Direct naar hoofdinhoud

Hoofdnavigatie

Groene energie voor trein, bus en station

Vanaf 2017 rijden onze treinen in Nederland, als eerste land ter wereld, voor 100% op windstroom. Zo is er voor reizigers de mogelijkheid om echt schoon, dus zonder CO2-uitstoot, te reizen. In totaal gebruikt NS zo’n 1,2 TWh aan stroom voor het rijden van treinen. Hiervoor heeft NS met Eneco een contract gesloten, dat dit garandeert.


Nieuwe bronnen

De elektriciteit die NS jaarlijks gebruikt is 1,2 Terawattuur. Dat komt neer op 1% van het Nederlandse elektriciteitsverbruik en het elektriciteitsverbruik van alle Amsterdamse huishoudens per jaar. De groene stroom die we gebruiken is afkomstig uit nieuwe windparken die stapsgewijs in gebruik zijn genomen. De helft van deze stroom komt uit Nederland, de andere helft uit Zweden, Finland en België. Zie tabel voor de actuele situatie. Deze energie is direct herleidbaar naar deze windparken doordat we werken met het Europese Certificatensysteem van GVO’s. Wil je meer weten? Klik hier.

Land en windpark

Aandeel van totale windstroom 2020

Nederland:
Westermeerwind, Luchterduinen
55%
Zweden:
Mörttjärnberget, Ögonfägnaden, Svartnas
34%
Finland
Tohkojan, Jokela
11%

Wat doet NS nog meer?

Wanneer treinen niet kunnen rijden zet NS bussen in. Deze bussen rijden sinds 2019 op HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) gemaakt van afgewerkt frituurvet en industriële vetten. Deze brandstof wordt beschouwd als klimaatneutraal: zonder CO2-uitstoot. Ook legt de productie ervan geen beslag op natuurlijke bronnen of voedselproductie.

Stations worden verwarmd d.m.v. warmte koude opslag installaties, groen gas of groene stroom. Onze ambitie is daarnaast om meer eigen middelen (gebouwen, gronden) in te zetten voor het opwekken van duurzame energie.