Direct naar hoofdinhoud

Hoofdnavigatie

Open Informatiehuishouding

Informatie over het gebruik van uw gegevens om inzicht te krijgen in reispatronen van reizigers.


Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

NS en de andere openbaar vervoersbedrijven en Translink willen ervoor zorgen dat het openbaar vervoer zo efficiënt en effectief mogelijk is. Daarom hebben de openbaar vervoersbedrijven en Translink er belang bij om inzicht te krijgen in reispatronen van reizigers. Dat inzicht is ook belangrijk voor derde partijen, zoals overheden die (openbaar) vervoer als taak hebben en zich inzetten voor de verbetering van de dienstverlening aan reizigers. 

Dit inzicht verkrijgen wij door middel van statistisch onderzoek. NS en de andere openbaar vervoersbedrijven en Translink (tezamen “wij” of “we” of “ons”) hebben samen besloten welke persoonsgegevens mogen worden gebruikt om het inzicht te verkrijgen en op welke wijze de persoonsgegevens mogen worden gebruikt. We noemen dat ook wel de Informatiehuishouding. Deze afspraken zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst tussen de openbaar vervoersbedrijven en Translink. 

De openbaar vervoersbedrijven en Translink zijn gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijken voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de Informatiehuishouding.

Welke persoonsgegevens gebruiken wij?

Wij maken voor het uitvoeren van het statistisch onderzoek naar de reispatronen van reizigers, alléén gebruik van zogenaamde transactiegegevens. Als we klantgegevens van u verwerken zoals uw naam of geboortedatum, dan gebruiken we die gegevens dus niet voor statistisch onderzoek. Hierna kunt u lezen welke persoonsgegevens we voor statistisch onderzoek verwerken, wanneer u reist met een OV-chipkaart, betaalkaart of ander vervoersbewijs. 

Wij mogen transactiegegevens volgens de privacywetgeving gebruiken voor statistisch onderzoek omdat dit noodzakelijk is voor ons gerechtvaardigd belang en het gerechtvaardigd belang van derde partijen, zoals overheden. Het gerechtvaardigd belang is om het openbaar vervoer te optimaliseren en de dienstverlening aan reizigers te verbeteren. 

OV-chipkaart

Transactiegegevens ontstaan als u met uw OV-chipkaart in- en uitcheckt bij een vervoersbedrijf. Deze gegevens worden gebruikt om uw reistransacties af te handelen. De transactiegegevens worden uitgelezen met behulp van de chip-ID in uw kaart. U vindt de transactiegegevens in uw transactieoverzicht van uw OV-chipkaart (www.ov-chipkaart.nl). 

Wij slaan de transactiegegevens voor statistisch onderzoek op in een aparte database bij Translink. Voordat we de gegevens daarin opslaan, zorgen we dat de gegevens gepseudonimiseerd zijn. Bij dit pseudonimiseren worden de identificerende kenmerken in de gegevens versleuteld. Hierdoor zijn de gegevens niet zonder aanvullende informatie tot een persoon te herleiden. Nadat de gegevens zijn gepseudonimiseerd, maakt Translink in opdracht van openbaar vervoerders onderzoeksbestanden. Het gaat dan om een set van statistische gegevens. Met die geaggregeerde, statistische onderzoeksbestanden kan Translink of kunnen andere daarin gespecialiseerde bedrijven informatieproducten maken. Deze onderzoeksbestanden en informatieproducten bevatten geen persoonsgegevens. 

Betaalkaart

Transactiegegevens ontstaan als u met uw betaalkaart in- en uitcheckt bij een vervoersbedrijf. Deze gegevens worden gebruikt om uw reistransacties af te handelen. U vindt de transactiegegevens met uw betaalpas in de OVpay app. Maakt u geen gebruik van de OVpay app, dan kunt u transactiegegevens met uw betaalkaart inzien op de OVpay website. U kunt daar het zogenaamde service reference ID invoeren dat voor OV-reizen wordt vermeld op uw bankafschrift. 

Wij slaan de transactiegegevens voor statistisch onderzoek op in een aparte database bij Translink. De transactiegegevens met een betaalpas zijn niet zonder aanvullende informatie tot een persoon te herleiden. Onder beheer van Translink laten wij onderzoeksbestanden maken. Het gaat dan om een set van statistische gegevens. Met die geaggregeerde, statistische onderzoeksbestanden kan Translink of kunnen andere daarin gespecialiseerde bedrijven informatieproducten maken. Deze onderzoeksbestanden en informatieproducten bevatten geen persoonsgegevens.

Centraal aanspreekpunt

Wij hebben een centraal aanspreekpunt ingericht waar u terecht kunt met al uw vragen over de verwerking van uw gegevens voor de samenstelling van onderzoeksbestanden en informatieproducten. U kunt contact opnemen via privacy@ov-chipkaart.nl, waar u ook een verzoek kunt indienen om uw AVG rechten uit te oefenen. 

Indien u niet wilt dat wij uw transactiegegevens gebruiken voor statistisch onderzoek naar reispatronen, kunt u dit aangeven door een mail te sturen naar privacy@ov-chipkaart.nl

Met wie delen wij gegevens?

NS, de andere openbaar vervoersbedrijven en Translink maken gebruik  van diensten van verwerkers. Met verwerkers maken wij altijd schriftelijke afspraken door middel van het sluiten van een verwerkersovereenkomst, waarin wij onder meer afspraken vastleggen over de beveiliging en het gebruik van uw persoonsgegevens. 

Door pseudonimisering is het moeilijker om de gegevens met personen in verband te brengen. 

Op basis van de onderzoeksbestanden kunnen Translink of andere gespecialiseerde bedrijven informatieproducten maken. Zo kunnen zij bijvoorbeeld trends zien in reizigersstromen, die kunnen worden gebruikt om te bepalen waar nieuwe openbaar vervoerstrajecten moeten komen. Dit soort informatieproducten kunnen wij doorgeven aan overheidsinstanties en aan derde partijen die een taak hebben op het gebied van (openbaar) vervoer en verbetering van dienstverlening aan reizigers. De informatieproducten bevatten geen persoonsgegevens.

Wij geven je persoonsgegevens voor dit doeleinde niet door aan (rechts)personen buiten de Europese Economische Ruimte.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren de transactiegegevens en de gepseudonimiseerde transactiegegevens maximaal 18 maanden na de door u gemaakte reis.