Direct naar hoofdinhoud

Hoofdnavigatie

Fietskluizen

Informatie over het gebruik van uw gegevens als u een fietskluis op het station wilt huren.


Welke persoonsgegevens gebruiken wij?

Wanneer u gebruik wilt maken van een fietskluis op het station, door middel van een Fietskluisabonnement, gebruiken wij onder andere uw naam, adresgegevens, contactgegevens, geboortedatum en bankgegevens. Wanneer u ervoor kiest om dit te verstrekken, gebruiken wij ook uw telefoonnummer. Deze gegevens verstrekt u zelf aan ons bij het aanvragen van een abonnement voor de fietskluis. 

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

De grondslag voor de verwerking is: het uitvoeren van de overeenkomst

Om gebruik te maken van een fietskluis heeft u een Fietskluisabonnement nodig. Dat kunt u online afsluiten. Uw naam, contactgegevens, geboortedatum en bankrekeningnummer zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst. Zonder deze gegevens kunnen wij het Abonnementstarief niet innen of met u in contact treden over de totstandkoming van het abonnement (bijvoorbeeld indien er sprake is van een wachtlijst), over een factuur of storingen van de fietskluis. Uw adresgegevens gebruiken wij om u de sleutel van de fietskluis toe te sturen.

Met wie delen wij gegevens?

Wij schakelen derden in voor de uitvoering van IT-diensten. Deze derden zijn verwerkers van ons en verwerken de gegevens slechts ten behoeve van ons en voor geen enkel ander doel. Met deze partijen hebben wij afspraken gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens.

Wij kunnen uw persoonsgegevens onder omstandigheden doorgeven buiten de Europese Economische Ruimte. Als wij dat doen treffen wij passende maatregelen met deze partijen bijvoorbeeld door het sluiten van de standaardbepalingen die door de Europese Commissie zijn vastgesteld.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens tot 18 maanden na beëindiging van de overeenkomst.