Direct naar hoofdinhoud

Hoofdnavigatie

IC Den Haag – Eindhoven – Aken

De ambitie van NS is dat de trein voor kortere internationale reizen de logische eerste keuze is, zeker voor afstanden tot ca. 700 km. Dat draagt bij aan de klimaatdoelstellingen en is goed voor onze economie. Bovendien hebben regionale en lokale overheden, met name in de grensgebieden en de Randstad, wensen op het gebied van internationaal treinverkeer. Een Intercityverbinding Den Haag - Aachen is een mooie stap naar aansluiting van Nederland op het Duitse HSL-netwerk. Zo bieden we niet alleen een goede verbinding met Aken en de Duitse HSL, maar komen er ook in Nederland verbindingen bij die nu enkel met een overstap te maken zijn.


NS heeft in de zomer van 2020 aangegeven kansen te zien voor een IC-verbinding tussen Den Haag-Eindhoven-Heerlen-Aachen vanaf 2025. Op voorwaarde van exploitatie, beschikbaarheid van geschikt materieel en infrastructuur. 

Het ministerie van IenW heeft in 2020 ProRail gevraagd het voorstel van NS te onderzoeken op haalbaarheid. Het onderzoek van ProRail geeft maart 2021 aan dat er vooral op infrastructuur, een van de belangrijke voorwaarden, nog grote stappen gezet moeten worden voor een directe IC-verbinding en die niet op korte termijn gerealiseerd kunnen worden. De rechtstreekse verbinding kan nog mits er grote infra-investeringen gedaan worden en op een later moment dan in eerste instantie beoogd.