Direct naar hoofdinhoud

Hoofdnavigatie

Apps van NS & NS International

Informatie over het gebruik van uw gegevens wanneer u gebruik maakt van één van de apps van NS: NS App, NS International App, NS Perronwijzer App en de NS Lab-app.


Welke persoonsgegevens gebruiken wij?

Bij gebruik van onze apps gebruiken wij in elk geval de schermresolutie van uw device, het operating system, uw IP-adres, de zoekgeschiedenis van stations en sleutels waarmee we het device kunnen identificeren. Daarnaast kunt u ervoor kiezen om locatiegegevens, ingevoerde kortingen, diverse notificaties en pushberichten en de camera in te schakelen.

U kunt onze apps koppelen aan uw Mijn NS, Mijn NS Zakelijk en/of Mijn NS International account. Wanneer u hiervoor kiest gebruiken wij in de app uw contactgegevens, reishistorie, kaartgegevens, e-ticket, en bijbehorende transactiegegevens en reissaldo.

U kunt u de NS App en NS Lab App koppelen aan uw OV-chipkaart. In dat geval wordt uw laatste check in / check uit gebruikt voor het begeleiden van uw reis.

U kunt ons via de NS App ook feedback sturen ("En? Hoe is je reis?"). Bij het sturen van feedback kunt ervoor kiezen om uw check-in/check-uit gegevens en locatiegegevens met ons te delen. 

Bij het melden van een probleem en/of bug in de NS International App kunt u uw emailadres en  eventueel ook extra technische gegevens meesturen. De technische gegevens betreft het Mijn NS International account, uw gebruikershandelingen in de app (van de laatste 30 minuten), informatie over de in de NS International App opgeslagen boekingen (zonder uw naam en/of e-mailadres) en uw operating system en sleutels waarmee we het device kunnen identificeren.

Wanneer u houder bent van een NS-Business Card van NS Zakelijk, gebruiken wij indien mogelijk uw zakelijke contactgegevens.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

De grondslag voor de verwerking is: toestemming.

Als u toestemming geeft voor het gebruik van uw persoonsgegevens in de NS-app, de NS Lab-app of de NS International app, gebruiken wij deze gegevens in de app waarin u toestemming heeft gegeven. Met deze apps kunnen we u reisadvies geven, versturen we pushberichten over vertragingen en wijzigingen in uw geplande reis, kunt u contact opnemen met de NS Klantenservice of het Expertisecentrum, sturen we als u reist met NS International een elektronisch vervoersbewijs en verstrekken wij stationsinformatie.

Daarnaast kunt u door middel van de NS-app uw reissaldo, reishistorie en transactieoverzicht inzien of feedback geven aan NS. In de NS-app kunt u toestemming geven voor het delen van uw locatie bij de door u gegeven feedback en kunt u toestemming geven om uw check-in/check-uit gegevens te delen wanneer de app actief is op uw telefoon. In dat laatste geval versturen wij u pushberichten met een uitnodiging voor het geven van feedback op een geschikt moment tijdens of na uw reis. In de NS app kunt u ook toestemming geven voor het koppelen van uw feedback aan de passages van de poortjes op station met uw e-ticket. Wij kunnen dan vaststellen op welke treinrit uw feedback betrekking heeft, zodat we deze zo  gericht mogelijk kunnen adresseren. Tot slot kunt u in de NS app toestemming geven voor het gebruik van uw GPS-locatie en/of wifisignaal om te bepalen of u in de trein zit. Om dat te kunnen doen, wordt de GPS-locatie en de snelheid van uw toestel vergeleken met de GPS-locatie en snelheid van de trein. Voor wifi geldt dat de NS app doorgeeft welke wifi-router in de buurt is van uw telefoon. NS kan daarmee niet achterhalen wie u bent, maar slechts bepalen dat er een persoon met de NS app in de trein zit. Locatie- of apparaat gegevens worden namelijk niet opgeslagen en het is voor NS ook niet mogelijk om de gebruiker van de NS app te identificeren. Wij gebruiken deze informatie om u te verwelkomen in de trein, actuele reisinformatie te geven en om de actuele drukte in de trein te bepalen.  De wifi-detectie functionaliteit werkt alleen op Android telefoons.

Daarnaast kunt u de applicatie toegang geven tot de camera en de fotogalerij van uw mobiele telefoon of apparaat. Gebruik van de camera kan en wordt enkel aangeboden bij de functionaliteit ‘automatisch uw OV-chipkaarten scannen’, wanneer u een avatar wilt uploaden in Mijn NS en/of een foto wil toevoegen van uw favoriete locatie. Foto’s worden alleen in de app opgeslagen en enkel gebruikt voor die toepassing, met uitzondering van de foto’s die geüpload zijn in de Mijn NS-omgeving. Bij het automatisch scannen van OV-chipkaarten detecteren we alleen de tekst op de kaart, er worden geen foto’s opgeslagen in de app of geüpload naar de server.

Met de NS Lab-app testen we nieuwe functionaliteit die we willen onderbrengen in de andere apps. U kunt op ieder gewenst moment Mijn NS, Mijn NS Zakelijk of Mijn NS International account loskoppelen van de app of uw OV-chipkaart gegevens verwijderen uit de NS-Lab app. U trekt daarmee uw toestemming in voor het gebruik van uw gegevens voor de desbetreffende app.

Als u in de NS Perronwijzer App toestemming geeft voor het gebruik van uw locatiegegevens, dan gebruikt de app uw locatie alleen om het dichtstbijzijnde station te bepalen zodat wij u eenvoudiger een passend reisadvies kunnen geven. U kunt uw toestemming op elk moment weer intrekken in de NS Perronwijzer App. Bij gebruik van de NS Perronwijzer App dient u dan zelf het station te selecteren.

Als u in de NS International App bij het melden van een probleem en/of bug toestemming geeft voor het gebruik van uw email en eventueel ook (indirect herleidbare) technische gegevens, dan gebruikt de NS de gegevens uitsluitend om uw probleem op te lossen. U kunt uw toestemming op elk moment weer intrekken in de NS International App. Na het moment dat u uw toestemming heeft ingetrokken zal NS uw gegevens niet meer gebruiken voor het door u gemelde probleem en/of bug.

De grondslag voor de verwerking is: gerechtvaardigd belang.

De NS apps maken gebruik van verschillende tracking SDK’s (software development kits) zoals Google Analytics, Instabug, Firebase en Firebase Crashlytics. Een SDK is een onderdeel van de broncode van de app. De SDK wordt ingezet om het gebruik van de app te analyseren. Wij analyseren bijvoorbeeld de tijdsduur van de bezoeken, frequentie van gebruik van de app, de volgorde van de bezochte pagina’s, OS versies, taalinstellingen en tijdzones om de app te optimaliseren en om technische fouten op te lossen. Deze informatie heeft tot doel om de apps te optimaliseren en eventuele problemen te analyseren. Met behulp van de verzamelde informatie kunnen we onze apps gebruikersvriendelijker inrichten. Voor het verzamelen van deze informatie wordt gebruik gemaakt van Google Analytics SDK, Google Analytics Firebase SDK en Firebase Crashlytics. Door het toepassen van IP-adres anonimisering zijn de verzamelde gegevens niet te herleiden naar individuele gebruikers.

Bij het plannen van een reis in de NS Reisplanner maken we gebruik van de locatiegegevens van het door u ingevoerde vertrek- en eindpunt. In de app of uw internetbrowser kunt u toestemming geven voor het delen van uw locatie. In dat geval kan uw vertrek- en/of eindpunt worden bepaald aan de hand van uw locatie.  We bewaren de aan een reisadvies gerelateerde locatiegegevens 3 weken, zodat we de kwaliteit van de reisadviezen kunnen blijven verbeteren. De locatiegegevens worden gescheiden van andere identificerende gegevens bewaard.

De NS International app maakt gebruik van de informatie over uw boekingen om u bij een verstoring en/of vertraging advies te kunnen geven. Dit kan een alternatief reisadvies zijn of de mogelijkheid tot het annuleren of verzetten van uw reis. De app stuurt bij een verstoring alleen een pushbericht wanneer u hiervoor akkoord via het mobiele besturingssysteem heeft gegeven. De berichten kunnen op elk moment in de app worden uitgeschakeld.

Met wie delen wij gegevens?

Wij schakelen derden in voor de uitvoering van IT-diensten. Deze derden zijn verwerkers van ons en verwerken de gegevens slechts ten behoeve van ons en voor geen enkel ander doel. Met deze partijen hebben wij afspraken gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens.

Wij kunnen uw persoonsgegevens onder omstandigheden doorgeven buiten de Europese Economische Ruimte. Als wij dat doen treffen wij passende maatregelen met deze partijen bijvoorbeeld door het sluiten van de standaardbepalingen die door de Europese Commissie zijn vastgesteld.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wanneer u geen gebruik meer wenst te maken van een app van NS kunt u de app loskoppelen van uw account, uw account opheffen of de app en alle daarin opgeslagen gegevens verwijderen. Wij zullen uw gegevens dan niet langer meer gebruiken voor het gebruik van de app. Wij bewaren uw IP-adres 30 dagen voor de beveiliging van onze apps. Deze informatie gebruiken wij onder meer om aanvallen te voorkomen en om grote aantallen verzoeken afkomstig van een bepaald IP-adres te blokkeren. Om de apps goed te laten functioneren en fouten te kunnen traceren maken wij gebruik van zogenaamde server-side logging. Dat wil zeggen dat wij activiteit op de servers loggen en deze logs 30 dagen bewaren. In de logging kunnen persoonsgegevens zijn opgenomen, bijvoorbeeld bij het kopen van een e-ticket. De configuratie instellingen van de app zoals type OS en ingestelde taal worden op uw device bewaard, zodat een consistente gebruikerservaring aangeboden kan worden. De configuratie instellingen van de apps worden lokaal opgeslagen op uw device totdat de app wordt verwijderd. Gestuurde push berichten via de NS-app of NS Lab-app blijven 30 dagen bewaard en worden daarna automatisch verwijderd. Om de apps goed te laten functioneren en fouten te kunnen traceren worden de pushberichten 30 dagen bewaard.

De configuratie instellingen van de app zoals type OS en ingestelde taal worden op uw device bewaard, zodat een consistente gebruikerservaring aangeboden kan worden. De configuratie instellingen van de apps worden lokaal opgeslagen op uw device totdat de app wordt verwijderd. Gestuurde push berichten via de NS-app of NS Lab-app blijven 30 dagen bewaard en worden daarna automatisch verwijderd. Om de apps goed te laten functioneren en fouten te kunnen traceren worden de pushberichten 30 dagen bewaard.

In de feedback functie van de NS App worden uw gegevens en voorkeuren automatisch na anderhalf jaar na de laatst gegeven feedback verwijderd. Uw feedback bewaren we 6 maanden om te kunnen voorspellen in hoeverre we voldoen aan de prestatie-indicatoren waarover we aan IenW rapporteren. De feedbackgegevens zijn na de termijn van 6 maanden nog één jaar als back-up beschikbaar. Daarna wordt de feedback voor zover mogelijk niet herleidbaar gemaakt, echter kan het voorkomen dat u in het vrije tekst veld herleidbare informatie invult welke er niet kan worden uitgefilterd. We gaan hier eenduidig me om en beschouwen alle feedback op dat moment nog steeds als (indirect) herleidbare persoonsgegevens. We bewaren de gegevens in deze vorm 5 jaar en alleen voor statistische doeleinden, waaronder het analyseren van historische trends.

We bewaren uw email en technische gegevens om een probleem en/of bug in de NS International App maximaal 30 dagen.  De gegevens worden uiteraard eerder verwijderd wanneer uw melding is afgehandeld of wanneer u uw toestemming intrekt.

NS slaat uw locatiegegevens of het feit dat u in een bepaalde trein zit niet op in een vorm die naar u herleidbaar is.