Naar content

Hoofdnavigatie

Op en rondom het station

Informatie over het gebruik van uw gegevens die wij gebruiken voor het verhogen van uw veiligheid en het verbeteren van onze dienstverlening op en rondom het station.


Welke persoonsgegevens gebruiken wij?

Om uw veiligheid op en rondom het station te verhogen en onze dienstverlening te verbeteren, maken wij gebruik van WiFi-tracking. Wij gebruiken daarvoor uw MAC-adres. Om te voorkomen dat wij u op het station kunnen volgen, wordt het MAC-adres direct gehashed: het MAC adres wordt omgezet in een tekenreeks. Deze tekenreeks wordt naar een server verstuurd. Eenmaal op de server voegen wij hier willekeurige tekens aan toe en hashen wij de nieuwe tekenreeks nog een keer (ook wel ‘salt’ genoemd). De extra tekens die wij toevoegen verschillen per dag en bewaren wij niet. Daarna 'knippen' wij een deel van de tekenreeks eraf zodat deze op geen enkele wijze meer te herleiden valt naar individuen en dus geanonimiseerd is.

Daarnaast maken wij gebruik van telsensoren die  aantallen passanten tellen en lokale loopstromen analyseren. De beelden van deze telsensoren worden niet opgeslagen op de sensor of op enige andere wijze. In het verleden werd naast WiFi-tracking ook Bluetooth-tracking ingezet. Sinds 7 juni 2018 zet NS geen Bluetooth-tracking meer in.

In de maanden maart 2019 tot en met augustus 2019 vindt een proef plaats waarbij wij gebruik maken van camerabeelden voor het analyseren van drukte bij de toegangspoorten op Station Utrecht Centraal. De camerabeelden worden zo snel mogelijk geblurd zodat de personen op beeld niet meer herkenbaar zijn. 

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Dagelijks maken meer dan 1,2 miljoen reizigers gebruik van de stations in Nederland. Als knooppunt van voetgangersverkeer en openbaar vervoer is een station een bijzondere locatie; met overstapmogelijkheden tussen trein, stedelijke en regionaal openbaar vervoer, fiets en auto, en steeds meer diverse diensten en voorzieningen.

De grondslag voor de verwerking is: het gerechtvaardigd belang.

Samen met partner ProRail zijn wij continu bezig met het verhogen van de veiligheid en het verbeteren van onze dienstverlening op en rond het station. Daartoe is het essentieel om inzicht te hebben in de loopstromen, looproutes, verblijftijden en wachtgebieden van reizigers en andere gebruikers van het station. In dit kader brengen wij op enkele grote stations de passantenstromen in kaart door middel van sensoren die WiFi-signalen van mobiele apparaten van passanten detecteren. In de praktijk wordt dit aangeduid met WiFi-tracking. Dit doen wij in combinatie met telsensoren om een compleet beeld van de passantenstromen te krijgen. Wij zorgen wij voor een veilige en zorgvuldige verwerking van de gegevens die door de sensoren zijn gegenereerd. Dit gebeurt op zodanige wijze dat de gegevens niet, direct of indirect, naar individuele passanten herleidbaar zijn. Uw privacy is dus gewaarborgd. Uiteraard kunt u er zelf ook voor kiezen om uw WiFi op uw mobiele apparaat uit te schakelen. Uw mobiele apparaat wordt dan niet meer getrackt.

De niet naar personen herleidbare gegevens gebruiken wij zowel voor maatschappelijke doelen, zoals veiligheid en crowd control op en rondom het station, als commerciële doelen, zoals het bepalen van de locaties voor bepaalde services en winkels op de stations.

Op stations waar WiFi-sensoren in gebruik zijn is een pictogram aangebracht, waarin dit wordt aangegeven. Er zijn WiFi-sensoren en telsensoren in gebruik op de stations Amsterdam Centraal, Amsterdam Zuid, Utrecht Centraal, Schiphol Airport en ’s-Hertogenbosch. Op station Amsterdam Bijlmer Arena zijn alleen telsensoren in gebruik.

Met bovengenoemde proef wil NS vaststellen of het mogelijk is door middel van het continu analyseren van looprichting, snelheidsveranderingen en aantallen personen per vierkante meter noodsituaties digitaal te herkennen. In de toekomst zou het daarmee mogelijk worden om bij noodsituaties de toegangspoorten sneller te openen zodat reizigers niet klem komen te zitten voor de toegangspoorten en zij kunnen vluchten als dat noodzakelijk is.

Met wie delen wij gegevens?

Wij schakelen derden in voor de uitvoering van IT-diensten. Deze derden zijn verwerkers van ons en verwerken de gegevens slechts ten behoeve van ons en voor geen enkel ander doel. Met deze partijen hebben wij afspraken gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens.

Wij kunnen uw persoonsgegevens onder omstandigheden doorgeven buiten de Europese Economische Ruimte. Als wij dat doen treffen wij passende maatregelen met deze partijen bijvoorbeeld door het sluiten van de standaardbepalingen die door de Europese Commissie zijn vastgesteld.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Het MAC-adres dat wij gebruiken, bewaren wij niet. Het gehashte MAC-adres, oftewel de willekeurige tekenreeks, bewaren wij maximaal 24 uur. Het tweemaal gehashte MAC-adres dat op de server wordt opgeslagen bewaren wij maximaal vijf jaar zodat wij in staat zijn langjarige trends te onderzoeken (bijvoorbeeld bij verbouwingen van stations).

De beelden van de telsensoren worden niet opgeslagen op de sensor of enige andere wijze.

Voor bovengenoemde proef hebben wij 2 leveranciers ingeschakeld om te testen of en welke techniek het beste werkt. Bij de ene proef worden de beelden direct geblurd en zijn personen niet meer herkenbaar gemaakt. Het betreffen dan geen persoonsgegevens meer. Bij de andere proef blijven de beelden beschikbaar voor analyse gedurende 28 dagen. Daarna worden alle gegevens verwijderd, het betreft beeldmateriaal van een lage kwaliteit.