Direct naar hoofdinhoud

Hoofdnavigatie

Europese regelgeving

Informatie over de rechten en plichten van treinreizigers in overeenstemming met Europese verordening betreffende de rechten en plichten van treinreizigers: Verordening (EG) Nr. 1371/2007.


Vanaf 3 december 2009 is de Europese Verordening met de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer van kracht. Voor u als reiziger in Nederland heeft de verordening een klein aantal gevolgen. Daarover informeren we u graag.

In de verordening staan onder andere eisen waaraan de vervoerders moeten voldoen. Dit betekent in de praktijk dat een vervoerder:

  • u voorafgaand en tijdens de reis goed informeert over een aantal onderwerpen mbt reisinformatie vermeld in bijlage II van de verordening;
  • u bij vertraging, indien van toepassing een terugbetaling uitbetaalt en/of maaltijden, een overnachting of alternatief vervoer aanbiedt. De vergoeding of tegemoetkoming staat in verhouding tot de omvang van de vertraging;
  • daar waar mogelijk zorgt voor toegang en hulp voor gehandicapte personen en personen met beperkte mobiliteit;
  • u informeert over de klachtbehandeling en over de op basis van de verordening aangewezen instantie waar u een klacht in kunt dienen.

Naast deze rechten hebben reizigers ook een aantal verplichtingen. Ook deze staan in de verordening.

Deze verordening geldt voor alle personenvervoerders op het spoor, en ook voor de beheerders van de stations (ProRail en NS Poort).

Heeft u een klacht?

Neem dan altijd contact op met de betreffende vervoerder. Bent u van mening dat een vervoerder zich bij de afhandeling van uw klacht niet houdt aan de verordening, dan kunt u bij ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) een klacht hierover indienen. Het klachtenformulier vindt u via de website van het ILT of telefonisch via 088-489 00 00. Behalve bij het ILT kunt u ook terecht bij de Geschillencommissie Openbaar Vervoer. Op de website van de Geschillencommissie vindt u meer informatie.