Direct naar hoofdinhoud

Hoofdnavigatie

Producten met passagerechten op het station

Informatie over het gebruik van uw gegevens bij passageproducten.


Welke persoonsgegevens gebruiken wij?

Op steeds meer stations worden poortjes in gebruik genomen. NS faciliteert voor verschillende doelgroepen passageproducten voor toegang tot de stations. Dat gebeurt zonder onderscheid tussen aanvragers en enkel de noodzakelijke persoonsgegevens worden verwerkt. De mogelijk producten betreffen de Interwijkpassen, de Keycards, Toegangspassen en Service- en toegangspassen.

Voor het aanvragen van het NS passageproduct verwerken wij contact- en adresgegevens die u aan ons verstrekt.

Bij het passeren van een poort wordt daarnaast het nummer van het passageproduct verwerkt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

De grondslag voor de verwerking is: het sluiten en de uitvoering van de overeenkomst.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om uw gekozen passageproduct aan te maken en te verzenden naar het door u opgegeven adres en daarnaast ten behoeve van serviceverlening zoals communicatie over (her)uitgifte, verlies of diefstal. 

De grondslag voor de verwerking is: het gerechtvaardigd belang.

In de chip van de passageproducten is geen persoonlijke informatie opgenomen zoals uw naam of huisadres. Bij het passeren van een poort wordt het nummer van het passageproduct verwerkt. Voor het opstellen van anonieme rapportages en uitvoeren van statistisch onderzoek gebruiken wij deze passagetransacties bijvoorbeeld. Deze informatie wordt niet bijgehouden op persoonsniveau. Daar waar het vermoeden bestaat dat een passageproduct niet in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden wordt gebruikt behoudt NS zich het recht voor de transacties van deze passageproducten te analyseren. Alleen in dat geval wordt een koppeling gelegd tussen de door u verstrekte contactgegevens en de passages.

Met wie delen wij gegevens?

Wij schakelen derden in voor de uitvoering van IT-diensten. Deze derden zijn verwerkers van ons en verwerken de gegevens slechts ten behoeve van ons en voor geen enkel ander doel. Met deze partijen hebben wij afspraken gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens.

Wij kunnen uw persoonsgegevens onder omstandigheden doorgeven buiten de Europese Economische Ruimte. Als wij dat doen treffen wij passende maatregelen met deze partijen bijvoorbeeld door het sluiten van de standaardbepalingen die door de Europese Commissie zijn vastgesteld.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw contactgegevens tot 24 maanden na uw aanvraag. Wij bewaren uw transactiegegevens 18 maanden.