Direct naar hoofdinhoud

Hoofdnavigatie

Stations

Met diverse gemeenten en de provincie Noord-Brabant wordt samengewerkt om stations gereed te maken voor de functie van mobiliteitshub. Momenteel lopen daarover de gesprekken en de verkenningen om te komen tot de juiste type knooppunten (hub) en indelingen. Aandachtspunten hierbij zijn onder andere overstapgemak, deelmobiliteit, bereikbaarheid, sociale veiligheid, herkenbaarheid en duurzaamheid. Met de gemeenten en de provincie proberen we te komen tot een aantal pilots die gestart zouden kunnen worden.


Eindhoven

Met de gemeente Eindhoven werkt NS samen aan het project Eindhoven Internationaal Knooppunt XL. In het hart van de Brainport regio, als onderdeel van de Eindhovense spoorzone, wordt gewerkt aan de ontwikkeling van het integrale programma Internationale Knoop XL. Deze plek te midden van het station, binnenstad en universiteit, staat de komende jaren symbool voor de verdere ontwikkeling van de Brainportregio tot innovatieve top kennis, design en technologieregio van wereldformaat. Het is onze inzet om op deze plek tal vanuit gesproken en overeengekomen ambities ten aanzien van verstedelijking, duurzaamheid, energie, duurzame mobiliteit, internationaal spoor en een boeiend programma van wonen, werken en verblijven te realiseren, samen met de markt.

’s-Hertogenbosch

Dit station krijgt als regionaal en landelijk knooppunt dagelijks grote aantallen reizigers te verwerken, dit worden er in de toekomst meer dan het station aankan. Het station moet worden verbouwd en de overstapmogelijkheden auto-fiets-ov OV moeten beter. Hier werkt NS samen met de Gemeente, Provincie, het Ministerie van IenW en ProRail aan het ontwikkelplan voor dit station. Met de intentie om te komen tot een multimodaal regionaal knooppunt gereed voor de toekomst.

Overige

Met diverse gemeenten en de provincie Noord-Brabant wordt samengewerkt om stations gereed te maken voor de functie van mobiliteitshub die past bij de mobiliteitstransitie en woningbouwopgaaf. Momenteel lopen daarover de gesprekken en de verkenningen om te komen tot de juiste type knooppunten (hub) en indelingen. Aandachtspunten hierbij zijn onder andere overstapgemak, deelmobiliteit, bereikbaarheid, sociale veiligheid, herkenbaarheid en duurzaamheid. Met de gemeenten en de provincie proberen we te komen tot een aantal pilots die op korte termijn gestart zouden kunnen worden.