Direct naar hoofdinhoud

Hoofdnavigatie

Hoe gaat NS om met fraude?

Van iedere klant verwachten we dat hij of zij handelt in overeenstemming met wet- en regelgeving en de algemene voorwaarden en huisregels van NS. Fraude wordt door ons actief voorkomen, opgespoord, onderzocht en aangepakt. U leest hier meer over ons fraudebeleid.


Waarom fraude tegengaan?

Reizigers die frauderen, bijvoorbeeld door met opzet te reizen zonder hiervoor (voldoende) te betalen, benadelen niet alleen NS, maar ook hun medereizigers. Andere reizigers betalen in feite namelijk mee aan hun gebruik. Wij werken daarom actief aan het voorkomen, opsporen, onderzoeken en aanpakken van fraude.

Wat is fraude?

Fraude is een breed begrip. Fraude is echter altijd een vorm van bedrog, waarbij zaken opzettelijk anders worden voorgesteld dan ze in werkelijk zijn. Anderen worden hierdoor benadeeld.

Zero Tolerance

NS tolereert geen fraude. Wij treden op tegen reizigers die NS opzettelijk financieel (proberen te) benadelen. Hierbij gebruiken we onze bevoegdheden om de belangen van NS en onze betalende reizigers te beschermen.

Wat doen we om fraude te voorkomen en te bestrijden?

Wij vinden fraudepreventie en -bestrijding belangrijk. Hiervoor hebben we een fraudebeleid en de afdeling Fraudemanagement van NS werkt nauw samen met andere vervoerders, justitie en politie en de andere afdelingen binnen NS, waaronder Service en Operatie, Juridische Zaken, Financiën en IT.

Voorkomen

Wij voorkomen frauduleus gedrag in eerste instantie door preventie. Bij de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten worden maatregelen genomen om frauderisico’s af te dekken. Dit kan bijvoorbeeld met technische aanpassingen of aanpassing van productvoorwaarden. Frauduleus gedrag wordt daarnaast onder andere voorkomen door controles op de trein en in stations en door het zorgvuldig verwerken en (automatisch) controleren van de claims en andere aanvragen die wij ontvangen.

Opsporen 

Volledig voorkomen is niet altijd mogelijk, dus naast preventie wordt ook aandacht besteed aan het vaststellen en aanpakken van fraude. Onze afdelingen zijn alert op mogelijk frauduleuze (reis)transacties. Daarnaast sporen wij deze actief op, bijvoorbeeld door gebruik te maken van data-analyse-methoden.
Wij ontvangen daarnaast via verschillende kanalen fraudesignalen. Deze signalen komen niet alleen vanuit de eigen organisatie, maar ook via (social) media, klanten en andere vervoerders. U kunt ook zelf een fraudemelding maken. Wij kunnen dan telefonisch of schriftelijk contact met u opnemen om uw melding toe te lichten.

Onderzoeken

Als er een vermoeden is van fraude dan onderzoekt de afdeling Fraudemanagement van NS deze vermoedens zorgvuldig. Als uit het onderzoek blijkt dat er sprake is van fraude dan kunnen wij passende maatregelen opleggen (zie hierna). De fraudeur wordt hierover altijd schriftelijk geïnformeerd. 

Opleggen van maatregelen

Als sprake is van fraude kunnen wij afhankelijk van de omstandigheden van het geval de volgende maatregelen treffen:

 • De wettelijke verhoging van € 50 in rekening brengen als u in de trein geen geldig vervoerbewijs heeft. Deze bevoegdheid hebben wij ook als er geen sprake is van fraude.
 • Een contractuele boete in rekening brengen.
 • Het verhalen van door NS geleden schade als gevolg van de fraude.
 • Afwijzen of gedeeltelijk afwijzen van een aanvraag (bijvoorbeeld een claim Geld Terug Bij Vertraging). 
 • Beëindigen of blokkeren van enig product of abonnement dat bij NS wordt afgenomen. 
 • Laten blokkeren van de OV-chipkaart.
 • Het verhogen van het instaptarief.
 • Aangifte doen bij de politie. 

Aangifte

Aangifte doen bij de politie is een zware maatregel. Afhankelijk van de ernst en de omvang van het fraudegeval doen wij aangifte. Bij deze afweging nemen we onder andere de volgende vragen mee:

 • Hoe groot is de inbreuk van het fraudegeval op maatschappelijke en bedrijfseconomische belangen?
 • Is er sprake van stelselmatige en of georganiseerde fraude?
 • Zijn er meerdere fraudeurs bij betrokken?
 • Kan het gedrag vanuit het beroep zwaar worden aangerekend?
 • Hebben politie en justitie om aangifte gevraagd?

Bij wie kunt u een fraudegeval melden?

Heeft u vragen over fraude of wilt u fraude (al dan niet anoniem) melden? Neem dan contact op met NS Klantenservice

Privacy

NS Groep NV is de verantwoordelijke voor gegevensbescherming zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ter voorkoming, opsporing en onderzoek van fraude en bij het opleggen van maatregelen verwerkt NS persoonsgegevens. NS verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. Lees er meer over in ons Privacystatement.