Naar content

Hoofdnavigatie

Op en rondom het station

Informatie over het gebruik van uw gegevens die wij gebruiken voor het verbeteren van onze dienstverlening op en rondom het station.


Welke persoonsgegevens gebruiken wij?

Om onze dienstverlening te verbeteren en/ of van uw veiligheid op en rond het station te verhogen maken wij gebruik van Bluetooth/WiFi-tracking. Wij gebruiken daarvoor uw MAC-adres. Om te voorkomen dat wij u op het station volgen wordt het MAC-adres direct gehashed: het MAC adres wordt omgezet in een willekeurige cijferreeks. De cijferreeks wordt op een server opgeslagen. Eenmaal op de server hashen wij de cijferreeks nog een keer. Daarna 'knippen' wij een deel van de cijfers eraf zodat herkenning op geen enkele wijze meer mogelijk is.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Dagelijks maken meer dan 1,2 miljoen reizigers gebruik van de stations in Nederland. Als knooppunt van voetgangersverkeer en openbaar vervoer is een station een bijzondere locatie; met overstapmogelijkheden tussen trein, stedelijke en regionaal openbaar vervoer, fiets en auto, en steeds meer diverse diensten en voorzieningen.

De grondslag voor de verwerking is: het gerechtvaardigd belang.

Samen met partner ProRail verbeteren wij onze dienstverlening op en rond het station continu. Daartoe is het essentieel om inzicht te hebben in de loopstromen, looproutes, verblijftijden en wachtgebieden van reizigers en andere gebruikers van het station. In dit kader brengen wij op enkele grote stations de passantenstromen in kaart door middel van sensoren die Bluetooth/WiFi-signalen van mobiele apparaten van passanten detecteren. In de praktijk wordt dit aangeduid met Bluetooth/WiFi-tracking. Wij hebben een maatschappelijk en commercieel belang bij het verwerken van deze gegevens. Daarnaast zorgen wij voor een veilige en zorgvuldige verwerking van de gegevens die door de sensoren zijn gegenereerd. Dit gebeurt op zodanige wijze dat de gegevens niet, direct of indirect, naar individuele passanten herleidbaar zijn. Uw privacy is zoveel als mogelijk gewaarborgd.

Op stations waar Bluetooth/WiFi-sensoren in gebruik zijn is een pictogram aangebracht, waarin dit wordt aangegeven. Het gaat om de stations Amsterdam Centraal, Leiden Centraal, Amsterdam Zuid, Utrecht Centraal, Schiphol Airport en ’s-Hertogenbosch. Op de gezamenlijke website van NS Stations en ProRail Stations vindt u een contactformulier als u nadere informatie wenst te ontvangen.

Met wie delen wij gegevens?

Wij schakelen derden in voor de uitvoering van IT-diensten. Deze derden zijn verwerkers van ons en verwerken de gegevens slechts ten behoeve van ons en voor geen enkel ander doel. Met deze partijen hebben wij afspraken gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens.

Wij kunnen uw persoonsgegevens onder omstandigheden doorgeven buiten de Europese Economische Ruimte. Als wij dat doen treffen wij passende maatregelen met deze partijen bijvoorbeeld door het sluiten van de standaardbepalingen die door de Europese Commissie zijn vastgesteld.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Het MAC-adres dat wij gebruiken om de dienstverlening te verbeteren bewaren wij niet. Het gehashte MAC-adres, oftewel de willekeurige cijferreeks, bewaren wij maximaal 24 uur. Het tweemaal gehashte MAC-adres dat wij op de server wordt opgeslagen bewaren wij maximaal 5 jaar zodat wij in staat zijn langjarige trends te onderzoeken (bijvoorbeeld bij verbouwingen van stations).