Direct naar hoofdinhoud

Hoofdnavigatie

Veiligheid op het station en in de trein

Voor alle reizigers geldt dat zij moeten kunnen genieten van een veilige reis. Voor NS staat veiligheid daarom bovenaan. We nemen meerdere maatregelen om het gevoel van veiligheid op het station, in de trein en tijdens de treinreis te vergroten.


Sociale veiligheid

Veiligheid(sgevoel) op het station en in de trein is voor onze reizigers en medewerkers erg belangrijk. Ook in de uren dat er weinig mensen reizen. Daarom besteedt NS jaarlijks ruim € 100 miljoen aan middelen en maatregelen om de sociale veiligheid te vergroten. Bijvoorbeeld door de inzet van speciaal hiervoor opgeleid personeel, cameratoezicht, beveiliging en graffiti-bestrijding. Samen met gemeenten, andere vervoerbedrijven en politie houden wij regelmatige acties in treinen en op stations.

 

Spoorveiligheid

De trein is in Nederland een van de veiligste vervoermiddelen. Ongevallen onder treinreizigers en medewerkers zijn door alle preventieve maatregelen gelukkig zeldzaam. Ongevallen of incidenten waarbij veiligheid in het geding is, worden altijd zorgvuldig onderzocht. Daar leren we van. En we kunnen maatregelen nemen om herhaling te voorkomen.

Opleiding personeel

Onze machinisten en hoofdconducteurs worden goed opgeleid en krijgen periodiek een medische en psychologische keuring. Ook volgen zij elk jaar een zogenaamde ‘herinstructie’,  waarbij veiligheid op het spoor en in de trein wordt behandeld. Bijvoorbeeld door machinisten meer ‘wegbekendheid’ te laten krijgen en door te trainen op het herkennen en voorkomen van onveilige situaties en alert te reageren. Voor hoofdconducteurs is er onder andere continu aandacht voor de veiligheid bij het vertrekproces.

Beveiligingssysteem

Alle sporen waar NS haar reizigers over vervoert, zijn uitgerust met een speciaal beveiligingssysteem (ATB). Dat systeem helpt de machinist bij het veilig rijden van de trein. Bijvoorbeeld door een automatische ingreep waarbij de trein tot stilstand wordt gebracht als de trein niet snel genoeg afremt of snelheid vermindert. Alle treinen van NS Reizigers zijn voorzien van ATBvv, een versie die ook werkt bij hele lage snelheden. ProRail voert dit systeem op steeds meer plekken op het spoor in.

Toezicht

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt overheidstoezicht op de spoorwegveiligheid. Incidenten en ongevallen worden onderzocht door deze inspectie. In sommige gevallen doet ook de onafhankelijke Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoek. De ILT publiceert haar bevindingen jaarlijks in een trendanalyse railveiligheid.

Een speciaal team van hoofdconducteurs en machinisten geeft voorlichting op scholen in de buurt van het spoor om de leerlingen te wijzen op de gevaren van roekeloos gedrag en vandalisme, en de consequenties van agressie en groepsgedrag. Voor meer informatie over de voorlichtingsprogramma’s kunt u kijken op de website van Luister'NS.