Direct naar hoofdinhoud

Hoofdnavigatie

Stationsontwikkelingen

NS Stations is het organisatieonderdeel van NS dat zich bezig houdt met het beheren, exploiteren en ontwikkelen van ruim 400 stations en stationsgebieden in Nederland in nauwe samenwerking met haar partners.


NS stations

Stations zijn voor de reiziger een cruciale schakel in de reis van deur tot deur. Onze inspanningen zijn er op gericht om de reis van en naar het station en het verblijf op het station zo veel mogelijk te vergemakkelijken en te veraangenamen. Met onder andere een divers aanbod aan winkels en voorzieningen op het station, willen we inspelen op de behoefte van de reiziger. Ons streven is om van reistijd zo veel mogelijk eigen tijd te maken.

NS Stations exploiteert, ontwikkelt en beheert ruim 400 stations in Nederland. Schoonmaak, onderhoud en veiligheid zijn hierbij belangrijke thema's, net als de optimale balans tussen de looproutes, service en voorzieningen rond en op het station. Het station is een plek waar meer te halen is dan de trein.

Verbouwing grote stations

De komst van de Hogesnelheidslijn (HSL) was een aanleiding om een aantal stations waar de HSL stopt een kwaliteitsimpuls te geven. Het Rijk heeft daarom destijds besloten om de verbouwing van de zes stations waar de HSL mogelijk te maken. Het gaat om Utrecht Centraal, Rotterdam Centraal, Den Haag Centraal, Breda, Arnhem Centraal en Amsterdam-Zuid (toekomst). Deze projecten worden de Nieuwe Sleutelprojecten (NSP) genoemd. Omdat deze stations van belang zijn voor heel Nederland, investeert het Rijk ruim 1 miljard euro in deze projecten.

Meer reizigers, grotere stations

Ook de stijging van het aantal reizigers was een reden om fors te investeren in nieuwe stations in Nederland. De grote stations in Nederland zijn niet meer ingericht om grote hoeveelheden reizigers te kunnen ontvangen. Daarnaast is de behoefte van de reiziger veranderd. De reiziger wil graag prettig en comfortabel verblijven op het station en een gevarieerd en uitgebreid aanbod aan services en winkels speelt in op die behoefte. Ook de aansluiting op andere vormen van (openbaar) vervoer op de stations wordt steeds belangrijker.

Naast de Nieuwe Sleutelprojecten investeert de overheid in de verbouwing van een groot aantal andere stations in Nederland zoals Amsterdam Centraal, Delft, Eindhoven Centraal, Tilburg, Zwolle, Alkmaar en Heerlen. Ook gaan er in de komende jaren nog een flink aantal stations in verbouwing zoals Groningen, Assen en Ede-Wageningen. ProRail is de opdrachtgever van de verbouwingen van de grote stations namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en vaak ook namens de betreffende gemeente of provincie waar het station ligt. NS Stations en ProRail zijn als eigenaar van de stations nauw betrokken bij de herontwikkeling van de stations. Daarnaast investeert NS Stations in de ontwikkeling van een gevarieerd aanbod aan winkels en voorzieningen op de stations.

Wilt u meer weten over de stations die in verbouwing zijn? Kijk dan op de website van NS Stations.

Retail en horeca op stations

NS Stations exploiteert hiertoe 9 food en non-food formules van het retailbedrijf, waar onder andere Kiosk, AH to go, Julia’s, Rituals en de StationsHuiskamer deel vanuit uitmaken. Ons aanbod stemmen wij optimaal af op de mensen die onderweg zijn. De winkels geven het station een gevoel van veiligheid en comfort, gemak en zekerheid in een hectische omgeving, maar brengen ook  sfeer en vermaak.

10 jaar geleden waren er bijna geen marktpartijen die op het station wilden ondernemen, inmiddels zijn er veel grote en kleine marktpartijen die de ervaring, kennis en omvang hebben om retail te exploiteren op stations. Dat biedt de mogelijkheid om delen van de exploitatie en aan andere partijen over te laten.

Ook is er op het station ruimte voor lokale huurders zoals een bloemenwinkel, een horeca-ondernemer of huurders die een winkelformule in eigen beheer hebben zoals Leonidas of Döner Company. Hiermee creëert NS Stations een gevarieerd winkelaanbod dat aansluit op de wensen van de reiziger.

Beheer cultureel erfgoed

NS is eigenaar van een groot aantal historische panden: van stationsgebouwen, seinhuizen en industriële werkplaatsen tot perrongebouwen en watertorens. Wij zien dit erfgoed niet als een last, omdat het nieuwe ontwikkelingen in de weg zou staan, maar juist als een kans om aantrekkelijke stationsgebieden te creëren.

Een historisch pand is vaak een belangrijke sfeerbepaler in een gebied. Wij stemmen de ontwikkeling van het gebied daarom af op de herontwikkelingsmogelijkheden van het erfgoed. We maken van het pand de icoon van het gebied en kunnen dit, soms in een nieuwe functie, weer voor vele jaren gebruiken.