Naar content

Hoofdnavigatie

Strategie

Dagelijks vervoert NS ruim 1,1 miljoen treinreizigers. Zo zorgen we voor de verbinding tussen thuis en werk. Tussen familie en vrienden, tussen mensen. De trein is nog altijd het enige vervoermiddel dat ongehinderd het hart van de binnenstad bereikt, op een duurzame en veilige manier. De trein is uniek, al 175 jaar lang en daarmee de trots van ruim 30.000 NS’ers. Gemiddeld genomen is NS in de afgelopen jaren beter gaan presteren, maar niet op alle trajecten en niet voor alle reizigers. Gemiddeld is wat ons betreft ook niet goed genoeg. Reizigers willen een comfortabele reis van deur-tot-deur. In een schone trein die op tijd rijdt. Met voldoende zitplaatsen en een goede wifi-verbinding. Via stations die van wereldklasse zijn.


Drie kerntaken

De ambitie voor de komende jaren is om onze beste prestaties uit het verleden als nieuwe standaard neer te zetten. Om dat te bereiken hebben we in de strategie 2016 - 2019 focus aangebracht in onze activiteiten. Durven kiezen om onze prestaties voor de reizigers sterk te verbeteren, van gemiddeld goed naar goed. In de strategie 2016-2019 kiezen we nadrukkelijk voor 3 kernactiviteiten:

  1. Het verbeteren van de prestaties op het hoofdrailnet inclusief HSL en daarmee samenhangende internationale treindiensten. Onze reizigers een goede treinreis bieden, dat is de kern.
  2. Daarvoor moeten wij ook zorgen voor stations van wereldklasse. Zonder station geen trein. De reiziger verwacht op stations gemakkelijke aansluitingen en een veilig en comfortabel verblijf. Dit verzorgen we in nauwe samenwerking met ProRail en in overleg met lokale overheden.
  3. Bijdragen aan de reis van deur-tot-deur: voor de reiziger begint en eindigt daar de reis. Dit betekent onder meer dat we goede reisinformatie moeten bieden, betaalmethoden eenvoudiger maken en werken aan goede aansluitingen op andere vervoermiddelen zoals bus en tram.

Door ons te richten op deze 3 kernactiviteiten zetten we de reiziger daadwerkelijk op 1, 2 en 3 en geven we verdere invulling aan onze maatschappelijke rol om duurzame mobiliteit in Nederland te versterken. In alles wat we doen staat 1 vraag centraal: wordt de reiziger hier beter van?

Nog niet zo lang geleden is het NS gegund om 10 jaar treinen te rijden op het hoofdrailnet. Dat is een voorrecht én daarmee een grote verantwoordelijkheid. Daar willen wij op een goede manier invulling aan geven zodat steeds meer reizigers voor ons - en daarmee voor het OV - kiezen.

Regionale spoorconcessies en Qbuzz

Met de keuze voor de 3 kernactiviteiten, hebben we ook ons totale aanbod van diensten en producten tegen het licht gehouden. Met de primaire focus op het hoofdrailnet, biedt NS in de toekomst niet meer op regionale spoorconcessies. Met deze focus wordt samenwerking met regionale vervoerders en lokale overheden ook makkelijker: we zijn partners, geen concurrenten. Die intensievere samenwerking is nodig om een goed aanbod van deur-tot-deur te leveren. Als het gaat om de vervoersactiviteiten in Nederland, hebben we besloten om afscheid te nemen van Qbuzz. Dit proces hebben we uiteraard zorgvuldig gedaan, in het belang van de medewerkers en de waarde van het bedrijf.”

Retail en vastgoed op stations 

Ten aanzien van het zorgen voor stations van wereldklasse hebben we ook duidelijke keuzes gemaakt. 10 jaar geleden waren er bijna geen marktpartijen die op het station wilden ondernemen, inmiddels zijn er veel grote en kleine marktpartijen die de ervaring, kennis en omvang hebben om retail te exploiteren op stations. We nemen grotendeels afscheid van exploitatie van retail op de stations en verkoop van alle vastgoed dat niet dienstbaar is aan de transfer-, keten-, verblijf- of commerciële voorzieningen voor de reizigers. Formules die direct van belang zijn voor reizigers in het hart van de reis, blijven we zelf doen. Voorbeelden hiervan zijn de Kiosk en de StationsHuiskamers.

Ten aanzien van ons vastgoed, gaan we door op de lijn die we een aantal jaar geleden in gang hebben gezet. Als NS bezitten we grond en vastgoed dat niet bijdraagt aan de strategische focus op het station en stationsgebied. Het beleid om niet-strategische gronden te verkopen blijven we ook de komende jaren voortzetten.

Hiermee verandert onze rol op stations, zonder dat de kwalitatieve verbeteringen van de afgelopen jaren verloren gaan.

Abellio

Onze buitenlandse activiteiten, via onze dochtermaatschappij Abellio, gaan we gericht uitbreiden in een beperkt aantal geliberaliseerde Europese markten zoals Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Zo blijven we onszelf voorbereiden op toekomstige ontwikkelingen op het spoor. We gaan meer dan nu de lessen uit het buitenland doorvertalen naar de reiziger in Nederland. Goed openbaar vervoer is niet alleen een exportproduct, maar biedt ons ook de kans om kennis en ervaring te importeren. Daar wordt iedereen beter van, waarbij we zorgen dat we eventuele risico’s goed beheersen.

Investeren in de toekomst

NS gaat de komende 5 jaar gericht investeren in de reis van de reiziger. De belangrijkste investeringen liggen op een drietal gebieden:

  1. Nieuwe treinen: € 2,5 miljard voor uitbreiding en vernieuwing van het materieelpark
  2. Meer comfort en service voor reiziger: € 300 miljoen voor innovaties op het gebied van betere reisinformatie, betere wifi in de trein en op het station en nieuwe betaalmethodes.
  3. Stations: NS investeert in de jaren 2016-2020 ruim € 300 miljoen in voorzieningen op stations zoals parkeren en nieuwe Kiosken.

De organisatiestructuur

Als onderdeel van de strategie gaan we ook kijken hoe we als organisatie slagvaardiger kunnen worden. Eenvoudiger met meer ruimte voor de ideeën die komen van de werkvloer. In die nieuwe organisatie nemen we de klantreis als uitgangspunt. Die gezamenlijk focus begint bij de top, met een directie die gezamenlijk verantwoordelijk is voor de prestaties op het hoofdrailnet. Dit wordt momenteel uitgewerkt.

Hoge ambities voor 2019, verbeteringen vanaf 2017 merkbaar

Helaas hebben we ons materieeltekort in 2016 nog niet opgelost. En met de verbouwingen van stations en de werkzaamheden aan het spoor zal de reiziger op een aantal trajecten – met name op de zogenaamde A2-corridor – in 2016 extra hinder ondervinden. We zetten samen met ProRail alles op alles om de hinder te beperken. Tegelijkertijd gaan we hard aan de slag om ervoor te zorgen dat we op het gebied van klanttevredenheid, punctualiteit, reisinformatie en rendement vanaf 2017 een grote stap vooruit gaan zetten richting de streefwaarden in 2019. En die liegen er niet om als we kijken waar we momenteel staan:

  • Stijging algemeen klantoordeel van 74,2% naar 80% (van de reizigers die een 7 of hoger geven)
  • Stijging reizigerspunctualiteit van 91% naar 92,3%
  • Verbetering reisinformatie treinketen van 81,1% naar 82%

Gaat dit lukken?

Het zal niet eenvoudig zijn, dat is de reden waarom we heel nadrukkelijk keuzes aanbrengen in onze activiteiten. Dat moet zijn vruchten afwerpen waarbij reizigers in de toekomst het best mogelijke treinvervoer in Nederland krijgen. De geschiedenis van het spoor is er 1 van vooruitgang, maar altijd door hard werken en soms met vallen en opstaan. Voor iedereen die op het spoor werkt geldt dat er altijd maar 1 richting is: vooruit. Dat geldt ook nu. Dat doen we met een goede reden; wij kiezen voor de reiziger, zodat meer reizigers straks voor ons kiezen.

Interview Roger van Boxtel over de strategie