Direct naar hoofdinhoud

Hoofdnavigatie

Concessie en vervoerplan

In december 2014 verleende de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat de vervoerconcessie aan NS en de beheerconcessie aan ProRail per 1 januari 2015. Beide concessies hebben een looptijd van 10 jaar. NS rijdt hiermee in ieder geval tot 2025 op het Nederlandse hoofdrailnet. Waar de vervoerconcessie zich focust op de lange termijn, stelt NS ook elkaar een vervoerplan op voor het komende jaar.


Concessie

Ambitie

In onze Strategie Spoorslags Beter 2016-2019 is ons motto om de reiziger op 1, 2 en 3 te zetten. Dit motto weerklinkt tevens in de vervoerconcessie en dit brengt verwachtingen en verplichtingen met zich mee. Wij willen élke OV-reiziger een prettige reiservaring bieden, ongeacht vervoermiddel of vervoerder. Gemiddeld goed is dan niet goed genoeg. Wij leggen, samen met onze partners, de lat hoog. Dat doen we bewust, in het belang van de reiziger en in het belang van Nederland.

Betere samenwerking

NS en ProRail werken intensiever met elkaar én met andere partijen in de spoor- en OV-sector samen. In de concessie zijn ook speciale Verbeterprogramma’s vastgesteld, die ProRail en NS samen  uitvoeren, zoals het programma Beter en Meer dat onder andere het hoogfrequent rijden mogelijk maakt en de invoering van het Europese beveiligingssysteem ERTMS. Ook worden eisen waaraan ProRail en NS moeten voldoen, beter op elkaar en op de concessies voor regionale vervoerders afgestemd. Dit allemaal met als doel de reis van deur tot deur steeds verder te verbeteren.

Vervoerplan

Elk jaar stelt NS een vervoerplan op voor het komende jaar. In dat plan laat NS zien hoe zij invulling geeft aan de zorgplicht die voortvloeit uit de  concessie voor het Nederlandse hoofdrailnet. In het vervoerplan hebben wij onze ambities en doelstellingen gekoppeld aan concrete acties en prestatie-indicatoren voor het komende jaar, zodat de doelen over de looptijd van de concessie worden behaald.

Het plan beschrijft ook de aandachtspunten die de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat voor het betreffende jaar heeft geformuleerd in een zogeheten beleidsprioriteitenbrief. NS wil haar diensten blijven verbeteren en beschrijft in het Vervoerplan hoe zij de wensen van de reizigers vertaalt naar concrete acties voor het komende jaar (en verder).

Overleg

Ten behoeve van het vervoerplan spreken wij met consumentenorganisaties, decentrale overheden en ProRail. Wij vragen deze partijen  jaarlijks om advies te geven, vragen te stellen en/of opmerkingen te plaatsen. Deze vragen, adviezen en opmerkingen helpen ons met het aanscherpen en verbeteren van het vervoerplan.