Naar content

Hoofdnavigatie

Uw rechten

Door de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gelden er nieuwe regels bij de verwerking van persoonsgegevens. NS gaat veilig en zorgvuldig met de gegevens van reizigers en (voormalig) medewerkers om. De persoonsgegevens die wij gebruiken, zijn en blijven natuurlijk van u. Daarom heeft u ook het recht om de gegevens die wij van u hebben in te zien, aan te passen, te wissen, te beperken of over te dragen aan iemand anders. Dit kan in sommige vallen via Mijn NS, of via het aanvraagformulier. U heeft het recht om ons het volgende te verzoeken:


Recht op inzage

Wilt u weten welke gegevens we van u verwerken? U kunt altijd een overzicht bij ons opvragen. We vertellen u dan onder andere waarvoor we deze gegevens gebruiken, hoe lang we ze bewaren en wat u kunt doen als uw gegevens niet kloppen. U kunt een deel van uw persoonsgegevens zelf inzien via Mijn NS. Als u nog geen Mijn NS-account (of Mijn NS Zakelijk) heeft, kunt u deze direct aanmaken.

Wilt u meer gegevens inzien dan in het Mijn NS account voorhanden zijn, dan kunt u een verzoek tot inzage in uw persoonsgegevens ook indienen met het aanvraagformulier. We moeten natuurlijk zeker weten dat we de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken. Stuurt u daarom met het ingevulde formulier ook een kopie van uw geldige paspoort of identiteitsbewijs mee? Wij verzoeken u vriendelijk om het BSN-nummer en uw pasfoto af te schermen.

Uw gegevens corrigeren of aanvullen (rectificatie)

Kloppen de persoonsgegevens die wij van u gebruiken niet meer of zijn ze niet volledig? U kunt een deel van de gegevens eenvoudig zelf corrigeren via Mijn NS. Als u nog geen Mijn NS-account (of Mijn NS Zakelijk) heeft, kunt u deze direct aanmaken. Wilt u gegevens corrigeren die niet in Mijn NS zitten, dan kunt u een verzoek tot rectificatie indienen via het aanvraagformulier.

Uw persoonsgegevens verwijderen (vergetelheid)

U kunt ons onder bepaalde omstandigheden verzoeken om uw gegevens uit onze systemen te verwijderen, door het aanvraagformulier in te vullen. Dit heeft wel tot gevolg dat we onze diensten en producten niet langer aan u kunnen leveren.

Verzet aantekenen tegen verwerking van uw gegevens

In verschillende situaties kunt u bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van uw gegevens. Bijvoorbeeld op grond van uw persoonlijke omstandigheden. Dit kunt u aangeven in het aanvraagformulier. Na beoordeling laten we u weten of en hoe we aan uw verzoek kunnen voldoen.

Verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk stopzetten (beperking)

Wilt u de verwerking van uw gegevens tijdelijk stil laten zetten? Dat kunt u het aanvraagformulier invullen.

Uw gegevens overdragen (dataportabiliteit)

Als u dat wilt, kunt u van ons een kopie krijgen van de gegevens die wij van u hebben. Deze gegevens kunt u zelf overdragen of door ons laten overdragen aan derden. U kunt dat via het aanvraagformulier aanvragen en uw keuze aangeven.

Deze rechten zijn niet absoluut. Wij zullen uw verzoek beoordelen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij zullen u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van uw verzoek. Deze termijn kunnen wij met twee maanden verlengen in verband met de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken dat wij krijgen. We zullen u in dat geval informeren.

Indienen klacht

U heeft op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. In de gevallen dat de Gedragscode OV-chipkaart of een DDMA-gedragscode van toepassing is, kunt u, afhankelijk van de gedragscode die u inroept, (ook) in beroep bij de Geschillencommissie Openbaar Vervoer of de DDMA Privacy Autoriteit.