Direct naar hoofdinhoud

Hoofdnavigatie

Onderhouden klantrelatie

Informatie over het gebruik van uw gegevens om onze relatie met u te onderhouden.


Welke persoonsgegevens gebruiken wij?

Om de relatie met u te kunnen onderhouden en u bijvoorbeeld (gepersonaliseerde) aanbiedingen te kunnen doen gebruiken wij bijvoorbeeld uw contactgegevens, transactiegegevens, uw reisgedrag, eventuele contacthistorie met NS, klantprofielen (analyse of u bijvoorbeeld mogelijk binnen korte termijn uw abonnement zal beëindigen), open-/klikgedrag e-mails en website (alleen onder de in het Cookiebeleid vermelde voorwaarden) en afgeleide voorkeuren (zoals vrijetijdsbesteding indien u dat heeft aangegeven). De door u aan NS verstrekte persoonsgegevens zijn gekoppeld aan u als klant van NS en dus niet aan een door u bij NS afgenomen product of dienst.

Bent u houder of boeker van een NS-Business Card van NS Zakelijk? Dan gebruiken wij indien mogelijk uw zakelijke contactgegevens.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens om de relatie met u tot stand te brengen en in stand te houden, onder andere door middel van marketingacties, de NS Spoordeelwinkel, NS Extra en het toezenden van nieuwsbrieven per post en per e-mail.

De grondslag voor de verwerking is: het gerechtvaardigd belang.

E-mailmarketing en marketing via de post

Wij willen de relatie die wij met u hebben graag onderhouden. Als wij dat doen voor marketing die ziet op de reizigersgroei en reizigersspreiding hebben wij een (commercieel) belang om bepaalde afgeleide reisgegevens te gebruiken. Deze reisgegevens noemen wij maandtellers. Maandtellers zijn reisgegevens bestaande uit reisfrequentie, tijdsduur die verstreken is na de laatste reis, binnen/ buiten spits reizen, voorkeurstrajecten, voorkeursstations, OV-fiets, stallen op rekening en reisopbrengst. Deze gegevens gebruiken wij voor analyses om zo trends te kunnen ontdekken en onze producten daarop aan te passen. Door deze gegevens te koppelen aan individuele reisgegevens bereiken wij betere bedrijfsresultaten en een hogere klanttevredenheid. Voor analyses maken wij zoveel mogelijk gebruik van geaggregeerde of gepseudonimiseerde gegevens. De gebruikte gegevens vertellen ons alleen iets over uw reisgedrag. Wij kunnen u niet ‘volgen’ met gebruik van deze gegevens. Als u geen prijs stelt op informatie en aanbiedingen die zijn afgeleid van het gebruik van uw OV-chipkaart, klik dan op afmelden.

Wij leven de wettelijke spelregels voor e-mailreclame nauwgezet na. Wij zenden u geen reclame of aanbiedingen zonder toestemming als u nog nooit uw e-mailadres heeft opgegeven voor onze online services. Als u dat wél eens hebt gedaan, hoeven wij géén toestemming meer te vragen, maar moeten wij u eenvoudige afmeldmogelijkheden bieden. NS doet dat in alle gevallen. Als u geen klant van ons bent maar wel berichten wilt ontvangen kunt u zich daarvoor opgeven via de websites van NS.

Als u geen prijs stelt op informatie en aanbiedingen, kunt u zich uitschrijven:

  • Voor e-mail: via uw eigen inlog in Mijn NS of Mijn NS Zakelijk of via de afmeldmogelijkheid onderaan het bericht
  • Voor post en telefoon van NS via NS klantenservice
  • Voor e-mail van NS International: via de afmeldmogelijkheid onderaan het bericht

Wij doen er alles aan om uw uitschrijving zo snel mogelijk te verwerken. Echter, het verwerken van uw uitschrijving kan enige tijd kosten; in de tussenliggende tijd kan het voorkomen dat u alsnog reclame van NS ontvangt.

Functioneel e-mailbeleid

Wij zenden u, zonder toestemming, berichten die geen reclame-karakter hebben, bijvoorbeeld berichtgeving over de aankoop, beheer, wijziging of beëindiging van uw NS-producten of over uw boeking bij NS International, zoals wijzigingen of calamiteiten. Als de situatie het toelaat, kan NS evengoed besluiten om u een afmeldmogelijkheid te bieden.

Wij houden ons aan de gedragcodes voor persoonlijke reclame van de branchevereniging voor dialoogmarketing (DDMA).

NS Extra

De grondslag voor de verwerking is: het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst.

Wij bieden NS Extra aan: u ontvangt op basis van een overeenkomst gepersonaliseerde aanbiedingen, service en informatie. Voor gebruikmaking van NS Extra komt een overeenkomst tot stand. Om aan u gepersonaliseerde aanbiedingen te kunnen doen, stellen we profielen op basis van uw persoons- en reisgegevens op. Zonder aan ons deze gegevens te verstrekken, kunt u geen gebruik maken van NS Extra. NS Extra is alleen beschikbaar voor reizigers met een OV-chipkaart op naam. Gebruikers van deze dienst kunnen zich op elk moment afmelden voor NS Extra.  

Serviceberichten vervoerders

De grondslag voor de verwerking is: toestemming.

Als u daarvoor toestemming heeft gegeven dan geven wij uw gegevens door aan andere vervoerders zodat zij aan u serviceberichten kunnen sturen.

Met wie delen wij gegevens?

Partners met wie wij samenwerken vragen ons regelmatig of zij u, als klant van NS, een aantrekkelijke aanbieding mogen doen. Denk daarbij aan kortingen op reizen, op theaterbezoek of boeken. Wij geven uw gegevens niet aan deze partijen, en wij verkopen ze ook niet. Maar omdat wij u als onze klant een mooie aanbieding niet willen onthouden, zullen wij deze zelf aan u doorgeven.

Ook geven wij uw gegevens door aan nationale en internationale vervoerders in verband met het verzenden van serviceberichten. Met deze partijen hebben wij afspraken gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld over de beveiliging en het bewaren van gegevens.

Wij schakelen derden in voor de uitvoering van IT-diensten en marketingdiensten. Deze derden zijn verwerkers van ons en verwerken de gegevens slechts ten behoeve van ons en voor geen enkel ander doel. Met deze partijen hebben wij afspraken gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens.

Wij kunnen uw persoonsgegevens onder omstandigheden doorgeven buiten de Europese Economische Ruimte. Als wij dat doen treffen wij passende maatregelen met deze partijen bijvoorbeeld door het sluiten van de standaardbepalingen die door de Europese Commissie zijn vastgesteld.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Gegevens die wij gebruiken voor analyses bewaren wij maximaal 48 maanden gerekend vanaf het moment van het laatste klantcontact. Gegevens die wij gebruiken voor het doen van gepersonaliseerde aanbiedingen bewaren wij eveneens 48 maanden. Wanneer u een gegeven toestemming intrekt, u afmeld voor commerciële berichten of bezwaar maakt tegen het gebruik van uw gegevens, zullen wij zo spoedig mogelijk alle gegevens die wij voor het onderhouden van de relatie met u gebruiken verwijderen.