Hoofdnavigatie

Naar content

Verantwoording

Wij willen transparant zijn over onze prestaties. Daarnaast verplicht Europese en Nederlandse wetgeving ons om onze prestaties openbaar te maken.


Halfjaarverantwoording NS

In de halfjaarverantwoording rapporteert NS over de gerealiseerde prestaties van het afgelopen halfjaar. Deze cijfers geven ook een indicatie van de te verwachten prestaties over het hele jaar.

Jaarverantwoording NS

In de jaarverantwoording rapporteert NS over de gerealiseerde prestaties van het afgelopen jaar.

Europese verantwoording PRR en klachtenregistratie

Europese wetgeving verplicht ons onze prestaties te toetsen aan de dienstkwaliteitsnormen. Het verslag over onze kwaliteitsprestatie vindt u hieronder. In dit document vindt u het jaarverslag van NS Reizigers B.V. (hierna NS Reizigers genoemd).