Direct naar hoofdinhoud

Hoofdnavigatie

Auditfunctie

De externe accountant wordt benoemd door de Algemene Vergadering. Hij rapporteert met betrekking tot het door hem verrichte onderzoek aan de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening. Namens de Raad van Commissarissen is de Auditcommissie direct verantwoordelijk voor het toezicht op het werk van de externe accountant.


Externe accountant

Minimaal eenmaal per jaar brengt de Auditcommissie tezamen met de Raad van Bestuur verslag uit aan de Raad van Commissarissen over de ontwikkelingen rond de externe accountant, waaronder in het bijzonder diens onafhankelijkheid (met inbegrip van de wenselijkheid van roulatie van verantwoordelijke partners binnen het kantoor van de externe accountant en de wenselijkheid of de externe accountant, die met de controle is belast, ook niet-controlewerkzaamheden verricht voor de vennootschap). Eenmaal per 4 jaar bespreekt de Auditcommissie de door de Raad van Bestuur gemaakte grondige beoordeling van het functioneren van de externe accountant. De conclusies hiervan worden aan de Algemene Vergadering en de Raad van Commissarissen medegedeeld. De externe accountant woont (dat gedeelte van) de vergaderingen van de Raad van Commissarissen bij waarin het verslag van de externe accountant over de controle van de jaarrekening wordt besproken en waarin de goedkeuring van de jaarrekening wordt behandeld. Tevens woont hij (dat gedeelte van) de vergadering van de Raad van Commissarissen over de halfjaarcijfers bij.

NS Audit

Interne auditors oefenen hun taak uit onder verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur. De uitkomsten van hun werkzaamheden worden besproken met de Auditcommissie. De Raad van Bestuur zorgt ervoor dat de Auditcommissie en de externe accountant betrokken zijn bij het opstellen van het werkplan van de interne auditors.