Direct naar hoofdinhoud

Hoofdnavigatie

Mobiliteitsdiensten boeken en gebruiken

Informatie over het gebruik van uw gegevens als u een auto parkeert of een rit met een deelfiets, deelauto, deelscooter of taxi wilt plannen, boeken, gebruiken en betalen in de NS-app, in de Mijn NS omgeving of telefonisch. Deze diensten kunnen zowel door NS als door derde partijen worden geleverd. Alle diensten van NS en overige dienstverleners worden gefactureerd op de NS-Business Card factuur of NS Flex factuur. In de van toepassing zijnde Productvoorwaarden is beschreven welke rechten en verplichtingen het gebruik van de NS-Business Card / NS Flex en de diensten met zich meebrengt.


NS is verwerkingsverantwoordelijke voor het plannen, boeken en betalen van mobiliteitsdiensten. Daarnaast is de mobiliteitsaanbieder verwerkingsverantwoordelijke voor het uitvoeren van de dienst zelf. De mobiliteitsaanbieder en NS zijn gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het opstellen van de factuur. NS geeft enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het maken van uw rit door aan de betreffende mobiliteitsaanbieder. 

Welke persoonsgegevens gebruiken wij?

Wanneer u gebruik wilt maken van een deelvoertuig kunt u die plannen, boeken en zo mogelijk ook gebruiken en betalen vanuit de NS-app, in de Mijn NS omgevingen of telefonisch. Afhankelijk van de dienst of het type deelvervoer dat u gebruikt verwerken wij onder andere de gegevens zoals die vermeld staan op uw OV-chipkaart met NS- Flex abonnement of NS-Business Card, uw locatiegegevens en transactiegegevens. Indien u gebruik maakt van een parkeerdienst via NS, dan verwerken wij uw kenteken en deze delen wij met de aanbieder van de parkeerlocatie. Wij delen geen OV-chipkaartgegevens met deze partij(en).

Afhankelijk van de wijze waarmee u de mobiliteitsdienst boekt verwerken wij andere persoonsgegevens. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens in de NS-app: Apps van NS & NS International. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens in Mijn NS, Mijn NS Zakelijk en Mijn NS International: Mijn NS, Mijn NS Zakelijk en Mijn NS International. Indien u telefonisch boekt verwerken wij uw telefoonnummer.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Om van uw treinreis een complete deur-tot-deur-reis te maken kunt u de diensten eenvoudig online, via de NS-app boeken. Een deel van deze functionaliteiten worden ook geboden in de Mijn NS omgevingen of wanneer u telefonisch boekt. Om van deze diensten gebruik te maken dient u in het bezit te zijn van de NS-app en een NS-Business Card of NS Flex abonnement. 

De grondslag voor de verwerking is: het uitvoeren van de overeenkomst

Wij gebruiken een deel van bovengenoemde gegevens als onderdeel van de reisovereenkomst die wij met u sluiten voor uw reizen en andere diensten. Bijvoorbeeld voor het in rekening brengen van de prijs van de reis of het afhandelen van een verzoek aan onze klantenservice. Wanneer u deze gegevens niet aan ons en eventueel andere mobiliteitsdiensten verstrekt, is het niet mogelijk deze diensten te plannen, boeken en gebruiken en betalen met een NS-Business Card of NS Flex abonnement.

De grondslag voor de verwerking is: toestemming

NS kan de locatiegegevens van uw mobiele telefoon verwerken indien u boekt via de NS-app, bijvoorbeeld om bij het plannen uw positie ten opzichte van een deelvoertuig weer te geven. Dit is niet noodzakelijk voor het gebruik van de mobiliteitsdienst en daarom vragen wij u hiervoor om toestemming. Indien het gebruik van de actuele locatie noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienst vragen wij u niet om toestemming. Datzelfde geldt voor het versturen van commerciële berichten.

Met wie delen wij gegevens?

Wanneer u gebruikmaakt van andere mobiliteitsaanbieders dan NS dan zal NS met deze mobiliteitsaanbieder uw reisgegevens uitwisselen en in sommige gevallen ook uw kaartnummer.

Wij schakelen derden in voor de uitvoering van IT-diensten. Deze derden zijn verwerkers van ons en verwerken de gegevens slechts ten behoeve van ons en voor geen enkel ander doel. Met deze partijen hebben wij afspraken gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens.

Wij kunnen uw persoonsgegevens onder omstandigheden doorgeven buiten de Europese Economische Ruimte. Als wij dat doen treffen wij passende maatregelen met deze partijen bijvoorbeeld door het sluiten van de standaardbepalingen die door de Europese Commissie zijn vastgesteld.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Klantgegevens, met uitzondering van reistransacties, worden 48 maanden na het laatste klantcontact tussen u en NS verwijderd. Uw NS account vernietigen wij op het moment dat u NS daarom verzoekt zoals op deze pagina is beschreven. Het NS account kan namelijk ook gebruikt worden voor andere diensten.

Wij bewaren uw reisgegevens tot 18 maanden na gebruikmaking van de dienst en 18 maanden na het beëindigen van de NS-Business Card of NS Flex overeenkomst. Uw persoonsgegevens blijven bij NS en de mobiliteitsaanbieder niet langer bewaard dan nodig is om de genoemde doeleinden te bereiken en zullen worden verwijderd indien u uw gebruikersaccount deactiveert.