Direct naar hoofdinhoud

Hoofdnavigatie

Werken op het station

Informatie over het gebruik van uw gegevens wanneer u op de website www.werkenophetstation.nl uw gegevens invult in het contactformulier of als u werkzaamheden aanvraagt via de website.


Welke persoonsgegevens gebruiken wij?

Wanneer u op de website werkenophetstation.nl het formulier om werkzaamheden aan te vragen of het contactformulier invult, vragen wij u persoonsgegevens op te geven die noodzakelijk zijn om uw aanvraag af te handelen en/of contact met u op te nemen. De gegevens die worden gevraagd zijn uw contactgegevens (voor- en achternaam, (zakelijk) e-mailadres en (zakelijk) telefoonnummer). In geval van een aanvraag voor het verrichten van werkzaamheden op het station vragen wij u daarnaast uw bedrijfsgegevens, zoals KVK-nummer, BTW-nummer, bedrijfsnaam en adresgegevens, in te vullen. 

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

De grondslag voor de verwerking is: het sluiten en de uitvoering van een overeenkomst en toestemming.

De grondslag voor het verwerken van uw (zakelijke) contactgegevens en de bedrijfsgegevens is het sluiten en de uitvoering van een overeenkomst. Voor NS, waaronder maar niet beperkt tot de betreffende stationsmanager, is het van groot belang om te weten wie op een bepaald station werkzaamheden uitvoert. Bijvoorbeeld om ongeoorloofde aanpassingen aan stations te voorkomen. Daarnaast moet NS contact kunnen opnemen met een leverancier indien er achteraf gebreken in de uitgevoerde werkzaamheden worden geconstateerd. Een ander doel voor deze gegevens is dat ongeveer vier keer per jaar per leverancier een gesprek plaatsvindt over de reeds verrichtte en nog te verrichten werkzaamheden. Voor dit overleg is het voor NS onder andere van belang om te weten welke leverancier welke werkzaamheden heeft verricht in de voorafgaande maanden. 

De grondslag voor het verwerken van uw (zakelijke) contactgegevens die u invult op het contactformulier op de website is uw toestemming. Via dit formulier kunt u informatie opvragen of uw vragen stellen aan NS. De op door u op dit formulier ingevulde gegevens verwerken wij op basis van uw toestemming. 

Met wie delen wij gegevens?

Wij schakelen derden in voor de uitvoering van IT-diensten, waaronder maar niet beperkt tot de bouwer van de website. Deze derden zijn verwerkers van ons en verwerken de gegevens slechts ten behoeve van ons en voor geen enkel ander doel. Met deze partijen hebben wij afspraken gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens.

Wij kunnen uw persoonsgegevens onder omstandigheden doorgeven buiten de Europese Economische Ruimte. Als wij dat doen treffen wij passende maatregelen met deze partijen bijvoorbeeld door het sluiten van de standaardbepalingen die door de Europese Commissie zijn vastgesteld.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wanneer u uw gegevens via website aan ons doorgeeft, bewaren wij deze gegevens gedurende maximaal 6 maanden. We kunnen de gegevens gedurende deze periode gebruiken om contact met u op te nemen in geval van geconstateerde gebreken in de door u uitgevoerde werkzaamheden. Daarnaast worden de gegevens over de uitgevoerde werkzaamheden gebruikt om ongeveer vier keer per jaar met u de uitgevoerde en nog uit te voeren werkzaamheden te bespreken. 

Uw rechten

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), geeft u een aantal rechten om uw persoonsgegevens ook zelf beter te beschermen en te beheren. Meer informatie hierover vindt je onder ‘rechten van betrokkenen’ op ns.nl/privacy. Ook kun je hier terecht voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door NS.