Naar content

Hoofdnavigatie

Veiligheid tijdens uw reis

Informatie over het gebruik van uw gegevens om de veiligheid tijdens uw reis te waarborgen.


Welke persoonsgegevens gebruiken wij?

Wij vinden de veiligheid van onze reizigers en medewerkers van groot belang. Daarom maken wij gebruik van camerabewaking. Door middel van de camera’s worden beelden vastgelegd en bekeken. In geval van incidenten kunnen wij dan snel handelen en overtreding en strafbare feiten opsporen en vervolgen.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Onveiligheid is een maatschappelijk probleem waarmee wij ook te maken hebben. Reizen met de trein is in principe veilig, maar soms ontstaan er onveilige situaties of kan een situatie als onveilig ervaren worden door het optreden van agressieve zwartrijders, vandalen en rondhangende personen.

De grondslag voor de verwerking is: het gerechtvaardigd belang.

Een van de maatregelen die wij hiertegen nemen is de inzet van cameratoezicht op stations en in de treinen. Dit blijkt in de praktijk een belangrijk hulpmiddel te zijn bij het voorkomen, de opsporing en vervolging van strafbare feiten en de aanpak van andere overtredingen. Het cameratoezicht is openlijk en wordt door middel van afbeeldingen op stickers aangegeven. NS, maar ook haar reizigers hebben een belang bij het maken van de beelden.

Op alle stations en treinen kunnen Beveiligingspersoneel en Service & Veiligheidsmedewerkers rondlopen die zijn uitgerust met een bodycam. Zij dragen de bodycam ter bescherming van uw en hun eigen veiligheid. De opslag van beelden van de bodycams wordt door de medewerker zelf ingeschakeld op het moment dat er mogelijk een onveilige situatie ontstaat.

Zonder het maken van deze beelden is het achteraf niet mogelijk om incidenten te onderzoeken of de veiligheid van onze reizigers en medewerkers te waarborgen. Dit belang vinden wij groter dan de eventuele inbreuk op de privacy van een reiziger of een medewerker. Wij zorgen ervoor dat alle beelden veilig worden opgeslagen en de dat toegang tot de beelden beperkt is tot Beveiligingspersoneel en Service & Veiligheidsmedewerkers.

Met wie delen wij gegevens?

Wij schakelen derden in voor de uitvoering van IT-diensten. Deze derden zijn verwerkers van ons en verwerken de gegevens slechts ten behoeve van ons en voor geen enkel ander doel. Met deze partijen hebben wij afspraken gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens.

Wij kunnen uw gegevens in het kader van het opsporen en voorkomen van strafbare feiten doorgeven aan opsporingsinstanties zoals de politie.

Wij kunnen uw persoonsgegevens onder omstandigheden doorgeven buiten de Europese Economische Ruimte. Als wij dat doen treffen wij passende maatregelen met deze partijen bijvoorbeeld door het sluiten van de standaardbepalingen die door de Europese Commissie zijn vastgesteld.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Alleen geautoriseerde personen hebben toegang tot het beeldmateriaal. De beelden worden, als er geen incident geweest is, 28 dagen bewaard en vervolgens gewist. De beelden die gemaakt zijn in de trein worden 7 dagen bewaard. Indien er sprake is van een incident, worden de beelden bewaard totdat het incident volledig is afgehandeld.