Direct naar hoofdinhoud

Hoofdnavigatie

Goed werkgeverschap

In een mensenbedrijf als NS willen we dat iedereen zich welkom voelt. We zijn ons bewust van verschillen tussen mensen en gaan respectvol en positief met die verschillen om.


NS wil een aantrekkelijke werkgever zijn waar iedereen zich thuis voelt. Dat kan door ervoor te zorgen dat de werkvloer en het management een afspiegeling van de samenleving is. NS zorgt daarom voor een diverse en inclusieve organisatie. We besteden actief aandacht aan het aantrekken en behouden van vrouwen, niet-westerse medewerkers en mensen met een afstand tot arbeidsmarkt. Dat verwachten we ook van onze leveranciers. De wisselwerking van de publieke taak en onze commerciële opdracht maakt het werken bij NS zeer boeiend. In welke functie dan ook. Want iedere medewerker bij NS draagt bij aan de optimalisering van de dienstverlening aan onze reizigers. En samen maken zij het verschil.

Mensen met een arbeidsbeperking en niet-westerse medewerkers

Personen met een arbeidsbeperking laten we bij NS werkervaring opdoen. Hierbij gaat het om Wajongers, SW’ers en eigen medewerkers met een arbeidshandicap. NS streeft ernaar om het aantal niet-westerse medewerkers te vergroten, met name op leidinggevende posities en in hogere salarisschalen. We zijn onder meer betrokken bij de oprichting van Agora, een overkoepelend landelijk netwerk voor culturele diversiteit in alle (management)lagen van organisaties.

Werkervaringsplaatsen voor vluchtelingen

NS is nauw betrokken bij de stichting UAF, die hoger opgeleide vluchtelingen ondersteunt bij het realiseren van een passende maatschappelijke positie. Wij stellen betaalde werkervaringsplaatsen voor mensen met een vluchtelingenachtergrond beschikbaar. Deze geeft hen de mogelijkheid werkervaring op te doen en door te stromen naar een vaste baan. Tegelijkertijd gelooft NS in de toegevoegde waarde van mensen met een vluchtelingenachtergrond. Ze verruimen ons perspectief en bieden een extra internationale focus.

Medewerkers trainen en opleiden

Voor een beter resultaat zijn soms nieuwe kennis en vaardigheden nodig. Onze medewerkers nemen daartoe zelf het initiatief, maar wij faciliteren ze in het volgen van training of opleiding. Dat leren kan vaak prima in de werkomgeving zelf, bijvoorbeeld met het aanbod van het NS Leercentrum of door een werkervaringsplaats bij een andere afdeling. Daarnaast blijven we investeren in traineeprogramma’s en MD-trajecten. Ook maken we gebruik van een Leer Management Systeem en een online leerportaal voor medewerkers.

TechniekFabriek

Op 28 augustus 2012 opende de TechniekFabriek haar deuren. Deze bedrijfsschool is een initiatief van NS, waarbij wordt samengewerkt met het ROC van Twente. In twee jaar tijd worden leerlingen hier opgeleid tot monteurs (MBO-niveau 2).

Baangarantie

Met de TechniekFabriek speelt NS in op de groeiende schaarste aan goed opgeleide technici in Nederland. De TechniekFabriek leidt leerlingen op tot monteurs (MBO-niveau 2). De leerlingen volgen een opleiding in huis bij NS van in totaal twee jaar waarbij ze leren vanuit de praktijk. Ze krijgen daarbij professionele begeleiding, in het eerste jaar een vergoeding en in het tweede jaar een salaris, en 100% baangarantie bij het behalen van het diploma. Eenmaal aan de slag kunnen ze verder doorgroeien (bijvoorbeeld tot MBO-niveau 3 of 4).

Leren in de praktijk

Binnen de TechniekFabriek werken NS en ROC’s van Twente en Amsterdam samen aan het begeleiden van vakkundige technische talenten. NS biedt de leerling praktische ervaring in de treintechniek en het ROC zorgt voor de juiste (technische) theorievakken. De leerlocaties zijn in Zwolle en Amsterdam in vestigingen van NS. De leerlingen volgen de opleiding ‘mechatronica’, maar deze leergang is binnen de TechniekFabriek verrijkt met NS-specifieke opleidingen op het gebied van veiligheid en kwaliteit en de NS-basisopleiding over de werking van treinen.