Naar content

Hoofdnavigatie

Apps van NS & NS International

Informatie over het gebruik van uw gegevens wanneer u gebruik maakt van één van de apps van NS: NS-app, NS International app en de NS Lab-app.


Welke persoonsgegevens gebruiken wij?

Bij gebruik van onze apps gebruiken wij in elk geval de schermresolutie van uw device, het operating system, uw IP-adres, de zoekgeschiedenis van stations en sleutels waarmee we het device kunnen identificeren. Daarnaast kunt u ervoor kiezen om locatiegegevens, ingevoerde kortingen en diverse notificaties en pushberichten in te schakelen.

U kunt onze apps koppelen aan uw Mijn NS, Mijn NS Zakelijk en/of Mijn NS International account. Wanneer u hiervoor kiest gebruiken wij in de app uw contactgegevens, reishistorie, kaartgegevens, e-ticket, en bijbehorende transactiegegevens en reissaldo.

U kunt u de NS-app en  NS Lab App koppelen aan uw OV-chipkaart. In dat geval wordt uw laatste check in / check uit gebruikt voor het begeleiden van uw reis.

Wanneer u houder bent van een NS-Business Card van NS Zakelijk, gebruiken wij indien mogelijk uw zakelijke contactgegevens.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

De grondslag voor de verwerking is: toestemming.

Als u toestemming geeft voor het gebruik van uw persoonsgegevens in de NS-app, de NS Lab-app of de NS International app, gebruiken wij deze gegevens in de app waarin u toestemming heeft gegeven. Met deze apps kunnen we u reisadvies geven, versturen we pushberichten over vertragingen en wijzigingen in uw geplande reis, kunt u contact opnemen met de NS Klantenservice of het Expertisecentrum, sturen we als u reist met NS International een elektronisch vervoersbewijs en verstrekken wij stationsinformatie. Daarnaast kunt u door middel van de NS-app uw reissaldo, reishistorie en transactieoverzicht inzien of feedback geven aan NS.

In de NS-app kunt u toestemming geven voor het delen van uw locatie bij de door u gegeven feedback en kunt u toestemming geven om uw check-in/check-uit gegevens te delen wanneer de app actief is op uw telefoon. In dat laatste geval versturen wij u pushberichten met een uitnodiging voor het geven van feedback op een geschikt moment tijdens of na uw reis. Met de NS Lab-app testen we nieuwe functionaliteit die we willen onderbrengen in de andere apps.

U kunt op ieder gewenst moment Mijn NS, Mijn NS Zakelijk of Mijn NS International account loskoppelen van de app of uw OV-chipkaart gegevens verwijderen uit de NS-Lab app.  U trekt daarmee uw toestemming in voor het gebruik van uw gegevens voor de desbetreffende app.

Met wie delen wij gegevens?

Wij schakelen derden in voor de uitvoering van IT-diensten. Deze derden zijn verwerkers van ons en verwerken de gegevens slechts ten behoeve van ons en voor geen enkel ander doel. Met deze partijen hebben wij afspraken gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens.

Wij kunnen uw persoonsgegevens onder omstandigheden doorgeven buiten de Europese Economische Ruimte. Als wij dat doen treffen wij passende maatregelen met deze partijen bijvoorbeeld door het sluiten van de standaardbepalingen die door de Europese Commissie zijn vastgesteld.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wanneer u geen gebruik meer wenst te maken van een app van NS kunt u de app loskoppelen van uw account, uw account opheffen of de app en alle daarin opgeslagen gegevens verwijderen. Wij zullen uw gegevens dan niet langer meer gebruiken voor het gebruik van de app. Uw IP-adres bewaren wij 24 uur, om aanvallen te voorkomen en grote aantallen verzoeken afkomstig van een bepaald IP-adres te kunnen blokkeren. Om de apps goed te laten functioneren en fouten te kunnen traceren maken wij gebruik van zogenaamde server-side logging. Dat wil zeggen dat wij activiteit op de servers loggen en deze logs 30 dagen bewaren. In de logging kunnen persoonsgegevens zijn opgenomen, bijvoorbeeld bij het kopen van een e-ticket.

De configuratie instellingen van de app zoals type OS en ingestelde taal worden op uw device bewaard, zodat een consistente gebruikerservaring aangeboden kan worden. De configuratie instellingen van de apps worden lokaal opgeslagen op uw device totdat de app wordt verwijderd. Gestuurde push berichten via de NS-app of NS Lab-app blijven 30 dagen bewaard en worden daarna automatisch verwijderd. Om de apps goed te laten functioneren en fouten te kunnen traceren worden de pushberichten 30 dagen bewaard.

In de feedback functie van de NS app worden uw gegevens en voorkeuren automatisch na een half jaar na de laatst gegeven feedback verwijderd. Uw feedback bewaren we 6 maanden ten behoeve van maandelijkse rapportages aan het ministerie van IenW over het realiseren van de prestatie-indicatoren. Daarna wordt de feedback geanonimiseerd, tenzij u er zelf voor kiest om uw gegevens eerder te verwijderen.