Hoofdnavigatie

Naar content

Verantwoording

Wij willen transparant zijn over onze prestaties. Daarnaast verplicht Europese en Nederlandse wetgeving ons om onze prestaties openbaar te maken.


Dienstverlening bij wisseling vervoerconcessie

Het Nederlandse spoorwegnet kent meerdere vervoerders. Via aanbestedingen verwerven zij vervoerconcessies voor delen van het spoor. Soms vindt na afloop van een concessietermijn een wisseling van vervoerder plaats. In het geval dat een andere vervoerder gaat rijden op een traject dat eerst door NS Reizigers werd bediend, zal NS Reizigers bepaalde diensten aan deze nieuwe vervoerder verlenen.  

Deze dienstverlening heeft betrekking op het (mede)gebruik van:

  • De NS Kaartautomaten (ET2006/ET2006+)
  • Stationsinrichtingsformule Beheerste Toegang Stations (BTS) in geval van een gezamenlijk station
  • De NS kaartlezers (CiCo) en bijbehorende stationsinfrastructuur
  • Service- & Alarmzuilen (SA)
  • Webservice Route- en Prijsbepaling (WRP)

Aanvragen dienstverlening/aanspreekpunt NS Reizigers:

Een uitgebreide omschrijving van de diensten die NS Reizigers aan andere vervoerders kan verlenen, is te vinden in onderstaande download link “Dienstencatalogus Stationsmiddelen”.

Verzoeken tot gebruikmaking van 1 of meer producten van de door NS in de Dienstencatalogus Stationsmiddelen aangeboden diensten kunnen worden ingediend door het onderstaande aanvraagformulier in te vullen. Het ingevulde aanvraagformulier kan worden gericht aan Single Point Of Contact NSR.

Ontvangstbevestiging volgt in de regel binnen 3 werkdagen.

Ook overige vragen van OV vervoerders betreffende de dienstverlening door NS Reizigers kunnen ook gericht worden aan Single Point Of Contact NSR.

Halfjaarverantwoording NS 2015/2016

In de halfjaarverantwoording rapporteert NS over de gerealiseerde prestaties van het afgelopen halfjaar. Deze cijfers geven ook een indicatie van de te verwachten prestaties over het hele jaar.

Jaarverantwoording NS 2015/2016

In de jaarverantwoording rapporteert NS over de gerealiseerde prestaties van het afgelopen jaar.

Europese verantwoording PRR en klachtenregistratie

Europese wetgeving verplicht ons onze prestaties te toetsen aan de dienstkwaliteitsnormen. Het verslag over onze kwaliteitsprestatie vindt u hieronder. In dit document vindt u het jaarverslag van NS Reizigers B.V. (hierna NS Reizigers genoemd).