Hoofdnavigatie

Naar content

Klachtafhandeling bij NS

Heeft u een klacht over onze dienstverlening? Dan kunt u deze indienen bij NS Klantenservice via telefoonnummer 030 751 51 55.


Klacht niet naar tevredenheid afgehandeld?

Als u de klachtenprocedure (zie hiervoor ook de Algemene Voorwaarden) via NS Klantenservice volledig heeft doorlopen en u niet tevreden bent met de wijze waarop NS uw klacht heeft behandeld, kunt u uw geschil met NS voorleggen aan de Geschillencommissie Openbaar Vervoer, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Ook kunt u de klacht bij de geschillencommissie aanmelden via het ODR platform van de Europese Commissie.