Naar content

Hoofdnavigatie

Reisproducten kopen en intrekken, omboeken of annuleren

Informatie over het gebruik van uw gegevens bij het aanschaffen van reisproducten zoals de OV-chipkaart, losse of internationale tickets en eenmalige chipkaart.


Welke persoonsgegevens gebruiken wij?

Afhankelijk van het reisproduct dat u bij ons koopt, verwerken wij persoonsgegevens.

Wanneer u wilt reizen met NS heeft u verschillende opties. U kunt kiezen voor een OV-chipkaart op naam, een naamloze OV-chipkaart, een e-ticket of een wegwerpkaart. Als u kiest voor een OV-chipkaart op naam of e-ticket dan hebben wij bepaalde gegevens van u nodig. Deze gegevens verstrekt u zelf aan ons. Het gaat bijvoorbeeld om uw contactgegevens, geboortedatum en bankgegevens.

Ook gebruiken wij een pasfoto van u voor op de OV-chipkaart, zodat wij u kunnen identificeren als u met ons reist. De gegevens voor de OV-chipkaart worden geregistreerd door ons en door TransLink voor de uitgifte van de kaart.

In de OV-chipkaart zit een chip-ID. Deze chip bevat een elektronische portemonnee met saldo en een ‘OV-module’. De ‘OV-module’ bestaat uit de laatste tien reistransacties, de laatste twee oplaadtransacties, uw reisproduct(en), eventuele rechten zoals automatisch opladen en uw geboortedatum.

Bent u de houder of boeker van een NS-Business Card van NS Zakelijk? Dan gebruiken wij indien mogelijk uw zakelijke contactgegevens. Het kan voorkomen dat wij deze gegevens verkrijgen van uw werkgever.

Als u een internationaal treinticket koopt dan worden de gegevens geregistreerd door ons en BeNe Rail International (een internationaal samenwerkingsverband tussen de NS en de Belgische Spoorwegen) voor de uitgifte voor dit treinticket.

Voor de aanschaf van een naamloze OV-chipkaart hebben wij geen persoonsgegevens van u nodig. Wanneer u de naamloze OV-chipkaart niet meer wilt gebruiken en het resterende saldo wilt laten terugstorten op uw bankrekening, gebruiken wij de persoonsgegevens die daarvoor nodig zijn, zoals uw contactgegevens en uw bankrekeningnummer. Deze gegevens verstrekt u in dat geval zelf aan ons.

Wij gebruiken geen persoonsgegevens van u voor de aanschaf van een wegwerpkaart.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor het leveren, intrekken of blokkeren van reisproducten, zoals abonnementen, reizen op saldo of krediet, e-tickets en voor het leveren van dragers van reisproducten zoals OV-chipkaarten.

De grondslag voor de verwerking is: het sluiten en de uitvoering van de overeenkomst

De gegevens die wij gebruiken als u een OV-chipkaart op naam wilt of een internationaal ticket op naam, hebben wij nodig om met u een overeenkomst te sluiten en uit te voeren. Als u deze gegevens niet aan ons verstrekt of wilt verstrekken kunt u geen OV-chipkaart op naam of internationaal ticket aanschaffen. In dat geval kunt u kiezen voor een naamloze OV-chipkaart.

Met sommige producten kunt u op rekening reizen. In dat geval verlenen wij u krediet dat u op een later moment moet terugbetalen. Omdat wij zo min mogelijk financiële risico’s willen lopen en het belangrijk vinden dat u geen financiële problemen, zoals schulden, ondervindt door de aanschaf van dit soort producten laten wij voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst een kredietcheck uitvoeren. Dit is een onderdeel van het bestelproces. Het uitvoeren van de kredietcheck is noodzakelijk voor ons om met u een overeenkomst te sluiten waarbij wij aan u krediet verlenen. Wanneer u de kredietcheck niet laat uitvoeren is het niet mogelijk reisproducten op rekening bij ons af te nemen. Wanneer de uitkomst van de kredietcheck negatief is, wordt u door middel van een automatisch besluit niet als klant geaccepteerd en kunt u geen reisproduct op rekening aanschaffen. Wel kunt u in dat geval één van de vele andere NS reisproducten kiezen. De beslissing wordt op basis van vooraf bepaalde criteria automatisch uitgevoerd. De automatische beslissing wordt genomen op basis van een aantal criteria die wij hebben opgesteld, zoals een eventuele registratie van een schuld bij een incassobureau. Op basis van deze criteria wordt bepaald of er een hoog betalingsrisico bestaat. Wij hebben op geen enkele wijze inzicht in de resultaten van de kredietcheck en wij bewaren deze resultaten ook niet. Indien u op basis van het resultaat of de informatie van mening bent dat ons besluit onjuist is, kunt u bij ons uw standpunt kenbaar maken, het besluit aanvechten of ons verzoeken om het besluit door een daarvoor aangewezen medewerker te laten her beoordelen. U kunt een verzoek hiertoe indienen bij de NS Klantenservice. Daarnaast is opgave van uw telefoonnummer verplicht bij aanschaf van een NS Flex abonnement. Het telefoonnummer gebruikt NS in het geval een factuur niet of niet tijdig betaald wordt. NS (of een van haar samenwerkingspartners Webhelp Nederland of Syncasso) neemt dan telefonisch contact met u op.

Wanneer de uitkomst van de kredietcheck positief is, kunt u het bestelproces afronden en het door u gewenste reisproduct op rekening afsluiten.

Met wie delen wij gegevens?

Wanneer u een gepersonaliseerd reisproduct aanschaft, geven wij deze gegevens door aan TransLink. TransLink is namelijk verantwoordelijk voor het maken, de uitgifte en werking van OV-chipkaarten en het afhandelen van de transacties die u met de OV-chipkaart doet. TransLink is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens voor de OV-chipkaart. Voor meer informatie zie ov-chipkaart.nl

Verder delen wij gegevens met derden als dat noodzakelijk is voor de landelijk goede werking van uw OV-chipkaart. Er kan een beperkte hoeveelheid functionele gegevens worden gedeeld met TransLink en andere openbaar vervoer bedrijven.

Als u een internationaal treinticket koopt dan worden de gegevens geregistreerd door ons en BeNe Rail International (een internationaal samenwerkingsverband tussen de NS en de Belgische Spoorwegen) voor het maken, de uitgifte en werking van het ticket.

Ook geven wij uw gegevens door aan de desbetreffende vervoerder zoals Eurostar en Thalys in verband met doen van de boeking. Met deze partijen hebben wij afspraken gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld over de beveiliging en het bewaren van gegevens.

Als voor het afsluiten van een product een kredietcheck wordt uitgevoerd, geven wij uw gegevens door aan Focum. Focum is een handelsinformatiebureau. Zij verzamelt gegevens over personen die wij samen met de informatie die u aan ons verstrekt kunnen gebruiken om te voorkomen dat u financiële verplichtingen aangaat die u niet kunt dragen en om onze financiële risico’s te verminderen. Focum is in relatie tot de persoonsgegevens die zij van ons ontvangt een verwerker. Wij hebben met Focum afspraken gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld over de beveiliging van persoonsgegevens. Focum is in relatie tot haar databank, het kredietinformatiebureau en de automatische toetsingen op basis van de gedragscode van de NVH verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Lees op de website van Focum meer over de gegevens die Focum verwerkt. Als u meer wilt weten over het resultaat van uw kredietcheck, neem dan contact op met Focum. 

Wanneer u niet voldoet aan uw betalingsverplichtingen zullen wij uw contactgegevens delen met Syncasso voor het incasseren van de openstaande vordering.

Tot slot, schakelen wij derden in voor de uitvoering van IT-diensten. Deze derden zijn verwerkers van ons en verwerken de gegevens slechts ten behoeve van ons en voor geen enkel ander doel. Met deze partijen hebben wij afspraken gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld over de beveiliging en het bewaren van gegevens.

Wij kunnen uw persoonsgegevens onder omstandigheden doorgeven buiten de Europese Economische Ruimte. Als wij dat doen treffen wij passende maatregelen met deze partijen bijvoorbeeld door het sluiten van de standaardbepalingen die door de Europese Commissie zijn vastgesteld.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens tot 18 maanden na beëindiging van de overeenkomst.