Direct naar hoofdinhoud

Hoofdnavigatie

Fossielvrij ondernemen

Fossielvrij ondernemen betekent voor ons:

  • Zo min mogelijk energie gebruiken.
  • Eigen gebouwen en gronden inzetten voor het opwekken van energie.
  • Extra energie die nog nodig is fossielvrij inkopen.

Oftewel: 100% duurzame energie zonder fossiele back-up.

NS is wereldwijd de eerste treinvervoerder die volledig op groene stroom reed. We werken nu hard aan de volgende stap in de energietransitie, met als ambitie om in 2040 volledig fossielvrij te zijn. Allereerst door minder energie te gebruiken om meer reizigers te vervoeren. Zo hebben we een app ontwikkeld voor machinisten die hen helpt om zo energiezuinig mogelijk te rijden. Daarmee hebben we al 2% energie besparing gerealiseerd, gelijk aan het verbruik van zo’n 6000 huishoudens. In onze stations, werkplaatsen en kantoren is de doelstelling om elk jaar 3,5% minder energie en 5,5% minder gas te gebruiken. Hier werken we hard aan. 

Op dit moment rijden we klimaatneutraal door op jaarbasis evenveel windenergie in te kopen als we verbruiken. Maar als het niet waait zijn we nog wel afhankelijk van fossiele back-up. We hebben onderzocht dat als onze treinen ook op zonne-energie gaan rijden, we minder afhankelijk worden van fossiele back-up. Het doel is om helemaal onafhankelijk te worden. Daarnaast zijn we bezig om energie op te wekken op onze eigen gebouwen en gronden. 

Groene energie voor trein, bus en station

Vanaf 2017 rijden onze treinen in Nederland voor 100% op windstroom.

Energiebesparende maatregelen

We willen ons energieverbruik verminderen.