Direct naar hoofdinhoud

Hoofdnavigatie

Mobiliteitsontwikkeling

In de provincie Noord-Brabant werkt NS samen met overheden, werkgevers, onderwijsinstellingen, vervoerders en reizigers aan een toekomstbestendig mobiliteitssysteem. We kijken daarbij verder dan de trein en zoeken samen naar slimme oplossingen om de regio duurzaam bereikbaar te houden en leefbaar. Samenwerking en innovatie is daarbij essentieel.


Het vollopen van de snelwegen, verdichting door woningbouw en klimaatdoelstellingen vragen om slimme oplossingen zoals multimodale hubs, Mobility as a Service (MaaS), inzet van e-deelauto’s, zelfrijdende busjes of (deel) e-bikes. We moeten proefondervindelijk met de reizigers uit vinden welke oplossingen daadwerkelijk gaan bijdragen en aansluiten op de behoefte van de reiziger.

NS doet een aantal dingen:

  • We sluiten aan bij diverse programma’s en maatregelenpakketten in de regio zoals de Krachtenbundeling Smart Mobility Zuid-Nederland waar we onder andere meedenken over gedragsverandering, werkgeversbenadering en MaaS.
  • We werken samen met gemeenten en de provincie Noord-Brabant om stations gereed te maken voor de functie multimodaal knooppunt, zoals in ’s-Hertogenbosch, Internationaal Knooppunt XL en verkennen stationslocaties om tot pilots te komen. Hier leggen we ook een link met de Ontwikkeling van Regionale Mobiliteitshubs van Brainport Bereikbaar en Visie gedeeld mobiliteit in West-Brabant.
  • We zijn betrokken bij de Regionale Investeringsagenda (RIA) in de NOVI Metropoolregio Eindhoven.
  • We zijn trekker van werkgroep mobiliteit van de Green Business Club Eindhoven Spoorzone waar we samen met bedrijven en organisaties werken aan verduurzaming van het gebied.

De reiziger stopt niet bij de grens van Noord-Brabant. We kijken verder dan de grens en zoeken verbinding met kansen in aangrenzende regio’s.  Zo zoeken we op de corridors A50 en A2 de samenwerking op met Gelderland.