Direct naar hoofdinhoud

Hoofdnavigatie

Fraude- en misbruikbestrijding

Informatie over het gebruik van uw gegevens om fraude te voorkomen en op te sporen.


Welke persoonsgegevens gebruiken wij? 

Helaas komt het voor dat er fraude of misbruik wordt gepleegd bij bijvoorbeeld de aanvraag van claims en verzoeken tot restitutie of bij het doen van een creditcardbetaling. Om (vermoedens van) fraude en misbruik te op te sporen en voorkomen gebruiken we onder andere uw contactgegevens, betalingsgegevens, kaartgegevens en reisgegevens. In geval van een creditcardbetaling kunnen alle gegevens die noodzakelijk zijn voor een transactie verwerkt worden, daaronder valt bijvoorbeeld ook het IP-adres.

Wanneer u houder of boeker bent van een NS-Business Card van NS Zakelijk, gebruiken wij indien mogelijk uw zakelijke contactgegevens. Het kan voor komen dat wij deze gegevens verkrijgen van een werkgever.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens? 

Wanneer wij het vermoeden hebben dat er sprake is van fraude tijdens het reizen met NS met de OV-chipkaart kunnen we ervoor kiezen om u een brief te sturen. In die brief kunnen we u verzoeken om bijvoorbeeld een openstaand bedrag te betalen. Daarnaast kunnen wij op basis van geconstateerde fraude en misbruik de inzet van personeel vaststellen en gerichter controles uitvoeren. 

De grondslag voor de verwerking is: het gerechtvaardigd belang.

Het is voor NS van commercieel belang om fraude zo veel als mogelijk te beperken. Wij treffen alle nodige waarborgen om te voorkomen dat er een inbreuk op uw privacy ontstaat. Zo gebruiken wij alleen gegevens die wij nodig hebben en zullen wij, als er minder ingrijpende middelen tot onze beschikking staan, hiervan gebruik maken.

Met wie delen wij gegevens? 

Wanneer de fraude ook mogelijk een strafbare handeling is kunnen wij uw gegevens in het kader van het opsporen en voorkomen van strafbare feiten doorgeven aan opsporingsinstanties zoals de politie. Wij schakelen derden in voor de uitvoering van IT-diensten.

Deze derden zijn verwerkers van ons en verwerken de gegevens slechts ten behoeve van ons en voor geen enkel ander doel. Met deze partijen hebben wij afspraken gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens.

Wij kunnen uw persoonsgegevens onder omstandigheden doorgeven buiten de Europese Economische Ruimte. Als wij dat doen treffen wij passende maatregelen met deze partijen bijvoorbeeld door het sluiten van de standaardbepalingen die door de Europese Commissie zijn vastgesteld.

Wanneer u niet voldoet aan uw betalingsverplichtingen zullen wij uw contactgegevens delen met BOS Incasso voor het incasseren van de openstaande vordering. In geval van fraude of vermoedens van fraude of misbruik met de NS-Business Card delen wij uw gegevens met de betreffende ketenpartner. In geval van een iDeal- of creditcardbetaling delen wij uw betaalgegevens met derden voor de afwikkeling van de transactie en ter bestrijding van fraude. 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Bij een vermoeden van fraude bewaren wij uw gegevens maximaal 3 jaar vanaf het moment van de laatste verdachte gebeurtenis. Bij daadwerkelijke vaststelling van fraude worden de gegevens uit het fraudeonderzoek maximaal 5 jaar tot na het laatste incident bewaard.