Direct naar hoofdinhoud

Hoofdnavigatie

Op en rondom het station

Informatie over het gebruik van uw gegevens die wij gebruiken voor het verhogen van uw veiligheid en het verbeteren van onze dienstverlening op en rondom het station.


Welke persoonsgegevens gebruiken wij?

Om uw veiligheid op en rondom het station te verhogen en onze dienstverlening te verbeteren, maken wij gebruik van telsensoren die  aantallen passanten tellen en lokale loopstromen analyseren. De beelden van deze telsensoren worden niet opgeslagen op de sensor of op enige andere wijze. In het verleden werd naast deze telsensoren ook gebruik gemaakt van WiFi-tracking. Sinds 7 januari 2021 zet NS geen WiFi-tracking meer in. 

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Dagelijks maken meer dan 1,2 miljoen reizigers gebruik van de stations in Nederland. Als knooppunt van voetgangersverkeer en openbaar vervoer is een station een bijzondere locatie; met overstapmogelijkheden tussen trein, stedelijke en regionaal openbaar vervoer, fiets en auto, en steeds meer diverse diensten en voorzieningen.

De grondslag voor de verwerking is: het gerechtvaardigd belang.

NS is continu bezig met het verhogen van de veiligheid en het verbeteren van onze dienstverlening op en rond het station. Daartoe is het essentieel om inzicht te hebben in de loopstromen, looproutes, verblijftijden en wachtgebieden van reizigers en andere gebruikers van het station. In dit kader brengen wij op enkele grote stations de passantenstromen in kaart door middel van telsensoren. Wij zorgen voor een veilige en zorgvuldige verwerking van de gegevens die door de sensoren zijn gegenereerd. Dit gebeurt op zodanige wijze dat de gegevens niet, direct of indirect, naar individuele passanten herleidbaar zijn. Uw privacy is dus gewaarborgd. 

De niet naar personen herleidbare gegevens gebruiken wij zowel voor maatschappelijke doelen, zoals veiligheid en crowd control op en rondom het station, als commerciële doelen, zoals het bepalen van de locaties voor bepaalde services en winkels op de stations.

Op de stations Amsterdam Centraal, Amsterdam Zuid, Amsterdam Bijlmer Arena, Utrecht Centraal, Schiphol Airport en ’s-Hertogenbosch heeft NS telsensoren in gebruik.

Met wie delen wij gegevens?

Wij schakelen derden in voor de uitvoering van IT-diensten. Deze derden zijn verwerkers van ons en verwerken de gegevens slechts ten behoeve van ons en voor geen enkel ander doel. Met deze partijen hebben wij afspraken gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens.

Wij kunnen uw persoonsgegevens onder omstandigheden doorgeven buiten de Europese Economische Ruimte. Als wij dat doen treffen wij passende maatregelen met deze partijen bijvoorbeeld door het sluiten van de standaardbepalingen die door de Europese Commissie zijn vastgesteld.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

De beelden van de telsensoren worden niet opgeslagen op de sensor of enige andere wijze.

Videobeelden drone gebruik Grand Prix Zandvoort 3-5 september 2021

Na afloop van de race doet NS een proef met een drone waarmee de reizigersstromen richting het station worden geteld door middel van een automatische verwerking van videobeelden. Deze proef voert NS uit om haar veiligheidsoperatie op en rond het station (“crowd control”) te verbeteren; in het belang van uw en onze veiligheid. We verzamelen en verwerken de beelden met het doel om te tellen en om de telgegevens van de drone te valideren. Het is niet het doel om personen herkenbaar in beeld te brengen, maar het is niet uit te sluiten dat personen herkenbaar in beeld komen. Na afloop van de proef worden de camerabeelden vernietigd.

Welke persoonsgegevens gebruiken wij?

Tijdens de Grand Prix in Zandvoort worden op vooraf bepaalde momenten, videobeelden gemaakt door  (een medewerker van) NS of een (door NS ingehuurde) dronepiloot met een drone. 

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

NS is continu bezig met het verhogen van de veiligheid en het verbeteren van onze dienstverlening op en rond het station. Daartoe is het essentieel om inzicht te hebben in de loopstromen, looproutes, verblijftijden en wachtgebieden van reizigers en andere gebruikers van het station. Dat is extra belangrijk bij grootschalige evenementen zoals de Grand Prix in Zandvoort. Om die reden brengen wij na afloop van Grand Prix de stroom van bezoekers van en naar het station in beeld. Wij zorgen voor een veilige en zorgvuldige verwerking van de beelden. Uw privacy is dus gewaarborgd.

De grondslag voor de verwerking is: het gerechtvaardigd belang.

Met wie delen wij gegevens?

Wij schakelen derden in voor de uitvoering van IT-diensten. Deze derden zijn verwerkers van ons en verwerken de gegevens slechts ten behoeve van ons en voor geen enkel ander doel. Met deze partijen hebben wij afspraken gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens.

Wij kunnen uw persoonsgegevens onder omstandigheden doorgeven buiten de Europese Economische Ruimte. Als wij dat doen treffen wij passende maatregelen met deze partijen bijvoorbeeld door het sluiten van de standaardbepalingen die door de Europese Commissie zijn vastgesteld.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

De videobeelden van de drone bewaren wij niet langer dan strikt noodzakelijk. Wij bewaren de videobeelden maximaal 3 maanden.