Direct naar hoofdinhoud

Hoofdnavigatie

Mijn NS , Mijn NS Zakelijk en Mijn NS International

Informatie over het gebruik van uw gegevens voor toegang tot Mijn NS, Mijn NS Zakelijk en Mijn NS International.


Welke persoonsgegevens gebruiken wij?

In Mijn NS, Mijn NS Zakelijk of Mijn NS International gebruiken wij uw contactgegevens, uw kaartnummer, reishistorie, abonnementsvorm, transacties,  kaartnummer en IP-adres.

Wanneer u houder bent van een NS-Business Card van NS Zakelijk, gebruiken wij indien mogelijk uw zakelijke contactgegevens.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Via Mijn NS, Mijn NS Zakelijk en Mijn NS International kunt u eenvoudig uw persoonsgegevens wijzigen, reisgegevens inzien, adreswijziging doorvoeren, zich abonneren op de NS-nieuwsbrief of uw abonnement wijzigen. U dient zich voor deze dienst eenmalig te registreren.

De grondslag voor de verwerking is: toestemming.

Registratie is geheel vrijwillig. Omdat wij uw persoonsgegevens als naam, adres, woonplaats en e-mailadres kennen, omdat u (mogelijk) een contract heeft met NS, maakt NS – voor zover u nog geen NS account heeft – een Mijn NS account aan met uw e-mailadres, waarbij u een uitnodiging per e-mail ontvangt om het betreffende account te activeren. NS doet dit om het voor u makkelijker te maken om uw eigen gegevens te beheren. Indien u de link in de uitnodiging niet accepteert, wordt het Mijn NS account niet geactiveerd.

LET OP: uw gebruikersnaam en wachtwoord zijn altijd strikt persoonlijk. Verstrekt u deze niet aan derden (in welke vorm dan ook). Dit kan uw privacy schaden. Wanneer u geen gebruik meer wenst te maken van Mijn NS, Mijn NS Zakelijk of Mijn NS International kunt u uw account opheffen. Wij zullen uw gegevens dan niet langer meer gebruiken voor Mijn NS, Mijn NS Zakelijk of Mijn NS International. Het opheffen van een account betekent niet het beëindigen of intrekken van een reisproduct.

Met wie delen wij gegevens?

Wij schakelen derden in voor de uitvoering van IT-diensten. Deze derden zijn verwerkers van ons en verwerken de gegevens slechts ten behoeve van ons en voor geen enkel ander doel. Met deze partijen hebben wij afspraken gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens.

Wij kunnen uw persoonsgegevens onder omstandigheden doorgeven buiten de Europese Economische Ruimte. Als wij dat doen treffen wij passende maatregelen met deze partijen bijvoorbeeld door het sluiten van de standaardbepalingen die door de Europese Commissie zijn vastgesteld.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wanneer u geen gebruik meer wenst te maken van Mijn NS, Mijn NS Zakelijk en Mijn NS International kunt u uw account opheffen. Wij zullen uw gegevens dan niet langer meer gebruiken voor Mijn NS, Mijn NS Zakelijk of Mijn NS International. Gegevens die aan u beschikbaar worden gesteld via het account gebruiken wij mogelijk nog wel voor andere doeleinden, bijvoorbeeld om reizen met ons mogelijk te maken.