Skip to main content

Main navigation

Train modernisation in Haarlem

We already have a long history at the NS Train Modernisation (NSTM) site - we've been working here on modernising our trains since 1839. To prepare for the future and ensure the continuity of NS as an employer in the region, we will start redesigning the NSTM site in 2022. Our goal is to use 80% less natural gas by 2030 and to stop using gas completely throughout the entire NSTM site. In the coming years we will be making the buildings more sustainable, as well as renovating and/or redesigning the existing outdated buildings and redesigning the current railroad yard.


What will we be doing in the short term?

We are starting with the construction of a new climate-neutral rolling stock shed, where the recently purchased trains will be maintained and overhauled. Unfortunately, the old shed located on Amsterdamsevaart could not be upgraded for this purpose, so it was dismantled by means of circular methods. Now the old building has been removed, the soil will be remediated before new tracks are laid at the site. Construction of the new rolling stock shed will start in mid-2023. The shed will be climate neutral and approximately 200 metres in length. It will be adjacent to the existing white building, located approximately opposite Amsterdamsevaart house number 100. The new building should be operational at the end of 2024, when the first trains will be serviced there.

The image gives a preliminary impression of the expected footprint of the shed. The design of the shed is yet to be finalised.

Soil remediation with direct effect on nearby trees

The soil remediation process has meant that some of the trees along Amsterdamsevaart have been uprooted. Excavating the soil near the trees would have affected their root structure, possibly resulting in the trees being blown over towards Amsterdamsevaart during a storm. Research has revealed that most of the trees could be preserved by pollarding. Those trees that could not be saved will be replaced in accordance with the municipality of Haarlem's replanting obligation. This means that we will plant new young trees to compensate for each tree that is uprooted. Our top priority is to preserve the green appearance of the site and improve it where possible.

FAQ about the dismantling of building 20

 • Is het gebouw dat circulair wordt ontmanteld, een rijksmonument?

  Nee. Gebouw 20, de voormalige ‘Lichterij’ is een hal uit 1899. Ooit werd het gebouwd om voor het groot onderhoud van stoomlocomotieven de stoomketels van het onderstel te hijsen/te lichten. Zo kwam het gebouw aan zijn naam. Later werden er vooral werkzaamheden uitgevoerd zoals wassen van treinen, hoogspanningstesten en de laatste jaren het repareren van de koppen van treinen na een aanrijding. Het gebouw heeft, ondanks de leeftijd, geen monumentale status en is geen gemeentelijk- of rijksmonument.

 • Why are you not preserving and modernising the existing building?

  Due to its age, Building 20 is no longer in good architectural condition and cannot be adapted to meet sustainability goals. The current building is also not large enough (both in terms of height and length) for future overhaul work. In modern trains, the technological installations are located on the roof, which means that safe working at height is required. In addition, special hoisting facilities are needed to replace the train undercarriages (also known as 'Jacob bogies').

 • De eerste trein die ooit reed, kwam die aan in gebouw 20?

  Nee. De eerste trein in Nederland reed in 1839 en had zijn eindpunt op het huidige terrein van NS Treinmodernisering, ongeveer waar nu de huidige entree van het terrein aan de Oudeweg ligt. Daar werd in 1839 een houten station geopend ten behoeve van de eerste spoorlijn van Nederland tussen Amsterdam en Haarlem. Bij dit station waren ook al beperkte voorzieningen voor onderhoud en reparatie. Pas later is de centrale onderhoudswerkplaats in gebruik genomen. Het gebouw dat nu circulair wordt ontmanteld, is zo’n 60 jaar na de komst van de eerste trein gebouwd.

 • Hoe komt de nieuwe hal eruit te zien?

  We delen hierbij een voorlopige impressie van de hal. De impressie geeft slechts het ruimtebeslag weer, niet hoe de hal er uiteindelijk exact uit komt te zien. Zodra we hier meer duidelijkheid over hebben, zullen we dat delen op deze pagina.

 • Is er een vergunning afgegeven voor de ontmanteling?

  Ja. Voorafgaand aan het circulair ontmantelen van gebouw 20 heeft NSTM de daarvoor geldende procedures doorlopen bij gemeente Haarlem en Provincie Noord Holland. De sloopmelding is 15 juni 2021 ingediend bij gemeente Haarlem en 24 juni 2021 goedgekeurd.

FAQ about greenery

 • Is het echt noodzakelijk om bomen te kappen?

  Ja. Vanwege de sanering van de bodem zal een deel van de bomen moeten worden gerooid langs de Amsterdamsevaart. Door het afgraven van de grond nabij de bomen wordt de wortelstructuur van de bomen geraakt en kunnen de bomen bij een storm omwaaien richting de Amsterdamsevaart. Waar mogelijk worden bomen behouden door ze te knotten.
   

 • Worden de bomen terug geplant?

  Ja. Met de gemeente maken wij afspraken over de herplantplicht, die wij zoveel mogelijk op het werkplaatsterrein willen invullen.

 • Wat doet NS Treinmodernisering om het groene uiterlijk te behouden?

  NS Treinmodernisering wil het groene uiterlijk van het werkplaatsterrein behouden en waar mogelijk zelfs verbeteren. Hiervoor gaan wij een plan laten opstellen door een landschapsarchitect waarbij o.a. de herplantplicht van de te kappen bomen en verdere vergroening van het terrein en eventueel daken uitgangspunt zijn

FAQ about building works and traffic

 • Is er tijdens de herinrichting van het terrein geluidsoverlast?

  De herinrichting kan hinder met zich meebrengen voor de omgeving. Zo zal er meer bouwverkeer zijn van en naar het NSTM terrein en zal middels een tijdelijke bouwtoegang het bouwverkeer via de Amsterdamsevaart worden afgewikkeld. Hiervoor wordt de huidige calamiteiteningang circa 100 m in oostelijke richting verplaatst. Er vinden bouwactiviteiten plaats waar bij zoveel mogelijk overdag wordt gewerkt.

 • Heeft het wegpompen van grondwater mogelijk effect op de fundering van de huizen aan de Amsterdamsevaart?

  Nee. Zoals het zich laat aanzien niet omdat de te bemalen hoeveelheden grondwater beperkt zijn. Daarnaast heeft de Amsterdamsevaart die tussen het bouwterrein en de woningen ligt, een nivellerende werking. NS Treinmodernisering zal in alle gevallen wanneer een bemaling aan orde is een bemalingsadvies laten opstellen waarin o.a. de omgevingsinvloeden worden onderzocht.

 • How will the foundations for the new building be laid?

  Environmental factors will be taken into account when determining the piling method, such as the proximity of our rails and the buildings in the immediate vicinity, such as workshops and homes. Our guiding principle for the piling work is that it should be carried out with little to no vibration. The foundation piles will probably be drilled.

 • Why have vibration meters been installed in homes along Amsterdamsevaart?

  Naturally, demolition and construction may cause some degree of nuisance, and we are keeping a close eye on this. At the start of March 2022 we received a few reports of possible damage, as a result of which we immediately installed vibration meters in a number of homes along Amsterdamsevaart. We have been recording architectural measurements since then, and so far the vibration measurements have been very low. This means that it is unlikely that any damage is the result of the construction work. An expert will eventually assess whether the construction activities have caused any damage.

  If you experience any inconvenience as a result of the work, please notify us by sending an email to nstm.informatie@ns.nl. We will then contact you personally.

 • Vinden de bouwwerkzaamheden overdag plaats?

  De werkzaamheden worden zoveel mogelijk tussen 7.00 en 19.00 uur uitgevoerd. Soms kan het voorkomen dat er ‘s nachts of in het weekend gewerkt moet worden. Bijvoorbeeld voor werkzaamheden aan de sporen of de hoogspanningskabels daarboven. Dat doen we alleen als het echt noodzakelijk is doordat de werkzaamheden niet te combineren zijn met de processen van NSTM.