Direct naar hoofdinhoud

Hoofdnavigatie

Internationale tickets

Informatie over het gebruik van uw gegevens bij het aanschaffen van internationale tickets.


Een internationaal treinticket kan gekocht worden bij NS International, een agent van NS International of bij de vervoerder zelf. De vervoerder is de degene die de treindienst uitvoert en deze is verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens op het ticket. Er kan een ticket voor de reiziger zelf en/of voor een medereiziger worden gekocht.

NS International verkoopt internationale treintickets voor reizen met verschillende vervoerders bijvoorbeeld Eurostar, Deutsche Bahn en SNCF.

Via de NS Kaartautomaat en de NS Servicebalie binnenland worden tickets naar België, Luxemburg en een aantal bestemmingen in Duitsland zonder reserveringen verkocht. Hierop staan geen persoonsgegevens vermeld.

Welke persoonsgegevens gebruiken wij?

NS International vraagt voornaam, achternaam, e-mailadres en in sommige gevallen ook het telefoonnummer, de geboortedatum en het geslacht. Indien u een ticket koopt voor Eurostar naar Engeland verwerken we eveneens uw nationaliteit, type reisdocument, reisdocumentnummer, land van afgifte van het reisdocument en de vervaldatum van het reisdocument.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Als NS International uitsluitend optreedt als verkoper dan is zij verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens. NS International kan ook agenten inschakelen voor de verkoop van tickets. NS International treedt ook dan op als verwerkingsverantwoordelijke.

NS International is in sommige gevallen zowel vervoerder als verkoper (verstrekker van het vervoerbewijs) wanneer er een samenwerkingsverband is met een andere vervoerder. Bijvoorbeeld voor de trein Amsterdam-Brussel. 

NS International als verkoper (verstrekker van het vervoerbewijs) kan worden herkend wanneer op het ticket staat vermeld CIV 1184. Is NS International vervoerder dan staat 1184 vermeld in de route van het ticket. 

Als verkoper (verstrekker van het vervoerbewijs) gebruikt NS International voornaam, achternaam en e-mailadres voor het opmaken en versturen van het treinticket, om serviceberichten te kunnen sturen bij calamiteiten en om een klantrelatie te kunnen onderhouden. Zie voor meer informatie: Onderhouden Klantrelatie.

De vervoerder: voor- en achternaam worden op het ticket gedrukt. De voornaam en achternaam dienen voor de controle van de tickets. Het e-mailadres wordt alleen gedeeld met Eurostar en SNCF om serviceberichten te kunnen sturen over de door de vervoerder uitgevoerde treindienst. Met SNCF wordt ook de geboortedatum gedeeld dat wordt gebruikt voor controledoeleinden. Voor reizen in een nachttrein in een slaapwagon op indeling dan wordt ook het geslacht gedeeld met de vervoerder zodat reizigers van hetzelfde geslacht in eenzelfde compartiment reizen.

De agent geeft gegevens door aan de verkoper (verstrekker van het vervoerbewijs) en vervoerder voor het opmaken en controle van de tickets. Voor het sturen van serviceberichten heeft NS International afspraken gemaakt met de agent.

De agent van de agent geeft gegevens via de agent en verkoper (verstrekker van het vervoerbewijs) door aan de vervoerder ten behoeve van de redenen die onder ‘De vervoerder’ staan vermeld.

De grondslag voor de verwerking is: het sluiten en de uitvoering van de overeenkomst

De gegevens die op een internationaal ticket staan, hebben wij nodig om met u een overeenkomst te sluiten en uit te voeren. Als u deze gegevens niet aan ons verstrekt of wilt verstrekken kunt u geen internationaal ticket aanschaffen. Indien u een internationaal treinticket op naam koopt worden uw gegevens gebruikt om uw vervoerbewijs te personaliseren zodat het gecontroleerd kan worden. Daarnaast gebruiken wij uw persoonsgegevens om met u te communiceren over de reis. 

De grondslag voor de verwerking is: wettelijke verplichting

Indien u een ticket koopt voor Eurostar naar Engeland is de Britse Advance Passenger Information wetgeving van toepassing. NS dient dan in aanvulling op de gegevens die nodig zijn voor het ticket bovengenoemde gegevens aan de Britse overheid te verstrekken. Deze gegevens geeft u direct door aan Eurostar die de gegevens vervolgens verstrekt aan de Britse overheid. Dit is verplicht op grond van Britse wetgeving en u kunt geen geldig ticket krijgen zonder dat u deze gegevens verstrekt. Meer informatie.   

De grondslag voor de verwerking is: het gerechtvaardigd belang

Indien u een internationaal treinticket koopt, of er als medereiziger voor u een ticket is geboekt, worden uw persoonsgegevens gebruikt voor het bieden van service ter voorbereiding op de toekomstige reis en feedback te vragen na afloop van de reis. NS International heeft daarvoor een gerechtvaardigd belang. Zie voor meer informatie: Onderhouden Klantrelatie.

Met wie delen wij gegevens?

Voor- en achternaam staan op het ticket gedrukt en worden gedeeld met de desbetreffende vervoerder voor de redenen zoals hierboven aangegeven. Het e-mailadres wordt alleen gedeeld met Eurostar en SNCF om serviceberichten te kunnen sturen over de door de vervoerder uitgevoerde treindienst. Met SNCF wordt ook de geboortedatum gedeeld voor controledoeleinden. Het geslacht wordt gedeeld met de vervoerder indien er sprake is van boeking van een slaapcompartiment. Met deze partijen hebben wij afspraken gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld over de beveiliging en het bewaren van gegevens. 

De persoonsgegevens die u verstrekt indien u een ticket voor Eurostar naar Engeland koopt worden doorgegeven via een beveiligde verbinding aan Eurostar en de Britse overheid.

Wij schakelen derden in voor de uitvoering van IT-diensten. Deze derden zijn verwerkers van ons en verwerken de gegevens slechts ten behoeve van ons en voor geen enkel ander doel. Met deze partijen hebben wij afspraken gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw klantgegevens tot maximaal 18 maanden nadat de reis heeft plaatsgevonden. De aanvullende persoonsgegevens die u verstrekt indien u een ticket voor Eurostar naar Engeland koopt worden bewaard tot direct na het moment van reizen.