Direct naar hoofdinhoud

Hoofdnavigatie

Risico’s en risicobeheersing

Het systeem van risicobeheersing en interne controle is erop gericht de Raad van Bestuur inzicht te geven in de status en ontwikkeling van beheersing van significante risico’s voor NS.


Jaarlijks voert NS risicoanalyses uit. Daaruit leiden wij af wat onze significante risico’s zijn. Deze risico’s delen wij onder in strategische, operationele, financiële, rapportage- en compliancerisico’s.

Planning- en controlcyclus

De Raad van Bestuur volgt de significante risico’s actief en stelt vast hoe ze beheerst kunnen worden. Bij deze afweging kijken we naar de samenhang van enerzijds een betrouwbare en veilige dienstverlening voor klanten, bezoekers en medewerkers en anderzijds de gevolgen voor de (financiële) positie van NS.

Het rapporteren over de risico’s door de diverse bedrijfsonderdelen aan de Raad van Bestuur is integraal onderdeel van de planning- en controlcyclus. De Raad van Bestuur rapporteert en legt verantwoording af over het systeem van risicobeheersing en interne controle aan de Raad van Commissarissen na een bespreking daarvan in de Auditcommissie van de Raad.