Direct naar hoofdinhoud

Hoofdnavigatie

Veelgestelde vragen

Op deze pagina vind je alle veelgestelde vragen (en antwoorden) over onder andere huren op het station, ontwikkeling van stations(gebieden) en buitendienststellingen in de regio.


 • Waar kan ik terecht met vragen vanuit mijn Gemeente?

  Bijvoorbeeld als het gaat om de wens voor een aanpassing in de dienstregeling, een nieuw station, aanpassingen aan een bestaand station of IC status van een station?

  Onze Public Affairs Managers zijn de eerste contactpersoon voor gemeente, provincie, regionale belangenorganisaties en andere vervoerders. Zij zijn met de regionale stakeholders in gesprek om vanuit gemeenschappelijk belang te werken aan een goede bereikbaarheid van heel Nederland. 

 • Ik wil mij graag als huurder vestigen op het station, wat zijn de mogelijkheden?

  Meer informatie over huren op het station is te vinden op de website: www.hurenopstations.nl. Op deze website vind je een overzicht van alle (winkel)ruimtes die op en nabij NS-stations beschikbaar zijn voor verhuur. Tevens vind je hier contactinformatie, in het geval van vragen.

  Deze website is ook beschikbaar per provincie:

   

 • Er wordt een evenement georganiseerd en voor de voorziene drukte zouden extra (lange) treinen ingezet moeten worden. Hoe gaat dat in zijn werk?

  Bij evenementen verwachten we vaak extra reizigers. Ook al die reizigers willen we op een comfortabele manier naar hun bestemming brengen. Daar zijn simpelweg extra of langere treinen voor nodig. We hebben heel veel treinen. Alleen die moeten ook uit de dienstregeling gehaald worden, zonder dat reizigers elders in het land daar last van hebben. En die treinen moeten ook bestuurd, schoongemaakt en onderhouden worden. Ook zit op elke trein een conducteur en bij extra reizigers hebben we op de stations Veiligheid & Servicemedewerkers nodig om alles in goede banen te leiden. Een hele logistieke operatie dus wat voorbereidingstijd vraagt. 

 • Welke plannen zijn er qua ontwikkeling van stations(gebieden) in mijn regio?

  Stations vormen belangrijke schakels in het netwerk van het openbaar vervoer en zijn belangrijke overstappunten voor reizigers. NS Stations investeert in nauwe samenwerking met ProRail en gemeenten in een flink aantal stations in Nederland, zodat grotere reizigersaantallen kunnen worden ontvangen en zodat beter kan worden voorzien in de behoeften van reizigers. Voor stationsontwikkelingen kijk je op onze website of neem contact op met de PA-manager van de regio. Hij/zij kan je altijd verder helpen.

 • Welke plannen en ontwikkelingen zijn er voor treindiensten/dienstregeling in mijn regio?

  Een belangrijk instrument om de gesprekken met stakeholders te voeren is de regionale ontwikkelagenda van NS. Deze maakt beoogde stappen in de dienstregeling transparant over de jaren heen, van dienstregelingsjaar 2020 tot 2028, inclusief een doorkijk naar 2030/2040. Het gaat om gewenste productstappen (wat is er in studie bij NS?), om beoogde productstappen (welke stappen gaan we naar alle waarschijnlijkheid realiseren?), maar ook om regionale netwerkstudies en bijvoorbeeld de aanpak van de hyperspits op de korte termijn. De regionale ontwikkelagenda’s sluiten één-op-één aan op de landelijke middellange termijn roadmap met productstappen die NS beoogt. Neem contact op met de PA-manager van de regio. Hij/zij kan je altijd verder helpen.

 • Hoe werken buitendienststellingen? En hoe wordt het geregeld?

  Meer en snellere treinen rijden zodat Nederland bereikbaar blijft. Daar staan wij voor. Hiervoor is ook wel snel spoor nodig en moet het spoor onderhouden worden. ProRail werkt als spoorbeheerder regelmatig aan het spoor om het te verbeteren. Denk daarbij aan het aanleggen van nieuw spoor, uitbreiding van perrons, verbeteren van wissels en bovenleidingen. Tijdens dit werk kunnen er vaak geen of beperkt treinen rijden. Om alle reizigers wel op hun bestemming te krijgen zetten vervoerders zoals NS bussen in. De hoeveelheid bussen is afhankelijk van het aantal reizigers wat normaal met de trein gaat. Er zijn snelbussen die een intercity vervangen en stopbussen die sprinters vervangen. Om ervoor te zorgen dat zo weinig mogelijk reizigers hierdoor langer onderweg zijn, vinden werkzaamheden vaak in weekenden of vakanties plaats, als er minder mensen met de trein gaan. Van tevoren worden reizigers over zo’n periode geïnformeerd via allerlei kanalen. Zo lichten we media in die hierover schrijft, wordt het omgeroepen op stations, lichten we vaste reizigers in per nieuwsbrief en staat het in de Reisplanner op onze site. Voor meer informatie over buitendienststellingen kunt u contact opnemen met uw PA Manager.

 • Er zijn verschillende manieren om op het station te komen of van het station door te reizen naar de eindbestemming. Wat doet NS daarin zelf en hoe werkt NS samen met partners zoals andere vervoerders?

  Wat jouw eindstation ook is; vanaf jouw voordeur naar het station en vanaf het station naar jouw eindbestemming. NS brengt je van deur tot deur. Eenvoudig en snel geregeld met je NS-Business Card. Én gemakkelijk; alles achteraf in rekening gebracht via jouw maandelijkse NS-Business Card factuur.

  Meer informatie over:

 • Welke onderzoeken doet NS als het gaat om gebruik van spoor, stations en de reis van deur tot deur? Welke data bronnen zijn er beschikbaar? Wat is de procedure voor toegang tot data? En wat is de procedure voor het zelf doen van onderzoek?

  NS doet regelmatig onderzoek, bijvoorbeeld naar de klanttevredenheid van onze reizigers over de ervaringen in de trein en op het station, de impact van corona op het reisgedrag en de manier waarop mensen naar- en van het station reizen. Veel data is te vinden in ons jaarverslag, waarbij het data dashboard in het jaarverslag van 2019 nog een goed beeld geeft van reizigersgedrag voorafgaande de coronapandemie. Voor specifieke vragen, behoefte aan data of contact met onze onderzoekers verzoeken wij je contact op te nemen met de PA Manager van jouw regio. 

 • Ik wil graag iets organiseren voor het maken van foto’s/video opnames in de trein of op het station. Heb ik hier toestemming voor nodig? Wat is de procedure?

  Om opnamen te mogen maken op het station heb je in veel gevallen toestemming nodig, voor het maken van opnamen in de trein is altijd toestemming nodig. Wie de toestemming verleent, hangt af van het doel van de opnamen en de plek waar die gemaakt worden. We onderscheiden verschillende soorten opnamen: een journalistieke opname, een privé-opname of een opname met bijvoorbeeld een commerciële insteek.

  Voor toestemming van een journalistieke opname kunt u terecht bij de afdeling Persvoorlichting van NS.

  Voor de overige opnamen staat meer informatie op  www.mediaopstations.nl. NS geeft geen toestemming voor het maken van opnamen in de cabine bij de machinist.