Direct naar hoofdinhoud

Hoofdnavigatie

Provincie Gelderland

‘Samen maken we Nederland bereikbaar. Voor iedereen.’ Dat is onze missie. Juist omdat het in de toekomst steeds drukker wordt en mensen meer en makkelijker willen reizen op een duurzame manier. Daarnaast nemen we onze verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de economische en ruimtelijke ontwikkeling van Nederland, want goede bereikbaarheid en snelle verbindingen zijn daarvoor cruciaal. We hebben een duidelijke ambitie: in 2025 leveren we mobiliteit van wereldklasse. Daarbij kijken we niet alleen naar de trein maar ook naar betere aansluiting op andere vormen van openbaar en gedeeld vervoer: de hele reis van deur tot deur. De veranderende wensen van onze verschillende reizigers staan hierbij centraal.


Van Nijmegen tot Winterswijk: een trein voor iedereen

Waar je ook vertrekt, waar je ook heen reist, de trein kan altijd een wezenlijk en aantrekkelijk onderdeel van je reis zijn. Kern is een krachtig en vitaal netwerk waarin de stations en het hoofdrailnet, waaronder de hogesnelheidslijn, onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. NS streeft naar snelle verbindingen binnen en tussen de verschillende regio’s in Nederland: sneller en vaker tussen steden in Nederland, flexibel en op maat in rustigere gebieden en sneller en vaker naar Europese steden. NS is er trots op dat we met Gelderland en de andere partners samenwerken voor meer en snellere treinen en nog aantrekkelijker stations in de provincie.

Reizen van deur tot deur

NS investeert in het gemakkelijk en aantrekkelijk maken van de hele reis van deur tot deur. Via de NS-app vinden reizigers bijvoorbeeld steeds meer reisadvies over bijvoorbeeld bus, tram of metro. Of neem de OV-fiets: niet meer weg te denken uit het Nederlandse straatbeeld en in 2019 maar liefst ruim 5 miljoen keer verhuurd. Er zijn gebieden in Nederland en dus ook Gelderland waar het OV voor de laatste kilometers geen optie is. NS onderzoekt daarom samenwerking met deelauto-concepten en wil deelauto’s een plek op het station geven. We zorgen voor taxivervoer op het station en ook de auto is welkom.

We doen meer dan gevraagd wordt

NS heeft tot in elk geval 2025 een concessie voor het hoofdrailnet in Nederland. Onze opdrachtgever is het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Elk jaar beoordeelt IenW onze prestaties op 12 prestatiegebieden. Al deze prestaties staan op groen. Maar we doen meer dan van ons gevraagd wordt.

Meer weten?

Neemt contact met ons op op download de Regiobrochure Gelderland.

Woordvoering & PR Gelderland: Leonie Bosselaar | Leonie.bosselaar@ns.nl
Public Affairs Manager Gelderland: Bert Kluin | Bert.kluin@ns.nl
Mobiliteitsontwikkeling Gelderland: Joost van der Made | Joost.vandermade@ns.nl