Direct naar hoofdinhoud

Hoofdnavigatie

Marktonderzoek en wetenschappelijk onderzoek

Informatie over het gebruik van uw gegevens voor het uitvoeren van verschillende soorten onderzoek.


A) Informatie over het gebruik van uw gegevens voor het uitvoeren van marktonderzoek

Wij doen regelmatig (online) onderzoek onder onze reizigers en bezoekers van stations. Dit doen we om onze dienstverlening continu te kunnen verbeteren. Deze onderzoeken richten zich op uw ervaringen met de treinreis, stations en andere producten en diensten van NS. Deelname aan onderzoeken is geheel vrijwillig. Per uitnodiging kunt u zelf beslissen of u mee wilt doen of niet. Als u geen uitnodigingen meer wilt ontvangen voor online onderzoek, klikt u op de afmeldmogelijkheid onderaan de uitnodiging. 

Dit onderzoek doen we op vijf manieren:

 1. NS-app feedback: In de NS-app zit een mogelijkheid voor het geven van feedback over uw reis (En? Hoe Is Je Reis?). Wanneer u gebruik maakt van deze feedback-functionaliteit, kunt u toestemming geven voor het delen van:
  • check-in/check-uit gegevens: op die manier kan NS u een uitnodiging sturen via een pushbericht voor het geven van feedback over uw reis.
  • het delen van uw locatiegegevens: op die manier kan NS vaststellen over welk station of welke trein de melding betreft.
 2. NS Panel onderzoeken: NS Panel deelnemers ontvangen periodiek een bericht per e-mail over diverse (lopende) onderzoeken. NS schakelt hiervoor een onderzoeksbureau in. De onderzoeken gaan over onderwerpen gerelateerd aan NS, waaronder het reizen met de trein, de reisinformatiemiddelen van NS en nieuwe producten of diensten. Meer informatie vindt u op de website van het NS Panel.
 3. Reizigersonderzoek: Tijdens uw treinreis kunnen we u vragen om deel te nemen aan een reizigersonderzoek. Afhankelijk van het type reizigersonderzoek vragen wij u:
  • Of we uw reisproduct mogen scannen, bijvoorbeeld uw OV-Chipkaart
  • Of u ter plekke een vragenlijst wilt invullen over de beleving van de reis.
 4. Contactbelevingsonderzoek: NS kan u per e-mail uitnodigen voor een klanttevredenheidsonderzoek over uw contact met de klantenservice. NS schakelt hiervoor een onderzoeksbureau in.
 5. Overig klantonderzoek: NS kan u per email of met een pushbericht uitnodigen om uw ervaring met één van onze producten of diensten (bijvoorbeeld een abonnement of het reizen met een NS trein) te delen.

De grondslag voor verwerking onder 1, 2 en 3 is: toestemming.
De grondslag voor verwerking onder 4 en 5 is: het gerechtvaardigd belang

Deelname aan onderzoeken is geheel vrijwillig. Per uitnodiging kunt u zelf beslissen of u mee wilt doen of niet. Als u geen uitnodigingen meer wilt ontvangen voor online onderzoek, klikt u op de afmeldmogelijkheid onderaan de uitnodiging. 

B) Informatie over het gebruik van uw gegevens voor verbeteren van producten en diensten

NS aggregeert en analyseert reisgegevens van alle klanten c.q. reizigers ten behoeve van de verbetering van het dienstenaanbod, productverbetering en nakoming van de concessieverplichtingen. De geaggregeerde reisgegevens zijn niet meer te herleiden tot het individu. Dit moet niet worden verward met de verwerkingen van persoonsgegevens die plaatsvinden in het kader van klanttevredenheidsonderzoeken en daarmee samenhangende marktonderzoeken zoals bij punt A beschreven.

De grondslag voor deze verwerking is gerechtvaardigd belang.

C) Informatie over het gebruik van uw gegevens voor Wetenschappelijk onderzoek en statistische doeleinden

Tot slot kan het voorkomen dat wij wetenschappelijk onderzoek of onderzoek voor statistische doeleinden (laten) uitvoeren. Voor dit onderzoek kan het verwerken van persoonsgegevens aan de orde en soms zelfs noodzakelijk zijn.

U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan geaggregeerde gegevens zoals aantal in- en uitstappers op een station of samengestelde antwoorden uit klanttevredenheidsonderzoeken, feedback over uw reis (En? Hoe is je Reis?) of het NS panel. Bij de analyse van ongestructureerde data (bijv. open tekstvelden) kunnen wij gebruik maken van geavanceerde technieken (bijv. text mining) om de data te om te zetten naar betekenisvolle informatie. Wij zullen in dat geval passende waarborgen treffen zoals pseudonimisering, rekening houden met het kader waarin de gegevens zijn verzameld en enkel publiceren wanneer uitgesloten kan worden dat eventuele verdere verwerking geen gevolgen heeft voor betrokkenen.

In geval van wetenschappelijk onderzoek of statistische doeleinden delen wij gegevens met wetenschappelijke organisaties zoals universiteiten of organisaties met een publiek karakter zoals gemeenten, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat of ProRail. Voor deze organisaties zijn de gegevens niet meer herleidbaar naar een individuele persoon. Deze organisaties gebruiken de gegevens om hun taken en verantwoordelijkheden in de stationsomgeving beter uit te kunnen voeren en om de voorzieningen af te stemmen op de behoeften van de reiziger.

Daarnaast publiceren wij gegevens die niet meer te herleiden zijn naar een individuele persoon zodat dit gebruikt kan worden voor wetenschappelijke of statistische doeleinden.

De grondslag voor deze verwerking is verenigbaar gebruik: Wetenschappelijk onderzoek en statistische doeleinden.

Welke persoonsgegevens gebruiken wij?

Afhankelijk van het onderwerp van het onderzoek kunnen wij gebruik maken van uw contactgegevens (naam, woonplaats, e-mailadres), abonnementsvorm of uw aankopen bij NS, uw reisvoorkeuren en afgeleide reisgegevens zoals uw vrijetijdsbesteding.

Met wie delen wij gegevens?

Wij schakelen derden in voor de uitvoering van IT-diensten. Daarnaast schakelen wij (marktonderzoeks)bureaus in om namens ons het onderzoek uit te voeren en de gegevens te verzamelen en/of te analyseren. Deze groepen derden zijn verwerkers van ons en verwerken de gegevens slechts ten behoeve van ons en voor geen enkel ander doel. Met deze partijen hebben wij afspraken gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens.

Wij kunnen uw persoonsgegevens onder omstandigheden doorgeven buiten de Europese Economische Ruimte. Als wij dat doen treffen wij passende maatregelen met deze partijen bijvoorbeeld door het sluiten van de standaardbepalingen die door de Europese Commissie zijn vastgesteld.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw inschrijving voor het NS Panel en uw contactgegevens in principe voor onbepaalde tijd totdat u aangeeft niet meer te willen meedoen aan marktonderzoeken. 

In de feedback functie van de NS-app worden uw gegevens en voorkeuren automatisch na een half jaar na de laatst gegeven feedback verwijderd. Daarna wordt de feedback geanonimiseerd, tenzij u er zelf voor kiest om uw gegevens eerder te verwijderen.

Voor het online klanttevredenheidsonderzoek (waarvoor wij emailadressen verzamelen tijdens de treinreis) worden de emailadressen maximaal zes maanden bewaard. Daarna worden deze uit de database verwijderd.

Als wij uw reisproduct scannen, bewaren wij deze gegevens maximaal 18 maanden. De hiermee verzamelde gegevens kunnen gepubliceerd worden in een vorm die niet meer naar u herleidbaar is.