Direct naar hoofdinhoud

Hoofdnavigatie

Veiligheid tijdens uw reis

Informatie over het gebruik van uw gegevens om de veiligheid tijdens uw reis te waarborgen.


Welke persoonsgegevens gebruiken wij?

Wij vinden de veiligheid van onze reizigers en medewerkers van groot belang. Daarom maken wij gebruik van camerabewaking. Door middel van de camera’s worden beelden vastgelegd en (naderhand) bekeken. In geval van incidenten kunnen wij dan snel handelen en overtredingen en strafbare feiten opsporen en vervolgen.

Om de veiligheid verder te vergroten kunnen reizigers via een WhatsApp- of SMS een melding maken als zij zich onveilig voelen in de trein. Via het WhatsApp- of SMS-bericht legt de reiziger direct contact met de Meldkamer van NS die eventueel assistentie van collega’s kan inroepen. Hiervoor gebruiken wij uw telefoonnummer.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Onveiligheid is een maatschappelijk probleem waarmee wij ook te maken hebben. Reizen met de trein is in principe veilig, maar soms ontstaan er onveilige situaties of kan een situatie als onveilig ervaren worden door het optreden van agressieve zwartrijders, vandalen en rondhangende personen of door te grote drukte rond de toegangspoorten.

De grondslag voor de verwerking is: het gerechtvaardigd belang.

Een van de maatregelen die wij hiertegen nemen is de inzet van cameratoezicht op stations en in de treinen. Dit blijkt in de praktijk een belangrijk hulpmiddel te zijn bij het voorkomen, de opsporing en vervolging van strafbare feiten en de aanpak van andere overtredingen. Een ander belangrijk doel is het kunnen ondersteunen van een doelgerichte inzet van hulpverleningsdiensten bij calamiteiten of bij een verzoek om hulp. Het gebruik van cameratoezicht kan ook ingezet worden bij (het ondersteunen van) de behandeling van geschillen en het eventueel verhalen van schade aan NS-eigendommen. Daarnaast is het een belangrijk middel voor het tijdig signaleren van te grote drukte en stelt het NS in staat maatregelen te treffen die de veilige, snelle passage van de toegangspoorten bevorderen. Zonder het inzetten van camerabewaking kunnen wij de veiligheid van onze reizigers, medewerkers en eigendommen niet voldoende waarborgen.

Het cameratoezicht is openlijk en wordt door middel van afbeeldingen op stickers aangegeven. NS, maar ook haar reizigers hebben een belang bij het maken van de beelden. Ook aan de voor- en achterkant van sommige treinseries hebben wij camera’s geplaatst. Deze camera’s helpen ons om incidenten op het spoor sneller af te handelen en kunnen daarnaast gebruikt worden om toekomstige incidenten te voorkomen.

Op alle stations en treinen kunnen beveiligingspersoneel, Veiligheid & Service medewerkers, Hoofdconducteurs en service medewerkers rondlopen die zijn uitgerust met een bodycam. Zij dragen de bodycam ter bescherming van uw en hun eigen veiligheid. Met moment van vastleggen van een mogelijk onveilige situatie met de bodycam wordt door de medewerker zelf bepaald.  

Zonder het maken van deze beelden is het achteraf niet mogelijk om incidenten te onderzoeken of de veiligheid van onze reizigers en medewerkers te waarborgen. Dit belang achten wij zwaarder wegend dan de eventuele inbreuk op de privacy van een reiziger of een medewerker. Wij zorgen ervoor dat alle beelden veilig worden opgeslagen en dat toegang tot de beelden beperkt is tot daartoe gemachtigde medewerkers.

Met meldingen over onveiligheid via WhatsApp of SMS is NS beter in staat de veiligheid in de trein te vergroten en wordt een mogelijkheid geboden om sociaal onveilige situaties te melden. In elke conversatie heeft u de mogelijkheid om te laten weten wat u van de dienstverlening en de afhandeling vindt door op de in de conversatie opgenomen link te klikken. De antwoorden die u geeft worden door een extern onderzoeksbureau voor analyse doeleinden verwerkt. Dit gebeurt met geanonimiseerde gegevens.

Proef Technisch Geleid Vertrekproces 

NS beproeft vanaf augustus 2022 het zogenaamde Technisch Geleid Vertrekproces. Anders dan in de huidige situatie - waar de hoofdconducteur het vertrekproces in gang zet - wordt het proces geleid door techniek en gefaciliteerd door de machinist. De techniek bestaat uit camera’s aan de buitenzijde van de trein en inklem- en meesleepbeveiliging op de treindeuren. De camerabeelden worden gestuurd naar de cabine van de machinist en bieden de machinist visuele ondersteuning om veilig te kunnen vertrekken. Tijdens deze proeffase zijn camera’s bij de deuren van de trein te herkennen aan de zwarte kleur. Ook is aan de buitenkant van de trein kenbaar gemaakt dat NS met deze trein test. Aan de buitenkant van de trein is namelijk de volgende tekst te lezen: “Hier testen wij nieuwe digitale technologie”.

Verenigbaar gebruik: wetenschappelijk onderzoek en statistische doeleinden  

Tot slot kan het voorkomen dat wij de camerabeelden voor wetenschappelijk onderzoek of onderzoek voor statistische doeleinden (laten) gebruiken. Dit ziet op onderzoek naar de werkomgeving voor machinisten en mogelijke verbeteringen hierin op het gebied van efficiëntie en veiligheid. Hiervoor worden enkel geblurde camerabeelden gebruikt zodat personen niet herkenbaar in beeld zijn. Er zullen geen persoonsgegevens gedeeld worden voor dit doel met derde partijen.

Met wie delen wij gegevens?

Wij schakelen derden in voor de uitvoering van IT-diensten, bijvoorbeeld in geval van bovengenoemde proef voor incidentafhandeling. Deze derden zijn verwerkers van ons en verwerken de gegevens slechts ten behoeve van ons en voor geen enkel ander doel. Met deze partijen hebben wij afspraken gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens.

Wij kunnen uw gegevens in het kader van het opsporen en voorkomen van strafbare feiten doorgeven aan opsporingsinstanties zoals de politie.

Wij kunnen uw persoonsgegevens onder omstandigheden doorgeven buiten de Europese Economische Ruimte. Als wij dat doen treffen wij passende maatregelen met deze partijen bijvoorbeeld door het sluiten van de standaardbepalingen die door de Europese Commissie zijn vastgesteld.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Alleen geautoriseerde personen hebben toegang tot het beeldmateriaal. De beelden worden, als er geen incident geweest is, 28 dagen bewaard en vervolgens vernietigd. Indien er sprake is van een incident, worden de beelden bewaard totdat het incident volledig is afgehandeld. Daarnaast kunnen wij beelden die incidenten bevatten proactief/preventief bewaren mits dat noodzakelijk is.

In geval van meldingen van onveiligheid bewaren wij uw telefoonnummer gedurende 14 dagen.