Naar content

Hoofdnavigatie

Dienstverlening bij vervoerconcessie

Het Nederlandse spoorwegnet kent meerdere vervoerders. Via aanbestedingen verwerven zij vervoerconcessies voor delen van het spoor. Soms vindt na afloop van een concessietermijn een wisseling van vervoerder plaats. In het geval dat een andere vervoerder gaat rijden op een traject dat eerst door NS Reizigers werd bediend, zal NS Reizigers desgevraagd bepaalde diensten aan deze nieuwe vervoerder verlenen.


Om welke diensten gaat het?

Deze dienstverlening heeft betrekking op het (mede)gebruik van:

  • De NS Kaartautomaten (ET2006/ET2006+)
  • Stationsinrichtingsformule Beheerste Toegang Stations (BTS) in geval van een gezamenlijk station
  • De NS kaartlezers (CiCo) en bijbehorende stationsinfrastructuur
  • Service- & Alarmzuilen (SA)
  • Webservice Route- en Prijsbepaling (WRP)

Aanvragen dienstverlening/aanspreekpunt NS Reizigers:

Een uitgebreide omschrijving van de diensten die NS Reizigers aan andere vervoerders kan verlenen, is te vinden in onderstaande download link “Dienstencatalogus Stationsmiddelen”.

Verzoeken tot gebruikmaking van 1 of meer producten van de door NS in de Dienstencatalogus Stationsmiddelen aangeboden diensten kunnen worden ingediend door het onderstaande aanvraagformulier in te vullen. Het ingevulde aanvraagformulier kan worden gericht aan Single Point Of Contact NSR.

Ontvangstbevestiging volgt in de regel binnen 3 werkdagen.

Ook overige vragen van OV vervoerders betreffende de dienstverlening door NS Reizigers kunnen ook gericht worden aan Single Point Of Contact NSR.