Direct naar hoofdinhoud

Hoofdnavigatie

Innovatie

NS innoveert regelmatig om haar dienstverlening goedkoper, efficiënter, veiliger en beter te maken. Voor de reiziger, voor NS en voor derden. Innoveren doet NS op verschillende manieren. Daarbij kunnen ook persoonsgegevens worden verwerkt. NS gebruikt enkel persoonsgegevens wanneer er voldoende passende waarborgen zijn getroffen, zodat het gebruik van de persoonsgegevens altijd in overeenstemming is met wetgeving, zo min mogelijk risico met zich meebrengt en dat er geen (negatieve) gevolgen zijn voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen.


Het verschilt welke persoonsgegevens hierbij worden gebruikt. Er kunnen indirect herleidbare persoonsgegevens worden verwerkt, gepseudonimiseerde en geanonimiseerde gegevens. Denk bijvoorbeeld aan OV-chipkaartdata, camerabeelden, klantgegevens of online gegevens van de NS-app of website.

Voorbeelden van innovaties zijn het analyseren van drukte of incidenten bij de toegangspoorten op station Utrecht Centraal of fietsenstallingen, bijvoorbeeld om de veiligheid te verbeteren bij brand of andere noodsituaties. De camerabeelden die daarbij worden gebruikt worden zoveel mogelijk geblurd of in een laagwaardige kwaliteit opgeslagen zodat personen niet herkenbaar in beeld zijn. Een ander voorbeeld is het gebruik van reisgegevens om daarmee vervolgens een zogenaamde fictieve dataset te maken. Met deze laatste dataset kan NS applicaties testen op veiligheid, gebruiksvriendelijkheid zonder dat de persoonsgegevens van betrokkenen gebruikt worden.

Nog een ander voorbeeld is het analyseren van de reisgegevens, opbrengsten en reisproducten om ons aanbod van type reisproducten en de planning van treinen aan te laten sluiten op de actuele reisbehoefte. Tot slot gebruikt NS beeldmateriaal (foto’s) om een visueel overzicht te creëren van al haar vastgoed en de objecten in die ruimtes. Deze foto’s worden met een algoritme geanonimiseerd, waardoor NS eventuele gegevensverwerkingen van personen of kentekens kan minimaliseren en de foto’s daarna voor diverse doeleinden gebruikt kunnen worden.

Als er persoonsgegevens worden gebruikt zal dat enkel gebeuren omdat dat noodzakelijk is voor een analyse of onderzoek. Er zullen nooit persoonsgegevens aanwezig zijn in het eindproduct of het informatieproduct zelf en de individuele betrokkene is nooit onderwerp van de analyse. De enige uitzondering hierop is het gebruik van beeldmateriaal waarop mogelijk nog persoonsgegevens aanwezig zijn, omdat deze gegevens toch nog herleidbaar blijken te zijn naar een individu. Deze beelden worden gebruikt voor het trainen van op artificial intelligence gebaseerde technieken voor het geautomatiseerd kunnen laten rijden van treinen op basis van camerabeelden (slechts een percentage van ca. 1% van de beelden is hier mogelijk nog herleidbaar naar een individu) en/of om te onderzoeken of oneigenlijke toegang tot fietsenstallingen door middel van beeldanalyse gedetecteerd kan worden. Momenteel is NS hiermee aan het testen en deze testen kunnen tot circa 5 jaar bewaard blijven. Jaarlijks wordt geëvalueerd of de beelden nog nodig zijn voor het valideren van de techniek. Gezien de betrokken belangen voor de reiziger, NS en derden, de beperkte impact op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen en het feit dat de verwerking niet gericht is op het verwerken van deze persoonsgegevens en dat NS nooit direct herleidbare persoonsgegevens van reizigers zal koppelen aan deze beeldgegevens, meent NS hiervoor een gerechtvaardigd belang te hebben.

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt doorgaans onder het gerechtvaardigde belang van NS. Dat is echter afhankelijk van de innovatie, het type persoonsgegevens en andere eigenschappen van de innovatie. 

Niet alle innovatieve ideeën leiden tot een plan of implementatie in de praktijk. Dat is inherent aan innoveren. Echter, indien er een innovatie plaatsvindt die leidt tot een structurele gegevensverwerking zal die expliciet beschreven worden in dit privacystatement.