Direct naar hoofdinhoud

Hoofdnavigatie

Huisregels op het station en in de treinen

Op en rond stations en in de treinen gelden een aantal huisregels. Dit is voor je eigen veiligheid en die van jouw medereizigers. Hier lees je welke regels er gelden op het station en in de trein.


NS Huisregels

Op onze stations en in onze treinen gelden een aantal huisregels. Als reiziger ben je verplicht je aan deze huisregels te houden. De huisregels delen we met onze reizigers door middel van stickers, posters of andere uitingen, bijvoorbeeld door personeel van NS. 

In aanvulling op de huisregels ben je verplicht om in ieder geval de volgende regels te volgen:

 • Fluiten = niet meer instappen 
  Vanaf het moment dat het fluitsignaal voor jouw trein klinkt, mag je niet meer instappen. Dit is voor je eigen veiligheid en die van jouw medereizigers. De deuren van de trein sluiten eerder dan de geplande vertrektijd, zodat de trein volgens planning kan vertrekken. 
 • Met een 2e klas-vervoersbewijs reis je in de 2e klas
  Het is niet toegestaan om met een 2e klas-vervoersbewijs plaats te nemen in de 1e klas. Ook niet bij drukte, tenzij de conducteur aangeeft dat het voor de specifieke treinreis is toegestaan.
 • Roken is nergens toegestaan
  Roken is niet toegestaan op onze stations, perrons en in de treinen. Er geldt een rookverbod. Onder dit rookverbod valt ook het gebruik van elektronische sigaretten en dergelijke.
 • Identificeren is verplicht
  Op de stations en in de trein ben je verplicht om je te kunnen identificeren met een wettelijk erkend identificatiebewijs. Dit geldt als je gebruik maakt van een leeftijdsgebonden of persoonsgebonden Vervoerbewijs. Of als een (huis)regel, voorwaarde of wettelijke bepaling overtreedt.
 • Geen voeten op de bank
  Iedereen wil graag een schone trein. Leg je voeten daarom niet op de bank en gooi afval in de daarvoor bestemde prullenbakken.
 • Bewaar orde, rust, veiligheid
  Op de stations en in de trein dien je je zo te gedragen dat de orde, rust, veiligheid of een goede bedrijfsgang niet wordt verstoord of kan worden verstoord.
 • Maak geen misbruik van de noodrem- en/of knop
  Je mag geen misbruik maken van de noodrem in een trein, van de noodknop bij de poortjes of van de SOS-knop op de service- en alarmzuil of een soortgelijke voorziening. Als je dat wel doet ben je aan NS een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 125,– per geval. Daarnaast ben je verplicht om de volledige schade te vergoeden die NS lijdt als gevolg van jouw handeling.
 • Opnemen (video en/of audio) van NS-personeel is verboden
  Je mag geen foto-, film- of geluidsopnamen maken van personeel van NS tenzij daarvoor voorafgaande, uitdrukkelijke toestemming van NS is gegeven.

Fiets mee in de trein

Je fiets mee in de trein mag en kan. Wel gelden er een aantal regels. Zo mag een fiets bijvoorbeeld alleen staan op een speciaal daarvoor bestemde plek in de trein en dien je in het bezit te zijn van een Fietskaart Dal.