Klik op http://m.ns.nl voor de mobiele versie van de NS site.

Privacy

 

De Nederlandse Spoorwegen - de NS Groep N.V. - vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar klanten en relaties met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden verwerkt en beveiligd. NS wil daarnaast open zijn over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt. Daarom vindt u hieronder een toelichting. Voorop staat dat NS zich in alle gevallen houdt aan de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Telecom­municatiewet en EU Reizigersverordening 1371/2007.


Inleiding

De Nederlandse Spoorwegen - de NS Groep N.V. - vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar klanten en relaties met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden verwerkt en beveiligd. NS wil daarnaast open zijn over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt. Daarom vindt u hieronder een toelichting. Voorop staat dat NS zich in alle gevallen houdt aan de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Telecom­municatiewet en EU Reizigersverordening 1371/2007.

http://www.privacywaarborg.nl

 


naar boven

Verwerkingsdoelen

NS verwerkt persoonsgegevens voor de onderstaande bedrijfsdoelen:

 • klantgerichtheid en service - bijvoorbeeld voor het aanmaken van de juiste vervoerbewijzen of een e-mail over spoorwerkzaamheden op uw reistraject.
 • bedrijfscontinuïteit en groei - bijvoorbeeld inhuur van tijdelijk personeel of om u aanbiedingen te kunnen doen.
 • bedrijfsefficiëntie - bijvoorbeeld door logistieke informatie over treincapaciteit en reizigersstromen te analyseren, waarbij het individu anoniem blijft.
 • goed werkgeverschap - zoals de dienstroosters van machinisten en conducteurs.
 • fraudebestrijding - bijvoorbeeld voor onderzoek naar onterecht gebruik van de regeling Geld Terug Bij Vertraging.
 • sociale veiligheid - bijvoorbeeld onderzoek naar geweldplegers.

Gegevens worden niet automatisch voor alle doelen tegelijkertijd gebruikt. NS gaat zorgvuldig om met ieders privacy. Daarom let NS scherp op goede naleving van de privacywetgeving. Naast de wettelijke normen, houdt NS zich ook aan gedragscodes.


naar boven

Vragen, klachten of geschillen

Reizigers die vragen hebben over de bescherming van persoonsgegevens, kunnen terecht bij NS Klantenservice (030-7515155). NS heeft een privacy officer die goede naleving van de privacyspelregels door NS bewaakt. In de gevallen dat de Gedragscode OV-chipkaart of een DDMA-gedragscode van toepassing is, kunt u - afhankelijk van de gedragscode die u inroept - in beroep bij de Geschillencommissie Openbaar Vervoer of de DDMA Privacy Autoriteit.


naar boven

Eindverantwoordelijkheid

Eindverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens binnen NS ('Verantwoordelijke' in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens), is NS Groep NV (NSG), de holdingmaatschappij voor alle NS-bedrijfsonderdelen, waaronder NS Reizigers en NS International.

Contactgegevens
NS Groep NV
Laan van Puntenburg 100
Postbus
2812 3500 GV Utrecht ­

 • Ingeschreven in het Handelsregister (Kamer van Koophandel) onder nummer 30124358.
 • Ingeschreven in het Meldingenregister (College Bescherming Persoonsgegevens) onder nummer 1109353.

naar boven

Verstrekking van gegevens aan derden

Partners met wie we samenwerken vragen ons regelmatig of zij u - als klant van NS - een aantrekkelijke aanbieding mogen doen. Denk daarbij aan kortingen op reizen, op theaterbezoek of boeken. Wij geven uw gegevens onder geen beding aan derden. En we verkopen ze ook niet. Maar omdat wij u als onze klant een mooie aanbieding niet willen onthouden, zullen wij die dan zelf aan u doorgeven. Dat betekent dat uw gegevens bij ons veilig zijn en dat u tegelijkertijd op de hoogte wordt gehouden van interessante aanbiedingen.

NS is wettelijk verplicht om mee te werken als opsporingsinstanties, zoals de politie of bijvoorbeeld de FIOD gegevens vorderen. NS onderzoekt in deze gevallen altijd nauwkeurig de bevoegdheid van de betreffende opsporingsinstantie en ziet er op toe dat procedurele privacywaarborgen goed in acht genomen worden.

Verder deelt NS gegevens alleen met derden voorzover dat noodzakelijk is voor de landelijk goede werking van uw OV-chipkaart. Er kan een beperkte hoeveelheid functionele gegevens worden gedeeld met Trans Link Systems (TLS) en andere openbaar vervoerbedrijven. Meer hierover vindt u op www.OV-chipkaart.nl.

Een derde partij mag zich op geen enkele manier toegang verschaffen tot de persoonlijke data van onze klanten.


naar boven

Uw gegevens en privacyvoorkeuren

U kunt uw gegevens inzien en eventueel corrigeren. Dit geldt voor zowel consumenten als zakelijke klanten van NS. Hieronder zie u hoe.

Consumenten:

 • via uw persoonlijke internetpagina 'Mijn NS' kunt u uw gegevens aanpassen en privacyvoorkeuren instellen. Als u nog geen persoonlijke internetpagina heeft, kunt u deze hier aanvragen.
 • via een brief aan NS Klantenservice voorzien van een kopie van uw identiteitsbewijs of paspoort. NS Klantenservice,  Postbusnummer 2372, 3500 GJ Utrecht

Als klant van NS International kunt u geen gebruik maken van de service ‘Mijn NS’. In plaats daarvan adviseert NS u om schriftelijk verzoek in te dienen bij NS Klantenservice.

Zakelijke klanten:

 • via uw persoonlijke internetpagina 'Mijn NS zakelijk' kunt u uw gegevens aanpassen en privacyvoorkeuren instellen. Als u nog geen persoonlijke internetpagina heeft, kunt u deze hier aanvragen.
 • via een e-mail aan NSZakelijk@ns.nl voorzien van een scan van uw identiteitsbewijs of paspoort
 • Via een brief plus kopie van uw identiteitsbewijs of paspoort aan NS Zakelijk Klantenservice, Postbus 2572, 3500 GN  Utrecht.

LET OP: Uw gebruikersnaam en wachtwoord zijn altijd strikt persoonlijk. Verstrekt u deze niet aan derden (in welke vorm dan ook). Dit kan uw privacy schaden.

Commercieel e-mailbeleid
NS leeft de wettelijke spelregels voor e-mailreclame nauwgezet na. Artikel 11.7 Telecomwet bepaalt dat NS u geen reclame zonder toestemming mag toesturen als u nog nooit uw emailadres heeft opgegeven voor onze online services. Als u dat wél eens hebt gedaan, hoeft NS géén  toestemming meer te vragen, maar moet NS u eenvoudige afmeldmogelijkheden bieden. NS doet dat in alle gevallen. Zo treft u onder iedere reclamemail een afmeldmogelijkheid aan.

Als u geen prijs stelt op informatie en aanbiedingen, kunt u zich uitschrijven.*

 • Via uw eigen inlog in Mijn NS of Mijn NS Zakelijk voor e-mail, post, telefoon (zie hierna voor klanten van NS International)
 • Voor post en telefoon kan dit ook via NS klantenservice 030 751 51 55 (lokaal tarief)
 • Voor post en telefoon van NS Zakelijk is dit NS Zakelijk Klantenservice: 030-30 11 11 (op werkdagen van 08.00 – 18.00 uur)
 • Voor e-mail kunt u zich telkens direct uitschrijven via de aanvraagformulieren. Let wel, uw laatst aangegeven voorkeuren zijn bepalend voor NS. In elke volgende e-mail krijgt u de mogelijkheid om u uit te schrijven steeds onderaan de nieuwsbrief.
 • Als u geen prijs stelt op informatie en aanbiedingen die zijn afgeleid van het gebruik van uw OV-chipkaart, klik dan hier om u af te melden.

*NS tracht uw uitschrijving zo snel mogelijk te verwerken. Echter, het verwerken van uw uitschrijving kan enige tijd kosten; in de tussenliggende tijd kan het voorkomen dat u – per ongeluk - alsnog reclame van NS ontvangt.

Functioneel emailbeleid
Er zijn ook berichten van NS die in beginsel geen wettelijke afmeldmogelijkheid kennen. Dit soort berichten zijn geen direct marketing omdat ze geen reclame-karakter hebben (geen ‘spam’). Bijvoorbeeld berichtgeving over de aankoop, beheer, wijziging of beëindiging van uw NS-producten. Denk ook aan berichten die tot doel hebben klanten voor te lichten of te begeleiden, of berichten waarin NS u reisinformatie verschaft. Als de situatie het toelaat, kan NS evengoed besluiten om u een afmeldmogelijkheid te bieden voor berichten die tot doel hebben klanten voor te lichten of te begeleiden, of berichten waarin NS u reisinformatie verschaft. Bijvoorbeeld de afmeldmogelijkheid voor SMS-reisinformatie. 

Reisinformatie en nieuwsbrief via e-mail van NS International
Bent u klant van NS International, dan kunt u zich via e-mail over uw boeking of de reis laten informeren. Daarnaast verstuurt NS Interational electronische nieuwsbrieven indien u zich daarvoor heeft aangemeld. Bij elke nieuwsbrief gaat ook een afmeldlink mee.

Vragen en klachten over e-nieuwsbrieven kunt u schriftelijk indienen bij NS Internationaal BV, Postbus 2552, 3500 GN Utrecht, Nederland.


naar boven

De OV-chipkaart

In de chip van de OV-chipkaart zit geen persoonlijke informatie zoals uw naam of huisadres. Wie reist met een OV-chipkaart, reist daarom in beginsel anoniem. NS houdt alleen van houders van persoonsgebonden vervoerbewijzen, zoals het Voordeelurenabonnement of een jaarabonnement, reizigersvoorkeuren bij. Bijvoorbeeld voorkeurstations of voorkeurtrajecten. Deze voorkeuren worden niet bijgehouden op detailniveau. NS weet bijvoorbeeld niet op welk tijdstip u gereisd heeft. Het kan zijn dat NS incidenteel gebruik maakt van de reisgegevens van haar klanten, bijvoorbeeld in het kader van voorlichting of begeleiding rondom het gebruik van de OV-chipkaart.

 


naar boven

Website en cookies

NS maakt op haar websites *) gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij het bezoek aan een website worden opgeslagen op uw apparatuur (computer, telefoon, tablet).
De zogenoemde functionele sessiecookies worden gebruikt voor het leveren van services of om uw voorkeursinstellingen op te slaan. Bijvoorbeeld voor:
(1) het onthouden van de producten die u tijdens het online winkelen aanschaft;
(2) het onthouden en doorgeven van de informatie die u invult tijdens het inlogproces of die u op de verschillende webpagina’s tijdens het bestelproces achterlaat zodat voorkomen wordt dat u telkens opnieuw dezelfde gegevens moet invullen;
(3) het opslaan van uw voorkeuren, en
(4) het opsporen van misbruik van onze websites.

Alleen indien u vooraf toestemming heeft gegeven, zullen wij gebruik maken van zogenoemde optimaliseringscookies. Deze cookies worden gebruikt om uw bezoek aan onze websites te analyseren. Wij analyseren bijvoorbeeld het aantal bezoekers dat onze websites bezoekt, de tijdsduur van de bezoeken, de volgorde van de bezochte pagina’s en of de pagina’s van een website moeten worden aangepast. Met behulp van de verzamelde informatie kunnen we onze websites gebruikersvriendelijker inrichten. Verder worden deze cookies gebruikt om mogelijke technische problemen op de websites op te lossen.
Ten slotte, stelt de via cookies verzamelde informatie ons in staat om relevante producten en diensten op onze websites aan te bieden. 

Cookies van externe partijen
Sommige van deze cookies worden geplaatst door derde partijen, zijnde: ComscoreLivePresenceGoogle AnalyticsGoogle MapsMopinionDoubleclick,Visual Web OptimizerAd techIlsemediaDe TelegraafKruxMetrixlabMediaMind, Click TaleTurnTwitter, YouTube, LinkedIn en Facebook. Voor de cookies die deze externe partijen plaatsen en de informatie die ze daarmee verzamelen, verwijzen wij naar de privacyverklaringen van deze partijen op hun eigen website. Deze verklaringen kunnen regelmatig wijzigen en NS heeft daar geen enkele zeggenschap over.

*) in het kader van de cookieparagraaf van de Privacy statement van NS gaat het om de volgende websites:
ns.nl
nsinternational.nl
eropuit.nl
ov-fiets.nl
nshispeed.nl
spoordeelwinkel.nl
nsfiets.nl
nsinternationaal.nl
nsserviceforum.nl
avg.ns.nl
citynightline.nl
tijdvoorlezen.nl
filewissel.nl


naar boven

Camerabewaking

Onveiligheid is een maatschappelijk probleem waarmee ook NS te maken heeft. Reizen met de trein is in principe veilig, maar soms ervaren de reizigers dat anders vanwege het optreden van agressieve zwartrijders, vandalen en rondhangende personen. Een van de maatregelen die wij hiertegen nemen is de inzet van cameratoezicht. Dit blijkt in de praktijk een belangrijk hulpmiddel te zijn bij het voorkomen, de opsporing en vervolging van strafbare feiten en de aanpak van andere overtredingen. Het cameratoezicht is openlijk en wordt door middel van afbeeldingen op stickers aangegeven. Alleen geautoriseerde personen hebben toegang tot het beeldmateriaal. De beelden worden, als er geen calamiteit geweest is, zeven dagen bewaard en vervolgens gewist.


Waar kunt u cameratoezicht verwachten?
Op een groot aantal stations houdt NS toezicht met behulp van camera's. Verder ook in een aantal treinen in de Randstad. De inzet van camera's wordt steeds door middel van teksten en afbeeldingen op de trein en in de stations aangegeven.


naar boven

Wijzigingen

NS behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Dit beleid zal echter nimmer in strijd zijn met de eisen zoals deze zijn gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens. Op www.ns.nl vindt u altijd de meest recente versie van het privacybeleid van NS.

Nederlandse Spoorwegen
Versie 1 juli 2014


naar boven


Opties

Printen

Sluit dit menu