Direct naar hoofdinhoud

Hoofdnavigatie

Veiligheid op en rondom het station

Informatie over het gebruik van uw gegevens die wij gebruiken voor het verhogen van uw veiligheid en het verbeteren van onze dienstverlening op en rondom het station.


Welke persoonsgegevens gebruiken wij?

Om uw veiligheid op en rondom het station te verhogen en onze dienstverlening te verbeteren, maken wij gebruik van telsensoren die  aantallen passanten tellen en lokale loopstromen analyseren. De beelden van deze telsensoren worden niet opgeslagen op de sensor of op enige andere wijze. In het verleden werd naast deze telsensoren ook gebruik gemaakt van WiFi-tracking. Sinds 7 januari 2021 zet NS geen WiFi-tracking meer in. 

Daarnaast maken wij gebruik van cameratoezicht op en rondom het station. Door middel van de camera’s worden beelden vastgelegd en (naderhand) bekeken. In geval van incidenten kunnen wij dan snel handelen en overtredingen en strafbare feiten opsporen en vervolgen.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Dagelijks maken meer dan 1,2 miljoen reizigers gebruik van de stations in Nederland. Als knooppunt van voetgangersverkeer en openbaar vervoer is een station een bijzondere locatie; met overstapmogelijkheden tussen trein, stedelijke en regionaal openbaar vervoer, fiets en auto, en steeds meer diverse diensten en voorzieningen.

De grondslag voor de verwerking is: het gerechtvaardigd belang.

NS is continu bezig met het verhogen van de veiligheid en het verbeteren van onze dienstverlening op en rond het station. Daartoe is het essentieel om inzicht te hebben in de loopstromen, looproutes, verblijftijden en wachtgebieden van reizigers en andere gebruikers van het station. In dit kader brengen wij op enkele grote stations de passantenstromen in kaart door middel van telsensoren. Wij zorgen voor een veilige en zorgvuldige verwerking van de gegevens die door de sensoren zijn gegenereerd. Dit gebeurt op zodanige wijze dat de gegevens niet, direct of indirect, naar individuele passanten herleidbaar zijn. Uw privacy is dus gewaarborgd. 

De niet naar personen herleidbare gegevens gebruiken wij zowel voor maatschappelijke doelen, zoals veiligheid en crowd control op en rondom het station, als commerciële doelen, zoals het bepalen van de locaties voor bepaalde services en winkels op de stations.

Op de stations Amsterdam Centraal, Amsterdam Zuid, Amsterdam Bijlmer Arena, Utrecht Centraal, Schiphol Airport en ’s-Hertogenbosch heeft NS telsensoren in gebruik.

Het cameratoezicht vindt ook plaats op en rondom het station en in de winkels van NS. Let op: niet alle winkels en vastgoedobjecten op de stations worden geëxploiteerd door NS. Onder wiens verantwoordelijkheid het cameratoezicht in de winkel plaatsvindt, wordt kenbaar gemaakt bij de ingang van de winkel zelf. 

Cameratoezicht blijkt in de praktijk een belangrijk hulpmiddel te zijn bij het voorkomen, de opsporing en vervolging van strafbare feiten en de aanpak van andere overtredingen. Een ander belangrijk doel is het kunnen ondersteunen van een doelgerichte inzet van hulpverleningsdiensten bij calamiteiten of bij een verzoek om hulp.

Het gebruik van cameratoezicht kan ook ingezet worden bij (het ondersteunen van) de behandeling van geschillen en het eventueel verhalen van schade aan NS-eigendommen. Daarnaast is het een belangrijk middel voor het tijdig signaleren van te grote drukte en stelt het NS in staat maatregelen te treffen die de veilige, snelle passage van de toegangspoorten bevorderen. Zonder het inzetten van camerabewaking kunnen wij de veiligheid van onze reizigers, medewerkers en eigendommen niet voldoende waarborgen.

Het cameratoezicht is openlijk en wordt door middel van afbeeldingen op stickers aangegeven. NS, maar ook haar reizigers hebben een belang bij het maken van de beelden. Ook aan de voor- en achterkant van sommige treinseries hebben wij camera’s geplaatst. Deze camera’s helpen ons om incidenten op het spoor sneller af te handelen en kunnen daarnaast gebruikt worden om toekomstige incidenten te voorkomen.

Op alle stations en treinen kunnen beveiligingspersoneel en Veiligheid & Servicemedewerkers rondlopen die zijn uitgerust met een bodycam. Zij dragen de bodycam ter bescherming van uw en hun eigen veiligheid. De opslag van beelden van de bodycams wordt door de medewerker zelf ingeschakeld op het moment dat er mogelijk een onveilige situatie ontstaat.

Zonder het maken van deze beelden is het achteraf niet mogelijk om incidenten te onderzoeken of de veiligheid van onze reizigers en medewerkers te waarborgen. Wij zorgen ervoor dat alle beelden veilig worden opgeslagen en dat toegang tot de beelden beperkt is tot daartoe gemachtigde medewerkers, dragers van de bodycams hebben geen toegang tot de beelden.

Met wie delen wij gegevens?

Wij schakelen derden in voor de uitvoering van IT-diensten. Deze derden zijn verwerkers van ons en verwerken de gegevens slechts ten behoeve van ons en voor geen enkel ander doel. Met deze partijen hebben wij afspraken gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens.

Wij kunnen uw persoonsgegevens onder omstandigheden doorgeven buiten de Europese Economische Ruimte. Als wij dat doen treffen wij passende maatregelen met deze partijen bijvoorbeeld door het sluiten van de standaardbepalingen die door de Europese Commissie zijn vastgesteld.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

De beelden van de telsensoren worden niet opgeslagen op de sensor of enige andere wijze.

Alleen geautoriseerde personen hebben toegang tot beeldmateriaal van camera’s. De beelden worden, als er geen incident geweest is, 28 dagen bewaard en vervolgens vernietigd. Indien er sprake is van een incident, worden de beelden bewaard totdat het incident volledig is afgehandeld. Daarnaast kunnen wij beelden die incidenten bevatten proactief/preventief bewaren mits dat noodzakelijk is.