Hoofdnavigatie

Naar content

Niet met de trein, toch door het station

Op 82 stations komen poortjes. De stations blijven toegankelijk voor iedereen met een legitieme reden om het station korter of langer te bezoeken: reizigers en niet-reizigers blijven welkom. NS praat dan ook liever over beheerst toegankelijke stations.


Passanten tussen twee wijken

NS creëert waar mogelijk poortvrije passages in stations met een interwijk-verbinding. Voor interwijkstations zonder poortvrije doorgang, hebben passanten meerdere mogelijkheden om het station te passeren. Deze zijn bedoeld voor personen zonder NS-reisrecht die iemand willen uitzwaaien, gebruik willen maken van voorzieningen op het station (restaurant, kiosk, AH to go enzovoort), of van het ene deel van de stad naar het andere willen ‘oversteken’.

Personen met een OV-chipkaart kunnen het station gratis passeren via de poortjes, mits zij voldoende saldo (€ 10 of € 20) en een NS-product op de kaart hebben staan (NS-abonnement, reizen op saldo, of Business Card). Bezoekers die op een station binnen 60 minuten in- en uitchecken betalen niets.

Personen met een OV-chipkaart zonder saldo kunnen via de NS-kaartautomaat op bepaalde stations gratis een eenmalige stationspassageproduct op de OV-chipkaart laden. Passanten hebben op de afgiftedatum een uur passagetijd tussen in- en uitchecken op hetzelfde station. Na het uitchecken verdwijnt het passageproduct van de kaart.

Voor passanten zonder OV-chipkaart (naar schatting maximaal 2% van de gebruikers van een station) maakt NS lokale afspraken met de betreffende gemeente. NS kan na overleg met de betreffende gemeente stationspassagepassen verstrekken.

Lang verblijven

Als het aan NS ligt worden langverblijflocaties zoals restaurants, vergaderaccommodaties en kantoren op de stations buiten het beheerst toegankelijke reizigersgebied (in het zogeheten ‘verblijfsdomein’) gesitueerd. Dat is op 80 van de 82 beheerst toegankelijke stations het geval. Op twee beheerst toegankelijke stations zijn dergelijke voorzieningen al aanwezig in het zogeheten ‘reisdomein’. NS zorgt ervoor dat deze langverblijflocaties ook voor langere tijd kosteloos kunnen worden bezocht door middel van een maatwerk oplossing. Het gaat om een restaurant in Amersfoort en onder andere een kleine bibliotheek in Haarlem.

Hulpdiensten en serviceverleners

Medewerkers van hulpdiensten en serviceverleners moeten eenvoudig beheerst toegankelijke stations kunnen betreden. Denk daarbij aan politie, brandweer, ambulancepersoneel, service- en evenementenpersoneel, schoonmakers, aannemers, medewerkers van andere railvervoerders (personenvervoer en cargo), toeleveranciers, en inspecteurs van het ministerie van Infrastructuur en Milieu ProRail. NS biedt sinds de zomer van 2014 deze groepen een passagepas aan. Ook is bij elke poortrij een groene noodknop aanwezig waarmee in geval van nood eenvoudig alle poorten opengezet worden.

Positieve ervaringen met NS-passagepas op Rotterdam-Zuid

De proef met de zogenoemde NS-passagepas op station Rotterdam-Zuid is goed verlopen. Dat is de gezamenlijke conclusie van de gemeente Rotterdam, reizigersvereniging Rover, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en NS. Met de passagepas is het voor frequente gebruikers van een doorgang van een station mogelijk om deze doorgang te blijven gebruiken als op dit station de OV-poortjes zijn geactiveerd. 

Eind 2014 werd de proef uitgevoerd. Omwonenden van het station kregen, in samenspraak met de gemeente, een brief waarin werd gemeld dat ze in aanmerking kwamen voor de passagepas. Deze oproep leverde ruim 700 aanvragen op. Via een informatiestand op het station werden 1300 passagepassen aangevraagd, waardoor uiteindelijk een kleine 2000 mensen de beschikking kregen over deze service. Het betrof overigens niet alleen direct omwonenden, ook frequente stationsgebruikers die elders wonen, konden de pas aanvragen.

Al na enkele weken bleek de proef zo succesvol dat de OV-poortjes voor een langere periode werden gesloten. Inmiddels is de proef uitgebreid geëvalueerd door onder meer onderzoek te doen onder de gebruikers. Daaruit blijkt dat zij tevreden zijn over de pas, evenals de gemeente, Rover, NS en het ministerie. Daarom is besloten om de OV-poortjes op dit station permanent te sluiten.

Het sluiten van de OV-poortjes past in het pakket maatregelen dat NS begin 2015 overeenkwam met overheid, ProRail en vakbonden om agressie in het OV tegen te gaan. Inmiddels heeft staatssecretaris Mansveld een brief gestuurd aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) met de vraag aan gemeenten om zich constructief op te stellen in de discussie over het wel of niet sluiten van OV-poortjes. NS verwelkomt dit signaal.

Passage zonder saldo op de OV-chipkaart

Personen met een OV-chipkaart zonder saldo kunnen via de NS-kaartautomaat op bepaalde stations gratis een eenmalige stationspassageproduct op de OV-chipkaart laden. Passanten hebben op de afgiftedatum 60 minuten passagetijd tussen in- en uitchecken op hetzelfde station. Na het uitchecken verdwijnt het passageproduct van de kaart.

Passage zonder OV-chipkaart

NS maakt lokale afspraken met de betreffende gemeente en kan na overleg besluiten stationspassagepassen te verstrekken.

Passagepas voor werkenden op een station

Sinds half augustus 2014 maakt NS stapsgewijs 82 stations beheerst toegankelijk door toegangspoortjes in werking te stellen.

Passagepas

Voor opdrachtnemers en medewerkers die werkzaamheden uitvoeren op of rondom het station heeft NS de Station Passagepas ontwikkeld. Met deze pas kunnen alleen de poortjes worden geopend. Er kan niet mee gereisd worden.

Vragen 

Meer informatie vindt u in de documenten hier onder. Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met u opdrachtgever van de station werkzaamheden of bellen met NS Klantenservice via 030-7515155, dag en nacht bereikbaar.