Direct naar hoofdinhoud

Hoofdnavigatie

NS Insurance

NS Insurance is de schadeverzekeringsmaatschappij van NS. Voor de uitvoering van haar schade afwikkelingsproces worden dossiers aangelegd. Deze (digitale) dossiers kunnen persoonsgegevens bevatten.


Welke persoonsgegevens gebruiken wij?

Voor het afhandelen van het schade afwikkelingsproces worden persoonsgegevens verwerkt omtrent het incident. Het betreftfen persoonsgegevens waaronder uw naam, woonadres en wanneer strikt noodzakelijk gegevens met betrekking tot uw gezondheid.

De grondslag voor de verwerking is: toestemming.

Voor de verwerking van uw persoonsgegevens vragen wij uw toestemming.

Met wie delen wij gegevens?

Wij schakelen derden in voor de facilitering van IT-diensten. Deze derden zijn verwerkers van ons en verwerken de gegevens slechts ten behoeve van ons en voor geen enkel ander doel. Met deze partijen hebben wij afspraken gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens.

Wij kunnen uw persoonsgegevens onder omstandigheden doorgeven buiten de Europese Economische Ruimte. Als wij dat doen treffen wij passende maatregelen met deze partijen bijvoorbeeld door het sluiten van de standaardbepalingen die door de Europese Commissie zijn vastgesteld.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij hanteren wettelijke bewaartermijnen. Deze termijn is bij de afwikkeling van het schadeproces maximaal 7 jaar.