Direct naar hoofdinhoud

Hoofdnavigatie

OV-fiets

Informatie over het gebruik van uw gegevens als u een OV-fiets wilt gebruiken, of als u gebruik maakt van de OV-fiets app.


Welke persoonsgegevens gebruiken wij?

Wanneer u gebruik wilt maken van een OV-fiets, gebruiken wij onder andere de gegevens zoals die vermeld staan op uw OV-chipkaart en transactiegegevens. Deze gegevens heeft u aan ons verstrekt bij de aanschaf van het OV-fiets abonnement.

Bent u de houder of boeker van een NS-Business Card van NS Zakelijk? Dan gebruiken wij indien mogelijk uw zakelijke contactgegevens.

Indien u zich wilt aanmelden voor de OV-fiets app dient u het nummer dat op uw OV-chipkaart staat en het nummer van de op dat moment gehuurde of de laatst gehuurde fiets in te voeren. Daarnaast kan de app gebruik maken van uw locatiegegevens (indien u hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven bij het downloaden van de app of op een later moment).

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

De grondslag voor de verwerking is: het uitvoeren van de overeenkomst.

Om gebruik te maken van OV-fiets heeft u een abonnement nodig. Dat kunt u online afsluiten. Wij gebruiken voor dit abonnement uw contactgegevens en uw kaartnummer. Het abonnement kunt u aan elke persoonlijke OV-chipkaart koppelen.

De grondslag voor de verwerking is: het gerechtvaardigd belang.

Het is in uw belang en dat van ons dat wij onze diensten kunnen verbeteren. Als u bij NS een OV-fiets huurt, verwerkt NS uw transactiegegevens in geaggregeerde vorm voor marketingdoeleinden. Het gaat bijvoorbeeld om de meest gebruikte locatie voor verhuring, verhuur in de ochtend- of avondspits of de netto opbrengst per maand. Mocht u er geen prijs op stellen dat NS uw transactiegegevens voor dit doel verwerkt, dan kunt u zich afmelden.

De grondslag voor de verwerking is: toestemming

Om gebruik te kunnen maken van de OV-fiets app vragen wij uw toestemming voor het eenmalig gebruik van het nummer dat op uw OV-chipkaart staat en het nummer van de op dat moment gehuurde of de laatst gehuurde fiets. Deze gegevens gebruiken wij om u te kunnen identificeren. Daarnaast wordt bij installatie van de app uw toestemming gevraagd voor het gebruik van uw locatiegegevens. Uw locatiegegevens kunnen onder andere worden gebruikt om de beschikbare fietsen op uw locatie of de locatie van uw gehuurde fiets te tonen. De gegeven toestemming kunt u op een later moment altijd weer intrekken via uw instellingen op uw telefoon. Indien u geen toestemming geeft voor het gebruik van locatiegegevens of deze op een later moment weer intrekt, kunt u de OV-fiets app gewoon (blijven) gebruiken en kunt u desgewenst uw locatie handmatig invoeren.

Met wie delen wij gegevens?

Wij schakelen derden in voor de uitvoering van IT-diensten. Deze derden zijn verwerkers van ons en verwerken de gegevens slechts ten behoeve van ons en voor geen enkel ander doel. Met deze partijen hebben wij afspraken gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens.

Wij kunnen uw persoonsgegevens onder omstandigheden doorgeven buiten de Europese Economische Ruimte. Als wij dat doen treffen wij passende maatregelen met deze partijen bijvoorbeeld door het sluiten van de standaardbepalingen die door de Europese Commissie zijn vastgesteld.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens tot 18 maanden na gebruikmaking van de OV-fiets.

Indien u gebruik maakt van de OV-fiets app worden de gegevens waarmee u zich aanmeldt eenmalig gebruikt om u te identificeren. Deze gegevens worden daarna verwijderd en zijn niet langer inzichtelijk voor NS. In de app kunt u het nummer van uw OV-chipkaart zelf nog wel inzien (zodat u kunt controleren welke kaart u in de OV-fiets app heeft gekoppeld). Uw locatiegegevens zijn niet inzichtelijk voor NS.