Direct naar hoofdinhoud

Hoofdnavigatie

Innovatie

NS innoveert regelmatig om haar dienstverlening goedkoper, efficiënter en beter te maken. Voor de reiziger, voor NS en voor derden. Innoveren doet NS op verschillende manieren. Daarbij kunnen ook persoonsgegevens worden verwerkt. NS gebruikt enkel persoonsgegevens wanneer er voldoende passende waarborgen zijn getroffen zodat de persoonsgegevens van betrokkenen geen risico lopen en dat er geen (negatieve) gevolgen zijn voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen.


Het verschilt welke persoonsgegevens hierbij worden gebruikt. Er kunnen indirect herleidbare persoonsgegevens worden verwerkt, gepseudonimiseerde en geanonimiseerde gegevens. Denk bijvoorbeeld aan OV-chipkaartdata, camerabeelden zonder dat daarop personen herkenbaar in beeld zijn, klantgegevens of online gegevens van de NS app of website.

Voorbeelden van innovaties zijn het analyseren van drukte bij de toegangspoorten op station Utrecht Centraal om de veiligheid te verbeteren bij brand of andere noodsituaties. De camerabeelden die daarbij werden gebruikt werden direct geautomatiseerd geblurd of in een laagwaardige kwaliteit opgeslagen zodat personen niet herkenbaar in beeld waren. Een ander voorbeeld is het gebruik van reisgegevens om daarmee vervolgens een zogenaamde fictieve dataset te maken. Met deze laatste dataset kan NS applicaties testen op veiligheid, gebruiksvriendelijkheid zonder dat de persoonsgegevens van betrokkenen gebruikt worden.

Nog een ander voorbeeld is het analyseren van de reisgegevens, opbrengsten en reisproducten om ons aanbod van type reisproducten en de planning van treinen aan te laten sluiten op de actuele reisbehoefte. Tot slot gebruikt NS beeldmateriaal (foto’s) om een visueel overzicht te creëren van al haar vastgoed en de objecten in die ruimtes. Deze foto’s worden met een algoritme geanonimiseerd, waardoor NS eventuele gegevensverwerkingen van personen of kentekens kan minimaliseren en de foto’s daarna voor diverse doeleinden gebruikt kunnen worden.

Als er persoonsgegevens worden gebruikt zal dat enkel gebeuren omdat dat noodzakelijk is voor een analyse. Er zullen nooit persoonsgegevens aanwezig zijn in het eindproduct of het informatieproduct zelf en de individuele betrokkene is nooit onderwerp van de analyse.

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt doorgaans onder het gerechtvaardigde belang van NS. Dat is echter afhankelijk van de innovatie, het type persoonsgegevens en andere eigenschappen van de innovatie. 

Niet alle innovatieve ideeën leiden tot een plan of implementatie in de praktijk. Dat is inherent aan innoveren. Echter, indien er een innovatie plaatsvindt die leidt tot een structurele gegevensverwerking zal die  expliciet beschreven in dit privacystatement.