Naar content

Hoofdnavigatie

Groningen

Het station en stationsgebied van Groningen wordt toekomstbestendig gemaakt. Aanpassingen aan het spoor, het station en de stationsomgeving zijn nodig om het groeiend aantal reizigers en vervoerders van het station optimaal te faciliteren. Alle werkzaamheden vinden plaats onder de noemer Groningen Spoorzone.


Wijzigingen aan het spoor

De dienstregeling tussen Groningen-Zwolle en Groningen-Leeuwarden is de laatste tijd al behoorlijk geïntensiveerd. Ook over de regionale spoorlijnen rijden meer treinen. Om het spoornetwerk verder te verbeteren, worden, onder andere, de volgende maatregelen getroffen:

  • Er komt ruimte voor een extra intercity Groningen-Zwolle
  • Er komt een uitbreiding naar 4 sporen tussen station Groningen en station Groningen Europapark
  • Station Europapark krijgt een extra perron
  • Het opstelterrein wordt verplaatst naar "De Vork" (Rouaanstraat) in de gemeente Haren

Wijzingen aan het station

Onder het station komen drie tunnels: voor reizigers, fietsers en bussen. De busonderdoorgang verbindt de Hoogwaardig Openbaar Vervoer-as – een route die reizigers snel en betrouwbaar met het openbaar vervoer laat reizen – met de noordkant van het station. Zo worden de hoofdwegen ontlast. De fietstunnel verbindt de huidige fietsenstalling onder het Stadsbalkon met de toekomstige fietsenstalling aan de zuidkant van het station. Via de reizigerstunnel kunnen mensen niet alleen naar de perrons, maar ook van de ene wijk naar de andere wijk.
 

Planning

De planning voor het project Groningen Spoorzone is geactualiseerd. De aanleg van het opstelterrein bij De Vork is het eerste uitvoeringsproject van het project Groningen Spoorzone. Naast de ontwikkelingen bij De Vork hebben de procedures voor het verwerven van de grond bij De Vork, de keuze voor een bus onderdoorgang en de verplaatsing van het busstation bij het Hoofdstation ook invloed op de planning.

Naar verwachting zijn de doorkoppeling van de regionale treindiensten, de reizigerstunnel  en het nieuwe busstation in 2022 klaar. Daarna zullen afrondende werkzaamheden plaatsvinden. De doorlooptijd van deze deelprojecten blijft gelijk. In de zomer van 2017 start de aanbesteding voor het contract Spoor en later dit jaar de aanbesteding voor het contract Station. Als deze deelprojecten zijn afgerond, kan vanaf 2023 worden begonnen met werkzaamheden in de omgeving van het stationsgebied aan de zuid- en noordkant.