanten, een reden om voor de trein te kiezen. Klanten vinden het bijvoorbeeld belangrijk dat NS groene stroom gebruikt. Driekwart van onze medewerkers hecht belang aan duurzaamheid bij NS.

Lees meer over duurzaamheid bij NS ->