Naar content

Hoofdnavigatie

Apps van NS & NS International

Informatie over het gebruik van uw gegevens wanneer u gebruik maakt van één van de apps van NS.


Welke persoonsgegevens gebruiken wij?

U kunt onze apps koppelen aan uw Mijn NS, Mijn NS Zakelijk en/of Mijn NS International account. Wanneer u hiervoor kiest gebruiken wij in de app uw contactgegevens, reishistorie, kaartgegevens, reissaldo, locatiegegevens, IP-adres en transactiegegevens in de app.

U kunt u de NS Lab App koppelen aan uw OV-chipkaart. In dat geval wordt uw laatste check in / check uit gebruikt voor het begeleiden van uw reis.

Wanneer u houder bent van een NS-Business Card van NS Zakelijk, gebruiken wij indien mogelijk uw zakelijke contactgegevens.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

De grondslag voor de verwerking is: toestemming.

Als u toestemming geeft voor het gebruik van uw persoonsgegevens, gebruiken wij deze gegevens in de NS-app, de NS Lab-app en de NS International app. Met deze apps kunnen we u reisadvies geven, versturen we pushberichten over vertragingen en wijzigingen in uw geplande reis, kunt u contact opnemen met de NS Klantenservice of het Expertisecentrum, sturen we als u reist met NS International een elektronisch vervoersbewijs en verstrekken wij stationsinformatie. Daarnaast kunt u door middel van de app uw reissaldo en reishistorie inzien of feedback geven aan NS.

In de NS-app kunt u toestemming geven voor het delen van uw locatie bij de door u gegeven feedback en kunt u toestemming geven om uw check-in/check-uit gegevens te delen wanneer de app actief is op uw telefoon. In dat laatste geval versturen wij u pushberichten met een uitnodiging voor het geven van feedback op een geschikt moment tijdens of na uw reis. Met de NS Lab-app testen we nieuwe functionaliteit die we willen onderbrengen in de andere apps.

U kunt op ieder gewenst moment Mijn NS, Mijn NS Zakelijk of Mijn NS International account loskoppelen van de app of uw OV-chipkaart gegevens verwijderen uit de NS-Lab app.  U trekt daarmee uw toestemming in voor het gebruik van uw gegevens voor de desbetreffende app.

Met wie delen wij gegevens?

Wij schakelen derden in voor de uitvoering van IT-diensten. Deze derden zijn verwerkers van ons en verwerken de gegevens slechts ten behoeve van ons en voor geen enkel ander doel. Met deze partijen hebben wij afspraken gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens.

Wij kunnen uw persoonsgegevens onder omstandigheden doorgeven buiten de Europese Economische Ruimte. Als wij dat doen treffen wij passende maatregelen met deze partijen bijvoorbeeld door het sluiten van de standaardbepalingen die door de Europese Commissie zijn vastgesteld.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wanneer u geen gebruik meer wenst te maken van een app van NS kunt u de app loskoppelen van uw account, uw account opheffen of de app en alle daarin opgeslagen gegevens verwijderen. Wij zullen uw gegevens dan niet langer meer gebruiken voor het gebruik van de app.

Uw IP-adres bewaren wij 24 uur, om aanvallen te voorkomen en grote aantallen verzoeken afkomstig van een bepaald IP-adres te kunnen blokkeren. 

In de feedback functie van de NS-app worden uw gegevens en voorkeuren automatisch na een half jaar na de laatst gegeven feedback verwijderd. Uw feedback bewaren we 6 maanden ten behoeve van maandelijkse rapportages aan het ministerie van IenW over het realiseren van de prestatie-indicatoren. Daarna wordt de feedback geanonimiseerd, tenzij u er zelf voor kiest om uw gegevens eerder te verwijderen.