Direct naar hoofdinhoud

Hoofdnavigatie

NS Regeling Chroom-6

Door werk aan treinen kunnen er (oud)collega’s zijn blootgesteld aan chroom-6. Sommige collega’s zijn daar mogelijk ziek door geworden of kunnen dat nog worden. Als erkenning van dat leed, onzekerheid en verdriet, biedt NS – met steun van de vakbonden – een tegemoetkoming aan slachtoffers in de vorm van de NS Regeling chroom-6.


De volledige NS Regeling chroom-6

Hieronder lees je de volledige NS regeling chroom-6.

Een aanvraag doen voor de regeling

Een aanvraag doen als (oud)collega

Hieronder vind je het aanvraagformulier voor (oud)werknemers van NS en bij NS werkzame arbeidskrachten. Print het formulier, vul het in, onderteken het en verstuur naar NS Insurance via de contactgegevens in het formulier. Vergeet niet om bij het opsturen van het formulier naar NS Insurance ook bijlagen mee te sturen.

Een aanvraag doen als nabestaande

Bij het aanvragen van de Regeling is het nodig om aan te tonen dat je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Dat doe je door met het aanvraagformulier documenten mee te sturen. Het meesturen van documenten is belangrijk. Als niet voldoende duidelijk wordt dat je voldoet aan de voorwaarden, kom je niet in aanmerking voor de Regeling.

Als nabestaande van een oud-werknemer van NS zijn dat in ieder geval documenten die aantonen dat de overledene bij NS heeft gewerkt in één van de functies waarbij blootstelling aan chroom-6 mogelijk of waarschijnlijk was. Of dat de overledene bepaalde werkzaamheden voor NS heeft uitgevoerd. Bij documenten kun je denken aan een arbeidsovereenkomst, documenten die gaan over het vervullen van de functie, documenten over de uitdiensttreding of pensionering bij NS, etc.

Verder is het nodig om aan te tonen dat de oud-werknemer is overleden aan een aandoening die voorkomt in de Regeling. Daarbij kun je denken aan documenten die gaan over het medisch verleden van de overledene zoals medische verslagen, oproepen voor ziekenhuisopname, verwijzingen naar medisch specialisten, documenten die gaan over het recht op overheidsvoorzieningen. Ook de akte van overlijden kan van belang zijn. Een medisch adviseur zal de medische documenten beoordelen.

Beschik je niet over alle bovenstaande documenten? Het gaat om voorbeelden van documenten waarmee je kunt laten zien dat een (oud)werknemer is overleden aan een aandoening waarvoor de Regeling een uitkering toekent. Het betekent niet dat alle genoemde documenten beschikbaar moeten zijn. Per aanvraag wordt beoordeeld of in voldoende mate is aangetoond dat aan de voorwaarden van de Regeling is voldaan.