Direct naar hoofdinhoud

Hoofdnavigatie

Treinmodernisering Haarlem

We kennen een lange historie op het terrein van NS Treinmodernisering (NSTM). Al sinds 1839 werken we hier aan het moderniseren van onze treinen. Om de continuïteit van NS als bedrijf en werkgever in de regio te waarborgen richten we het NSTM terrein opnieuw in, zodat we klaar zijn voor de toekomst. We hebben de ambitie om in 2030 80% minder aardgas te gebruiken en om met de gehele NSTM werkplaats van het gas af te gaan. De komende jaren gaan we gebouwen verduurzamen, bestaande verouderde gebouwen vernieuwen en/of herinrichten en ook het huidige spooremplacement herinrichten.


Nieuwe treinstellenhal

We starten met de bouw van een nieuwe klimaat neutrale treinstellenhal. Hier worden straks de huidige en nieuw aangeschafte treinen gemoderniseerd en gereviseerd. De oude hal, gelegen aan de Amsterdamsevaart, kon hier niet geschikt voor worden gemaakt en is daarom circulair ontmanteld. Op de plaats van het ontmantelde gebouw wordt de bodem gesaneerd en worden nieuwe sporen aangelegd.

Medio 2023 zal de bouw van de nieuwe treinstellenhal starten. Deze is gepland tegen het bestaande witte gebouw, ongeveer ter hoogte van Amsterdamsevaart huisnummer 100. Onze doelstelling is om de nieuwe treinstellenhal in het voorjaar van 2025 in gebruik te nemen.

Herinrichting van het NS Treinmodernisering-terrein
 • Vragen en antwoorden over ontmanteling gebouw 20

  Is het gebouw dat circulair wordt ontmanteld een rijksmonument?

  Nee. Gebouw 20, de voormalige ‘Lichterij’ is een hal uit 1899. Ooit werd het gebouwd om voor het groot onderhoud van stoomlocomotieven de stoomketels van het onderstel te hijsen/te lichten. Zo kwam het gebouw aan zijn naam. Later werden er vooral werkzaamheden uitgevoerd zoals wassen van treinen, hoogspanningstesten en de laatste jaren het repareren van de koppen van treinen na een aanrijding. Het gebouw heeft, ondanks de leeftijd, geen monumentale status en is geen gemeentelijk- of rijksmonument.

  Waarom wordt het huidige gebouw niet behouden en gemoderniseerd?

  Gebouw 20 verkeert vanwege de leeftijd niet in goede bouwkundige staat en is bovendien niet aan te passen om aan de duurzaamheidsdoelstellingen te kunnen voldoen. Het huidige gebouw is ook niet groot genoeg (zowel in hoogte als in lengte) voor revisies in de toekomst. De techniek van de moderne treinen bevindt zich op het dak van de trein, waarvoor er veilig op hoogte moet worden gewerkt. Daarnaast zijn er speciale hijsvoorzieningen nodig om de draaistellen onder de trein, de zogenaamde Jacobsdraaistellen, te kunnen wisselen.

  De eerste trein die ooit reed, kwam die aan in gebouw 20?

  Nee. De eerste trein in Nederland reed in 1839 en had zijn eindpunt op het huidige terrein van NS Treinmodernisering, ongeveer waar nu de huidige entree van het terrein aan de Oudeweg ligt. Daar werd in 1839 een houten station geopend ten behoeve van de eerste spoorlijn van Nederland tussen Amsterdam en Haarlem. Bij dit station waren ook al beperkte voorzieningen voor onderhoud en reparatie. Pas later is de centrale onderhoudswerkplaats in gebruik genomen. Het gebouw dat nu circulair wordt ontmanteld, is zo’n 60 jaar na de komst van de eerste trein gebouwd.

  Is er een vergunning afgegeven voor de ontmanteling?

  Ja. Voorafgaand aan het circulair ontmantelen van gebouw 20 heeft NSTM de daarvoor geldende procedures doorlopen bij gemeente Haarlem en Provincie Noord Holland. De sloopmelding is 15 juni 2021 ingediend bij gemeente Haarlem en 24 juni 2021 goedgekeurd.

 • Vragen en antwoorden over treinstellenhal

  Hoe komt de nieuwe hal eruit te zien?

  Deze impressie van de hal geeft slechts het ruimtebeslag weer, niet hoe de hal er uiteindelijk exact uit komt te zien. Het gebouw wordt 10,95 meter hoog waarvan de onderste 3 meter voorzien zijn van ramen. De nieuwe hal is ca. 200 meter lang en heeft een meer open uitstraling aan de oostkant. De kleur van de gevel wordt tabak/cognac.

  Zodra we meer duidelijkheid hebben over het definitieve uiterlijk van de nieuwe hal en de ligging ten opzichte van de Amsterdamsevaart (verhouding t.o.v. huisnummers), zullen we dat delen op deze pagina.

Bodemsanering en groenvoorziening

Vanwege de sanering van de bodem is een deel van de bomen gerooid langs de Amsterdamsevaart. Bij het afgraven van de grond nabij de bomen wordt de wortelstructuur van de bomen geraakt en kunnen de bomen bij een storm omwaaien richting de Amsterdamsevaart. Uit bomenonderzoek is gebleken dat het grootste deel van de bomen behouden kon worden door deze te knotten. Daar waar de bomen niet gespaard konden worden, wordt in overleg met Gemeente Haarlem voldaan aan de plicht tot herplanting. Dit betekent dat er ter compensatie voor elke gerooide boom jonge bomen door ons worden terug geplant. Vooropstaat dat we het groene uiterlijk van het terrein willen behouden en waar mogelijk verbeteren.

 • Vragen en antwoorden over groenvoorziening

  Is het echt noodzakelijk om bomen te kappen?

  Ja. Vanwege de sanering van de bodem zal een deel van de bomen moeten worden gerooid langs de Amsterdamsevaart. Door het afgraven van de grond nabij de bomen wordt de wortelstructuur van de bomen geraakt en kunnen de bomen bij een storm omwaaien richting de Amsterdamsevaart. Waar mogelijk worden bomen behouden door ze te knotten.

  Worden de bomen terug geplant?

  Ja. Met de gemeente maken wij afspraken over de herplant plicht, die wij zoveel mogelijk op het werkplaatsterrein willen invullen.

  Is er ruimte voor vleermuiskasten?

  Ja, vleermuiskasten blijven hangen op het NSTM-terrein. Op verzoek van de gemeente hebben we tijdens de sloop van gebouw 20 een tijdelijk onderkomen gezocht voor de vleermuizen. In de nieuwe treinstellenhal komen ook weer vleermuiskasten te hangen.

  Wordt ook groen/beplanting toegevoegd, wat vanaf de Amsterdamsevaart zichtbaar zal zijn?

  Aan de Amsterdamsevaart wordt geen extra groen toegevoegd. De huidige beplanting blijft behouden. Op het NSTM-terrein komt wel veel groen.

Bouwwerkzaamheden en verkeer

De herinrichting van het NSTM-terrein gaat gepaard met ontmantelings- en bouwactiviteiten en aan- en afvoer van bouwmaterialen. Dit kan mogelijk hinder opleveren voor de omwonenden. We doen er echter alles aan om dit te beperken. De werkzaamheden zullen zoveel mogelijk overdag plaatsvinden. Incidenteel zal het voorkomen dat ‘s nachts of in het weekend gewerkt moet worden, bijvoorbeeld voor werkzaamheden aan de sporen of de hoogspanningskabels daarboven. Dat doen we alleen als het strikt noodzakelijk is doordat de werkzaamheden niet te combineren zijn met de processen van NSTM.

 • Vragen en antwoorden over bouwwerkzaamheden en verkeer

  Is er tijdens de herinrichting van het terrein geluidsoverlast?

  De herinrichting kan hinder met zich meebrengen voor de omgeving. Zo zal er meer bouwverkeer zijn van en naar het NSTM terrein en zal middels een tijdelijke bouwtoegang het bouwverkeer via de Amsterdamsevaart worden afgewikkeld. Hiervoor wordt de huidige calamiteiteningang circa 100 m in oostelijke richting verplaatst. Er vinden bouwactiviteiten plaats waar bij zoveel mogelijk overdag wordt gewerkt.

  Heeft het wegpompen van grondwater mogelijk effect op de fundering van de huizen aan de Amsterdamsevaart?

  Nee. Zoals het zich laat aanzien niet omdat de te bemalen hoeveelheden grondwater beperkt zijn. Daarnaast heeft de Amsterdamsevaart die tussen het bouwterrein en de woningen ligt, een nivellerende werking. NS Treinmodernisering zal in alle gevallen wanneer een bemaling aan orde is een bemalingsadvies laten opstellen waarin o.a. de omgevingsinvloeden worden onderzocht.

  Op welke wijze komt de fundering van het nieuwe gebouw tot stand?

  Bij het bepalen van de heimethode wordt rekening gehouden met omgevingsfactoren. Denk aan de nabijheid van onze sporen en de directe bebouwing, zoals werkplaats en woningen. Wij hanteren als uitgangspunt voor de heiwerkzaamheden dat deze trillingarm/trillingvrij moeten worden uitgevoerd. Naar alle waarschijnlijkheid worden de funderingspalen geboord.

  Waarom zijn er trilling meters geplaatst op woningen langs de Amsterdamsevaart?

  Ontmantelen en bouwen gaan gepaard met mogelijke hinder en dit houden we dan ook nauwlettend in de gaten. Begin maart 2022 zijn er enkele meldingen van mogelijke schade binnengekomen. Om die reden hebben we direct trilling meters laten aanbrengen bij meerdere woningen aan de Amsterdamsevaart en worden er sindsdien bouwkundige opnames gemaakt. De trilling metingen laten tot nu zeer lage waarden zien. Daarmee is het niet waarschijnlijk dat eventuele schade het gevolg is van de bouwwerkzaamheden. Uiteindelijk zal bij schade een expert beoordelen of schade veroorzaakt is door de bouwactiviteiten.

  Mocht u zelf overlast ervaren door de werkzaamheden, dan vragen we u hier melding van te maken via nstm.informatie@ns.nl. Dan nemen wij persoonlijk contact met u op.

  Vinden de bouwwerkzaamheden overdag plaats?

  De werkzaamheden worden zoveel mogelijk tussen 7.00 en 19.00 uur uitgevoerd. Soms kan het voorkomen dat er ‘s nachts of in het weekend gewerkt moet worden. Bijvoorbeeld voor werkzaamheden aan de sporen of de hoogspanningskabels daarboven. Dat doen we alleen als het echt noodzakelijk is doordat de werkzaamheden niet te combineren zijn met de processen van NSTM.

  Wat zijn de gevolgen van de beoogde extra inrit aan de Amsterdamsevaart voor omwonenden?

  Het gaat om een beoogde afrit op de Amsterdamsevaart waar we nog over in gesprek zijn met de gemeente.

  Door de inrit te verleggen naar de Amsterdamsevaart kunnen we de onveilige situatie bij de tunnel verbeteren. Het kruispunt bij de Amsterdamsevaart hoeft voor deze inrit niet aangepast te worden, wel moet er een boom gerooid worden om de toegang mogelijk te maken.

  De nieuwe ingang is alleen bestemd voor vrachtverkeer om materialen aan- of af te voeren. Ze komen en gaan dan via dezelfde route op de Amsterdamsevaart. Dit is mogelijk door vrachtverkeer op het NSTM-terrein te laten keren. Van deze nieuwe oprit zal naar verwachting zo’n 5 tot 10 keer per dag gebruik gemaakt worden. De inrit is niet bestemd voor werknemers van NSTM.

Nieuws