Naar content

Hoofdnavigatie

Marktonderzoek en wetenschappelijk onderzoek

Informatie over het gebruik van uw gegevens voor het uitvoeren van marktonderzoek.


Welke persoonsgegevens gebruiken wij? 

Afhankelijk van het onderwerp van het onderzoek gebruiken wij gegevens zoals uw contactgegevens, uw reisvoorkeuren en afgeleide reisgegevens zoals uw vrijetijdsbesteding.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens? 

Wij doen regelmatig onderzoek naar de tevredenheid over onze stations, treinreis en andere producten en diensten onder onze reizigers en bezoekers van onze stations. Hiervoor kunt u zich opgeven of u kunt gebruik maken van de feedback functionaliteit in de NS-app.

De grondslag voor de verwerking is: toestemming.

Indien u zich hiervoor heeft ingeschreven, sturen we u een of meerdere uitnodigingen om uw mening te geven over een bepaald product of dienst van NS. Hiervoor verwerken we uw contactgegevens. Per uitnodiging kunt u zelf beslissen of u mee wilt doen of niet. Als u geen uitnodigingen meer wilt ontvangen, klikt u op de afmeldmogelijkheid onderaan de uitnodiging. Uw gegevens worden dan verwijderd en u zult daarna geen uitnodigingen voor deelname aan onderzoeken ontvangen.

Ook kan het voorkomen dat wij u tijdens uw reis vragen deel te nemen aan een reizigersonderzoek. Afhankelijk van het type reizigersonderzoek vragen wij u:

  1. Of we uw reisproduct mogen scannen, bijvoorbeeld uw OV-chipkaart,
  2. Of we een uitnodiging voor het klanttevredenheidsonderzoek naar uw e-mailadres mogen sturen,
  3. Of u ter plekke een vragenlijst wilt invullen over de beleving van de reis.

In de NS-app kunt u ook toestemming geven om uw locatie te delen op het moment van het geven van feedback. In dat geval wordt uw locatie enkel op het moment van geven van feedback gedeeld met de NS-app. Daarnaast kunt toestemming geven om uw check-in/check-uit gegevens te koppelen aan uw feedback, of om deze check-in/check-uit gegevens te gebruiken om u een uitnodiging voor feedback te sturen door middel van een pushbericht. We verwerken hiervoor uw IP-adres, locatiegegevens en check-in/check-uit gegevens.

Deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig. Uw feedback stelt ons in staat onze producten en diensten te analyseren en aan de hand daarvan aan te passen. 

Verenigbaar gebruik: wetenschappelijk onderzoek en statistische doeleinden.

Tot slot kan het voorkomen dat wij wetenschappelijk onderzoek of onderzoek voor statistische doeleinden (laten) uitvoeren. Voor dit onderzoek kan het verwerken van persoonsgegevens aan de orde en soms zelfs noodzakelijk zijn.

U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan geaggregeerde gegevens zoals aantal in- en uitstappers op een station of samengestelde antwoorden uit klanttevredenheidsonderzoeken of het NS panel. Wij zullen in dat geval passende waarborgen treffen zoals pseudonimisering, rekening houden met het kader waarin de gegevens zijn verzameld en enkel publiceren wanneer uitgesloten kan worden dat eventuele verdere verwerking geen gevolgen heeft voor betrokkenen.

In geval van wetenschappelijk onderzoek of statistische doeleinden delen wij gegevens met wetenschappelijke organisaties zoals universiteiten of organisaties met een publiek karakter zoals gemeenten, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat of ProRail. Voor deze organisaties zijn de gegevens niet meer herleidbaar naar een individuele persoon. Deze organisaties gebruiken de gegevens om hun taken en verantwoordelijkheden in de stationsomgeving beter uit te kunnen voeren en om de voorzieningen af te stemmen op de behoeften van de reiziger.

Daarnaast publiceren wij gegevens die niet meer te herleiden zijn naar een individuele persoon zodat dit gebruikt kan worden voor wetenschappelijke of statistische doeleinden.

Met wie delen wij gegevens? 

Wij schakelen derden in voor de uitvoering van IT-diensten. Deze derden zijn verwerkers van ons en verwerken de gegevens slechts ten behoeve van ons en voor geen enkel ander doel. Met deze partijen hebben wij afspraken gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens.

Het is mogelijk dat wij een (marktonderzoeks)bureau inschakelen om namens ons het onderzoek uit te voeren en de gegevens te verzamelen en/ of te analyseren. Deze partijen zijn verwerkers van ons en verwerken de gegevens slechts ten behoeve van ons en voor geen enkel ander doel. Met deze partijen hebben wij afspraken gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens.

Wij kunnen uw persoonsgegevens onder omstandigheden doorgeven buiten de Europese Economische Ruimte. Als wij dat doen treffen wij passende maatregelen met deze partijen bijvoorbeeld door het sluiten van de standaardbepalingen die door de Europese Commissie zijn vastgesteld.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw inschrijving en uw contactgegevens in principe voor onbepaalde tijd totdat u aangeeft niet meer te willen meedoen aan marktonderzoeken. Uw IP-adres bewaren wij 24 uur, om aanvallen te voorkomen en grote aantallen verzoeken afkomstig van een bepaald IP-adres te kunnen blokkeren.

In de feedback functie van de NS-app worden uw gegevens en voorkeuren automatisch na een half jaar na de laatst gegeven feedback verwijderd. Uw feedback bewaren we 6 maanden ten behoeve van maandelijkse rapportages aan het ministerie van IenW over het realiseren van de prestatie-indicatoren. Daarna wordt de feedback geanonimiseerd, tenzij u er zelf voor kiest om uw gegevens eerder te verwijderen.