Direct naar hoofdinhoud

Hoofdnavigatie

Fotografie

Informatie over het gebruik van foto’s die zijn gemaakt door (een medewerker van) NS of een (door NS ingehuurde) fotograaf tijdens een evenement en die kunnen worden gepubliceerd op een website van NS of een social media kanaal.


Welke persoonsgegevens gebruiken wij?

Tijdens evenementen, zoals sport- of muziekevenementen, kunnen foto’s worden gemaakt door een (een medewerker van) NS of een (door NS ingehuurde) fotograaf. 

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

U krijgt van ons een afdruk van uw foto als aandenken. Daarnaast kunnen wij de foto waar u op staat publiceren op een website van NS of een social media kanaal, waaronder maar niet beperkt tot ns.nl, reisjefit.nl of de Facebook pagina of het Instagram account van Reis je fit. NS bewaart uw digitale foto op deze media kanalen, zodat u altijd toegang heeft tot uw foto om deze te downloaden en/of te delen met vrienden, familie, etc.

De grondslag voor de verwerking is: toestemming.

Tijdens een evenement kunt u door een medewerker van NS of een (door NS ingehuurde) fotograaf worden gevraagd om, met uw toestemming en geheel vrijwillig, op de foto te gaan. Zij zullen zich kenbaar maken als medewerker van of fotograaf voor NS en u onder andere informeren over het doel van de foto en waar uw foto zal worden gepubliceerd. Daarnaast zullen zij u erop wijzen dat u, indien u niet wilt dat uw foto wordt gepubliceerd, u dit expliciet dient aan te geven. Zij zullen u dan adviseren om niet op de foto te gaan. 

Indien kinderen jonger dan 16 jaar op de foto willen gaan, is hiervoor toestemming nodig van de ouder(s) of voogd. Een medewerker van NS of een (door NS ingehuurde) fotograaf zal  voorafgaand aan het fotograferen van kinderen toestemming aan de ouder(s) of voogd van de betreffende kinderen vragen. 

Indien u er voor kiest om op de foto te gaan, krijgt u een afdruk van deze foto als aandenken. Achterop de foto staat een link naar dit privacy statement, waarin u onder andere ook wordt geïnformeerd over hoe u uw toestemming kunt intrekken. 

U kunt op ieder gewenst moment uw toestemming intrekken door een e-mail te sturen naar sponsorverzoek@ns.nl. Uw foto zal dan binnen maximaal 10 werkdagen van de website en/of social media kanalen waar deze is gepubliceerd worden verwijderd. 

Met wie delen wij gegevens?

Wij schakelen derden in voor de uitvoering van IT-diensten. Deze derden zijn verwerkers van ons en verwerken de gegevens slechts ten behoeve van ons en voor geen enkel ander doel. Met deze partijen hebben wij afspraken gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens.

Wij kunnen uw persoonsgegevens onder omstandigheden doorgeven buiten de Europese Economische Ruimte. Als wij dat doen treffen wij passende maatregelen met deze partijen bijvoorbeeld door het sluiten van de standaardbepalingen die door de Europese Commissie zijn vastgesteld.

Zoals hierboven reeds aangegeven kunnen wij de foto waar u op staat publiceren op een website van NS of een social media kanaal, waaronder maar niet beperkt tot ns.nl, reisjefit.nl of de Facebook pagina of het Instagram account van Reis je fit.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Uw foto’s worden gedurende maximaal 2 jaren bewaard en gepubliceerd op een website van NS of een social media pagina of account van NS. Gedurende deze periode kunt u de foto downloaden en/of delen met vrienden, familie, etc.