Direct naar hoofdinhoud

Hoofdnavigatie

Corporate Governance

Als grote onderneming met een belangrijke maatschappelijke rol in de Nederlandse samenleving en met de Nederlandse Staat als enig aandeelhouder onderschrijven wij graag het belang van openheid en transparantie. Hoewel geen beursgenoteerde onderneming, past NS vrijwillig de Nederlandse Corporate Governance Code toe.

Corporate Governance bij NS

De Corporate Governance Code is bij NS verankerd in de reglementen voor de Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen, de Auditcommissie, de Remuneratiecommissie en de Nominatiecommissie, in de NS Gedragscode en in de NS Meldregeling Integriteit die daar onderdeel vanuit maakt.

De Corporate Governance wordt binnen NS op diverse manieren geïmplementeerd.

Omdat NS geen beursnotering en geen one-tierbestuursstructuur heeft, is de Corporate Governance code op enkele onderdelen niet van toepassing.

Leveranciers en samenwerkingspartners van NS kunnen overtredingen van de NS Gedragscode onder andere melden via het Meldpunt Integriteit. Klanten van NS melden eventuele klachten en misstanden via de NS Klantenservice.

Risico’s en risicobeheersing

Risicobeheersing en interne controle geeft de Raad van Bestuur inzicht.

Auditfunctie

De Auditcommissie is verantwoordelijk voor het toezicht op het werk van de externe accountant.

Verantwoording

Wij willen transparant zijn over onze prestaties.