Direct naar hoofdinhoud

Hoofdnavigatie

Onderhoud van het station

Informatie over de eventuele verwerking van gegevens tijdens onderhoudsinspecties van het stationsgebouw.


Welke gegevens verzamelen wij?

Om uw verblijf op het station zo aangenaam mogelijk te maken is het van belang om het stationsgebouw goed te onderhouden. Om dit veilig en accuraat te kunnen doen, maken we bij sommige onderhoudsinspecties gebruik van drones en scanners. Deze apparaten maken opnames van de binnen- en buitenkant van de stationsgebouwen. 

Om te voorkomen dat u tijdens dronevluchten en het maken van scans in beeld wordt gebracht, plaatsen wij waarschuwingsborden en zetten wij het gebied waar we inspecteren, waar mogelijk, af met afzetlint. U mag tijdens het maken van de scans of tijdens de dronevlucht niet binnen dit afgezette gebied komen. 

Het kan dat u, ondanks onze voorzorgsmaatregelen, herkenbaar in beeld komt bij het maken van deze opnames. Bijvoorbeeld omdat u het afgezette gebied betreedt. 

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

De grondslag voor de verwerking is: het gerechtvaardigd belang.

Onderhoudsinspecties aan de stationsgebouwen zijn noodzakelijk. Door de inzet van drones en scanners worden deze inspecties mogelijk op niet voor personen toegankelijke plaatsen. Daarnaast maakt de inzet van drones en scanners de inspecties eenvoudiger en veiliger voor het personeel.

In principe willen we geen persoonsgegevens verzamelen. Ze zijn immers niet noodzakelijk voor de onderhoudsinspecties. We doen er alles aan om te voorkomen dat u herkenbaar in beeld komt en wij beelden van u verwerken. 

Mocht u onverhoopt toch in beeld komen, dan stopt de dronepiloot tijdens de vlucht of tijdens het scannen, zodra hij u opmerkt, met het maken van opnames en zal hij de opnames waar u op staat ter plekke wissen. Mocht het gebeuren dat we u niet hebben gezien tijdens het filmen, dan worden de filmbeelden waarop u staat achteraf verwijderd. Indien een bepaalde opname van het station absoluut noodzakelijk is vanwege de waarde voor de inspectie, dan dragen wij er zorg voor dat u niet langer herkenbaar in beeld bent door bijvoorbeeld door een blur techniek toe te passen. De beelden die we opslaan zijn daarmee geschoond van uw persoonsgegevens.

Met wie delen wij gegevens?

We delen de filmbeelden, die geen personen bevatten, met onze leveranciers,  zoals aannemers en installateurs, om het onderhoud van de stations goed en efficiënt uit te kunnen voeren. De beelden van publiek toegankelijke ruimten kunnen ook voor communicatieve doeleinden ingezet worden. Echter, ook deze beelden zullen geen herkenbare personen meer bevatten.

Hoe lang bewaren wij de gegevens?

De beelden, die geen tot personen herleidbare beelden bevatten, worden voor onbepaalde tijd bewaard ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden.