Direct naar hoofdinhoud

Hoofdnavigatie

Treinmodernisering Haarlem

We kennen een lange historie op het NS Treinmodernisering (NSTM) terrein. Al sinds 1839 werken we hier aan het moderniseren van onze treinen. Om de continuïteit van NS als werkgever in de regio te kunnen waarborgen starten we in 2022 met het herinrichten van het NSTM terrein, zodat we klaar zijn voor de toekomst. We hebben de ambitie om in 2030 80% minder aardgas te gebruiken en om met de gehele NSTM werkplaats van het gas af te gaan. Wij gaan de komende jaren de gebouwen verduurzamen, maar ook de bestaande verouderde gebouwen vernieuwen en/of herinrichten en het huidige spooremplacement herinrichten.


Wat gaan we doen op de korte termijn?

We starten met de bouw van een nieuwe klimaat neutrale treinstellenhal. Hier worden straks de recent aangeschafte treinen onderhouden en gereviseerd. De bestaande oude hal, gelegen aan de Amsterdamsevaart, kan hier helaas niet geschikt voor worden gemaakt en wordt circulair ontmanteld. In die periode zal ook gefaseerd het emplacement worden aangepast. Nadat het oude gebouw is verwijderd, wordt de bodem gesaneerd voordat op deze plek nieuwe sporen worden aangelegd. Medio 2023 zal de bouw van de nieuwe treinstellenhal starten. De treinstellenhal wordt klimaat neutraal en heeft een lengte van circa 200 meter. Deze is gepland tegen het bestaande witte gebouw, ongeveer ter hoogte van Amsterdamsevaart huisnummer 100. Eind 2024 zal de nieuwbouw operationeel moeten zijn en worden de eerste treinen aldaar onderhouden. 

Bodemsanering met direct gevolg voor de aangrenzende bomen

Vanwege de sanering van de bodem zal een deel van de bomen moeten worden gerooid langs de Amsterdamsevaart. Door het afgraven van de grond nabij de bomen wordt de wortelstructuur van de bomen geraakt en kunnen de bomen bij een storm omwaaien richting de Amsterdamsevaart. Uit bomenonderzoek is gebleken dat het grootste deel van de bomen behouden kan worden door deze te knotten. Daar waar de bomen niet gespaard kunnen worden, zullen we in overleg met Gemeente Haarlem voldoen aan de herplantplicht. Dit betekent dat er jonge bomen door ons worden teruggeplant ter compensatie, voor elke gerooide boom. Vooropstaat dat we het groene uiterlijk van het terrein willen behouden en waar mogelijk verbeteren. 

Gevolgen voor de buurt

Wij doen ons best zo min mogelijk overlast te veroorzaken met de tijdelijke bouwwerkzaamheden, die overdag plaatsvinden. Er zal wel meer bouwverkeer zijn van en naar het NSTM terrein en deze zal middels een tijdelijke bouwtoegang via de Amsterdamsevaart worden afgewikkeld. Hiervoor wordt de huidige calamiteiteningang circa 100m in oostelijke richting verplaatst.  

Heb je vragen? Neem dan contact met ons op.