Direct naar hoofdinhoud

Hoofdnavigatie

Verzelfstandiging en kerntaken

Bij haar verzelfstandiging 'erft' NS Groep een brede portfolio van commerciële activiteiten, met onder meer goederenvervoer en spoorbouw.


Periode van 1995 tot 2002

Verzelfstandiging

Met inbreng van het eigen netwerk betreedt NS samen met British Telecom de telefoonmarkt. Al die markten zijn in beweging; het blijkt onmogelijk om op alle fronten tegelijk de concurrentieslag aan te gaan en te investeren in ambitieuze ontwikkelingen. Geleidelijk aan stoot NS de activiteiten buiten de kern af. Met de succesvolle verkoop van de telecombelangen wordt het Fonds Eenmalige bijdrage NS (FENS) gecreëerd, waar de spoorsector ook nu nog zijn voordeel mee doet.

Kernactiviteiten

Vanaf 2000 richt het nieuwe NS zich op 2 kerntaken: reizigersvervoer - inclusief treinonderhoud - en knooppuntontwikkeling. Taken die elkaar versterken. Want de stationsexploitatie en de vastgoedontwikkeling in de directe omgeving kunnen zo worden aangepakt dat zij het reizigersvervoer stimuleren en in goede banen leiden.

Zwaar weer en basiskwaliteit

Dit nieuwe NS krijgt het in 2001 zwaar te verduren. De kwaliteit van de dienstverlening loopt terug door verschillende factoren. De klanten klagen en het 'rondje om de kerk' leidt tot stakingen. Dit alles tegen de achtergrond van toenemende onzekerheid over de positie van het bedrijf in de toekomst. Dan mist NS op een haar na de met de overheid afgesproken punctualiteitnorm van 80% over 2001 (79,9). Rond de jaarwisseling treedt de president-directeur, de directeur Interne en Externe Betrekkingen en de voltallige Raad van Commissarissen af.

Nieuwe koers

De directie - in haar nieuwe samenstelling - scherpt in 2002 de al in 2001 in gang gezette koers aan. NS richt zich op verbetering van haar basiskwaliteit via 5 hoofddoelstellingen: 

  • Op tijd rijden
  • Service verlenen en informatie verschaffen
  • Bijdragen aan de sociale veiligheid
  • Voldoende vervoerscapaciteit verschaffen
  • Zorgen voor schone treinen en stations

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat erkent langzaamaan dat er grote achterstanden zijn in het onderhoud van het spoornet met gevolgen voor de betrouwbaarheid.